Hem » Våra tjänster » Teknisk förvaltning » Fastighetsskötsel

Slipp bekymmer med fastighetsskötsel hos Nabo

Få regelbunden omvårdnad och skötsel av din fastighet så att den står sig över tiden och förblir i ett utmärkt skick. Vår fastighetsskötsel säkerställer både planerat underhåll och förebyggande av akuta fel, så att du sparar tid och oro.

Få tillgång till löpande underhåll, smarta digitala lösningar och snabb hjälp vid fel. Välkommen att kontakta oss idag!

Detta får du när du väljer Nabo för fastighetsskötsel

Få jour samt teknisk support dygnet runt som en del av er fastighetsskötsel. Det skapar trygghet om något inträffar som behöver åtgärdas omedelbart.

Fastighetsskötsel med Nabo

Löpande tillsyn och smarta digitala lösningar

Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt

Löpande tillsyn av fastigheten av personlig fastighetsskötare

Fastighetsskötare som är generalist och kan hjälpa med alla frågor kring fastigheten

Felavhjälpande underhåll på plats

Regelbunden rapportering till styrelsen

Proaktiv fastighetsskötsel med åtgärdsförslag


Kompetent hjälp vid felanmälan

Felanmälan bemannad av tekniskt kompetent personal

Hjälp med att åtgärda felet eller boka specialist direkt vid försa kontakt

Samverkan med jour för överlämning av akuta ärenden

Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut

Tillgång till ett helt team av fastighetsskötare för att du ska få hjälp vid till ex. sjukdom eller ledighet

Tekniker som finns i området för att snabbt kunna hjälpa dig vid akuta behov


Hantverkare för åtgärder i lägenheten

Boende får hjälp med hantverkare i hemmet

Fasta priser på de vanligaste åtgärderna

Fastighetstekniker som är tillgänglig för felavhjälpande i lägenheten under ronderingar

Du får hjälp av en fastighetsskötare som kan hela fastigheten

Vi kan även hjälpa dig med

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll.

Få hjälp med obligatorisk ventilationskontroll (OVK), en regelbunden kontroll som genomförs för att säkerställa ett effektivt ventilationssystem.

Få regelbunden tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi hjälper er att energieffektivisera.

Nabo erbjuder bl.a. fastighetsskötsel i följande städer:

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så tycker kunderna

Redan idag har vi 3 100 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Frågor och svar om fastighetsskötsel

  Så kan Nabo hjälpa din bostadsrättsförening med fastighetsskötsel

  En fastighet behöver regelbunden omvårdnad för att stå sig över tiden, både i form av planerat underhåll och skötsel för att minimera driftstopp och akuta fel. Nabo ger er tillgång till kompetent personal som säkerställer en löpande skötsel utvändigt och invändigt och är lätt att kontakta. Det skapar trygghet och enkelhet för styrelsen såväl som boende.

  Nabo ansvarar för fastighetsskötsel på uppdrag av ett stort antal bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Sverige, och har lång erfarenhet av branschen. Vi ser till att driften av fastigheten och byggnadens välmående kort- och långsiktigt sköts på ett professionellt och systematiskt sätt. Våra duktiga fastighetsskötare kompletteras av vår digitala plattform som ger en bra rapportering och översikt över fastighetsskötseln, så att du som sitter i styrelsen besparas både tid och oro.

  Vi utför regelbunden tillsyn, reparationer, avläsningar, felanmälan och ser till att skötselplanen följs. Den inre delen av fastighetsskötseln kan omfatta bl.a. byte av lås och lampor, fixande av droppande kranar, byte av packningar och lagande av kärvande dörrar. Den yttre fastighetsskötseln kan omfatta bl.a. byte av utomhusbelysning, halkbekämpning (att sanda och skotta snö), rensning av rabatter, klippning av gräsmattor och häckar, beskärning av träd, och städning av lekplatser. Vi är flexibla och erbjuder en lösning för era behov.

  Fastighetsskötsel i form av löpande tillsyn

  I alla fastigheter finns det tekniska installationer som kräver löpande underhåll samt tillsyn för att viktiga funktioner ska kunna garanteras. Fastighetsskötsel i form av löpande underhåll innebär också att viktiga system håller längre innan större renoveringar blir nödvändiga. Det minskar också risken för olyckor som vattenläckor eller bränder orsakade av fel på elsystemet i fastigheten. Kostnaderna för driften av fastigheten kan också minska om alla system är i bra skick.

  Rondering utifrån ett fast schema

  En fastighetsskötare från Nabo ser över allt som kräver tillsyn utifrån ett fast schema. Mindre fel kan ofta avhjälpas direkt, innan de har blivit allvarliga och kostsamma. För en bostadsrättsförening är det en stor trygghet att överlåta fastighetsskötsel åt en erfaren fastighetsskötare från Nabo som snabbt lär sig vad som kräver extra omsorg i en fastighet. Om elstammarna inte bytts på länge är det till exempel extra viktigt att ha koll på det. Att snabbt kunna ha en problemlösare på plats som har hög generell kunskap om byggnadens skick och installationer är mycket värdefullt. En fastighetsskötare från Nabo kan också, på eget initiativ eller i samråd med en teknisk förvaltare, ge förslag på åtgärder och förbättringar.

  Vad ingår i fastighetsskötsel?

  Fastighetsskötsel bygger på ett avtal mellan Nabo och en brf eller ett fastighetsbolag. I avtalet definieras vem som ska ansvara för vilka uppgifter enligt en gränsdragningslista, hur arbetet ska genomföras och mot vilken ersättning. Här är några exempel på uppgifter som kan ingå i fastighetsskötsel från Nabo:

  • Avläsning av mätare
  • Byte av lampor
  • Kontroll av värmecentralen
  • Översyn av lås och gångjärn
  • Felrapportering
  • Byte av packningar på droppande kranar
  • Skötsel och tillsyn av allmänna utrymmen
  • Översyn av tvättstuga och andra utrymmen i föreningen
  • Tillsyn av värme- och ventilationssystem
  • Förmedling av kontakt med hantverkare

  Fastighetsskötsel kan också innebära jour samt teknisk support dygnet runt om något inträffar som behöver åtgärdas omedelbart.

  Vad är skillnaden mellan fastighetsskötsel och teknisk förvaltning?

  Skillnaden mellan fastighetsskötsel och teknisk förvaltning i en brf handlar om att en teknisk förvaltare tar proaktivt ansvar för en fastighets framtida underhåll och förbättringspotential. En teknisk förvaltare hjälper bostadsrättsföreningar att bibehålla kontroll över fastigheten så att inga akuta problem eller utgifter dyker upp. Fastighetsskötsel å andra sidan är mer inriktad på löpande tillsyn och snabb hantering av smärre fel, dvs den dagliga driften.

  Redo att snacka offert?

  Få tillgång till proaktiv och bekymmersfri fastighetsskötsel med en egen fastighetsskötare som kan er fastighet och digital rapportering sam skapar överblickbarhet. Det har aldrig varit enklare och tryggare att sitta i styrelsen.