Hem » Våra tjänster » Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning
med Nabo

På Nabo erbjuder vi teknisk förvaltning som effektiviserar din fastighet och ser till att den dagliga driften fungerar bra så att du slipper ovälkomna överraskningar. Oavsett om du vill ha hjälp med att byta lampor, rondering av fastigheten, projektledning eller stöd i det planerade underhållet så har vi en lösning som passar just er.

Teknisk förvaltning innefattar allt arbete som rör det byggnadstekniska i fastigheten men också arbete med underhållsplan, löpande ärendehantering, planerat underhåll och samordning av leverantörer, uppföljning och stöd i arbetet med myndighetskrav och mycket mer. 

Nabo erbjuder teknisk förvaltning i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Som en del av teknisk förvaltning kan du få hjälp med

Projektledarna på Nabo är experter inom bygg och teknik. Få hjälp med allt ifrån förstudie, förfrågningsunderlag och löpande projekt. Minska risken för fel och öka kvaliteten i projekten med professionell hjälp.

Teknisk förvaltning med Nabo

Komplett teknisk förvaltning av din fastighet

Personlig förvaltning med dedikerad kontaktperson

Fastighetsskötsel med löpande rondering och tillsyn

Hantering av planerat underhåll

Skadehantering och löpande underhållsåtgärder

Stöd vid myndighetsbesiktningar och upphandlingar


Smarta digitala lösningar

Digital underhållsplan för kommande 50-årsperiod med årlig licens

Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut

Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt

Skadeärenden med regelbunden uppdatering av förvaltaren

Tillgång till upphandlingsdokument och byggmötesprotokoll


Utbildningar och kompetensutveckling

Grundläggande utbildningar om fastighetens teknik och underhåll

Fördjupande webinar inom ämnen såsom myndighetskrav, underhållsplan, SBA med mera

Nyhetsuppdateringar med aktuell information för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Lita inte bara på oss. Lita på våra tusentals kunder.

Redan idag har vi 3 400 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Frågor och svar om teknisk förvaltning

  Få kontroll över fastighetens drift- och underhållsbehov med teknisk förvaltning

  God teknisk förvaltning kännetecknas av proaktivitet och systematiskt arbete kopplat till fastighetens befintliga skick samt det faktiska övergripande underhållsbehovet.

  Det kan dock vara svårt att veta vilka underhållsåtgärder som behöver genomföras och i vilken ordning de bör ske, samtidigt som man ska säkerhetsställa att gällande myndighetskrav uppfylls. Det är här en fastighetsförvaltare kommer in i bilden och säkerhetsställer arbetsgången och leveransen.

  En fastighetsförvaltare riktar sig till bostadsrättsföreningars styrelser som har ett behov av ett aktivt stöd i planeringen av fastighetens underhåll utifrån ett långsiktigt perspektiv. Kanske står ni inför en stor renovering eller ombyggnad? Eller är det dags för stambyte och ni behöver hjälp med planering samt upphandling av entreprenörer? En fastighetsförvaltare har bred kunskap och kan hjälpa till i samband med upphandling, projektledning och även vid hantering av eventuella skadeärenden.

  Vad ingår i teknisk förvaltning av en brf?

  Kort sagt innebär teknisk förvaltning i en brf avlastning för styrelsen från det ansvar som åligger en styrelse i en bostadsrättsförening. Sammanfattningsvis ingår följande i teknisk förvaltning:

  • Uppföljning av underhållsplan
  • Förvaltarmöten där man redogör för pågående arbeten samt det planerande underhållsarbetet
  • Årlig tillsyn: besiktning och uppdatering av underhållsplan
  • Förvaltarmöte: Underhållsprogram och kostnadsbudget för nästa år

  Underhållsplan – uppföljning

  Förvaltarmöten

  Förvaltarmöten är tillfällen där förvaltaren träffar styrelsen, eller utsedd teknikansvarig i styrelsen, för att gå igenom vad som görs, skall göras samt har gjorts i fastigheten under den senaste perioden. Under dessa möten presenterar förvaltaren information som är av vikt för styrelsen. Det blir ett tillfälle för styrelsen där de helt enkelt bereds nödvändig info om förvaltningsuppdraget.

  Årlig tillsyn

  Årlig tillsyn, även kallat underhållssyn, är ett tillfälle där styrelsen, tillsammans med ansvarig fastighetsförvaltare, ser över beståndet kopplat till nuläge samt befintlig underhållsplan. Synen ligger sedan till grund för kommande uppdatering av underhållsplan samt budgetarbetet inför kommande verksamhetsår.

  Vad innebär teknisk administrativ förvaltning?

  Förutom ovanstående beskrivning kan även extra administrativa förvaltningstjänster avropas vid behov för att ytterligare underlätta styrelsens arbete. Detta kan vara extra skönt för en styrelse då det ibland krävs såväl teknisk som juridisk kunskap i vissa ärenden för att vara säker på att rådande lagar och förordningar upprätthålls och efterlevs. Det kan handla om allt från upphandlingar av fastighetens drift, till kontroll och uppföljning av löpande drift och pågående projekt. Teknisk administrativ förvaltning inkluderar även rapportering till myndigheter, skadereglering och att avgöra vilka fel och brister som ska åtgärdas på kort eller lång sikt.

  Upphandlingar

  Teknisk projektledning

  Vid upphandlingar, entreprenader och renoveringsprojekt kan en fastighetsförvaltare ta på sig rollen som föreningens beställarombud.

  Skadehantering

  Teknisk förvaltning i en brf handlar även om att hantera skadeärenden och administrera samtliga kontakter med inblandade aktörer såsom försäkringsbolag och entreprenörer.

  Myndighetskrav

  Vad innebär teknisk förvaltning av en brf?

  Efter att en underhållsplan har upprättats följer löpande planering av projekt i enlighet med planen. En gång per år genomförs en övergripande tillsyn av byggnader och mark i syfte att säkerhetsställa att underhållsplanen hålls aktuell. Ytterligare förvaltarmöten planeras också in årligen där den tekniska förvaltaren redogör för hur samarbetet fortskrider. Vanligtvis tas följande upp:

  • Aktuella underhållsbehov
  • Åtgärdsförslag
  • Uppdatering av underhållsplan
  • Eventuella skadeärenden
  • Eventuella pågående projekt
  • Eventuella pågående tekniska ärenden

  I samband med att underhållsplanen uppdateras så upprättas även ett underhållsprogram för följande år. Till underhållsprogrammet sammanställs kostnadsuppskattningar baserade på de underhållsbehov eller förbättringsåtgärder som uppdagats i den årliga tillsynen. I underhållsprogrammet tas även en årsplanering kring utförandet fram. Detta ligger till grund för det kommande budgetarbetet.

  Vad är skillnaden mellan fastighetsskötsel och teknisk förvaltning?

  Med teknisk förvaltning i en brf ligger ni steget före

  Problem med tekniska system som rörstammar, el, värme och ventilation kan skapa stora bekymmer för de boende i en fastighet och kosta stora belopp att åtgärda. Ett alternativ för att minska risken för otrevliga överraskningar är att anlita Nabo för teknisk förvaltning i en bostadsrättsförening. Våra förvaltare arbetar proaktivt och rapporterar till styrelsen så att de hela tiden har koll på ungefär när det är dags att genomföra större projekt inom underhåll och ungefär vad det kommer att kosta. Teknisk förvaltning i en brf innebär också att styrelsen kan få råd kring förbättringar som är möjliga att göra för att en fastighet ska bli så bra som den kan bli.

  Välj Nabo för teknisk förvaltning i er bostadsrättsförening

  Väl genomförd teknisk förvaltning i en brf säkrar att viktiga system fungerar som de ska och att stora investeringar i underhåll och förbättringar genomförs med hjälp av en sakkunnig person. En fastighetsförvaltare från Nabo har mycket god insikt i föreningens förutsättningar och vet vilka hänsynstaganden som måste göras utifrån den aktuella fastigheten.

  Behöver du en energiexpert?

  Läs mer här om hur du hittar smarta tips på hur din fastighet kan bli mer energieffektiv och spara både pengar och på miljön.

  Få hjälp med periodiskt underhåll

  Det periodiska underhållet utgår ifrån föreningens underhållsplan; ett styrdokument som summerar det underhåll som redan utförts samtidigt som planerat och kommande underhåll tydliggörs.

  Kund på Nabo betyder förmåner

  Med kraften från våra 3 400 kunder förhandlar vi fram fördelaktiga avtal till riktigt bra priser. Vi hjälper er att sänka kostnader för lån, försäkring, el, bredband, TV, underhåll av fastigheten och mycket mer.

  Redo för en offert?

  Få tillgång till en komplett teknisk förvaltning med branschens bästa experter, personliga förvaltare och en smidig överblick som rör allt kring din förenings teknik och underhåll via vår digitala kundportal. Det har aldrig varit enklare och tryggare att sitta i styrelsen.