Hem » Våra tjänster » Drift & energi » Drift och optimering

Drift och optimering

Med Nabo får du regelbunden tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering av energiförbrukningen så den blir så kostnadseffektiv som möjligt. 

Vad innehåller ett driftavtal?

Nabos drifttekniker utför protokollförda funktionsprover på utrustningen i en undercentral samt ventilationssystem. Vi övervakar systemen, hanterar eventuella larm och utför filterbyten med mera.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Detta ingår i drift och optimering med Nabo

Tillsyn och skötsel

Vi sköter fastighetens ventilation och värmesystem så systemet håller längre och för att undvika driftstopp. Du får felavhjälpande underhåll, felsökningar och protokollförda funktionsprover.

Planering och åtgärd

Våra tekniker agerar proaktivt och kommer med löpande åtgärdsförslag så du hinner byta ut nödvändiga delar så du slipper stora kostnader. Dessutom får du erfarna energikonsulter som hjälper dig minska förbrukningen och därmed sänka kostnaderna.

Digital övervakning

Vi övervakar fastighetens systemanläggningar digitalt för att ha kontinuerlig kontroll. Vi hanterar eventuella systemlarm genom fjärrstyrning av anläggningen och kan agera snabbt om problem uppstår. 

Optimera din förenings energiförbrukning, teckna driftavtal med Nabo

Kontakta våra drifttekniker och få en prisindikation för driftavtal med Nabo. Få ökad livslängd på föreningens systemanläggningar och minska energikostnader.

Smart & tryggt elavtal för dig som kund hos Nabo

En fördel för dig som är ansluten till Nabo – i samarbete med Fortum.