Räntekonto, utan risk eller kostnad

Få ränta på föreningens överskottslikviditet, utan risk eller kostnad. Med Nabos räntekonto kommer du få förmånlig ränta på föreningens sparpengar (överskottslikviditet), helt utan kostnad eller extra arbete. Din förening får ett räntekonto som du enkelt kan se och följa i kundportalen.

Allt du behöver veta om Räntekonto på Nabo

Som ekonomisk förvaltningskund hos Nabo får din förening ett räntekonto som genererar förmånlig ränta och extra intäkter till din bostadsrättsförening. I kundportalen kan styrelsen enkelt följa räntekonto.

17 miljoner

Så fungerar Räntekontot 

Föreningens pengar fördelas på två olika klientmedelskonton. Ett nyöppnat räntekonto och föreningens redan befintliga transaktionskonto dvs det konto som föreningens fakturor betalas från efter styrelsens godkännande. Föreningens pengar som inte används på kort sikt (överskottslikviditet) fördelas automatiskt från transaktionskontot till räntekontot upp till den statliga insättningsgarantin på 1 050 000 kr. Nabo säkerställer att det finns tillräckligt med pengar kvar på transaktionskontot för kommande utbetalningar. I portalen kan föreningen följa räntekontot med avkastning samt räntenivån. Räntenivån kan komma att justeras över tid utifrån rådande läge på räntemarknaden.

Räntekontot omfattas och begränsas av den statliga insättningsgarantin på 1 050 000 kr, men du kan kontakta din förvaltare på Nabo och höja begränsningen och placera upp till 5 000 000 kr om din förening har stor överskottslikviditet. Belopp som överförs till räntekontot över 1 050 000 kr täcks inte av insättningsgarantin.

Vad innebär det för din bostadsrättsförening?

 • Din förening kommer att få ett räntebärande klientmedelskonto (räntekonto) 
 • Räntekontot omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr
 • Föreningens pengar som inte används på kort sikt (överskottslikviditet) fördelas automatiskt till räntekontot upp till den statliga insättningsgarantin och genererar ränta

Fördelar för din bostadsrättsförening 

 • Extra intäkter till din bostadsrättsförening
 • Ingen kostnad eller extra arbete
 • Tryggt och säkert 
 • Enkelt att se och följa kontot med avkastning direkt i kundportalen

Vad behöver styrelsen göra?

När styrelsen lägger upp större betalningar/överföringar som t.ex. extra amortering på lån utöver de som redan är bundna till lånevillkoret, behöver styrelsen meddela sin förvaltare i god tid. Minst 5 bankdagar innan den stora utbetalningen ska ske behöver föreningen meddela sin förvaltare så att pengar vid behov kan föras över från räntekonto till transaktionskonto. 

Så underlättar räntekontot för din brf

Tryggt

Räntekontot är tryggt, kostnadsfritt och omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Smidigt

Du kan smidigt och enkelt följa räntekontot med avkastning i kundportalen.

Förmånligt

Med förmånlig ränta på kontot får föreningen extra intäkter utan extra arbete.

Varför Nabo passar din bostadsrättsförening

Medlemmar får snabb hjälp vid frågor

Personlig rådgivning

Långsiktig finansiell planering

Löpande administration

Avisering, fakturor, bokföring mm

Budgetering och bokslut

Årsredovisning och rapportering

Skatter och uppgifter till myndighet

Lägenhetsregister och överlåtelsehantering


Enkelt och mobilanpassat verktyg

Digital brevlåda

Digital dokument- och avtalshantering

Säker inloggning med BankID

Notis när du behöver agera

Realtidsrapporter

Attestering av leverantörsfakturor

Integrerat bankkonto

Bokföringsunderlag och bokslut

Lägenhetsförteckning

Integrerad ärendehantering


Utbildningar och kompetensutveckling

Grundläggande utbildning

Utbildning i kundportalen

Webinar inom ekonomi, fastighet, juridik

Fördjupande webinar

Nyhetsuppdateringar

Aktuell info för brf:er och fastighetsägare

Ladda ner informationsblad för Räntekonto

Frågor och svar om Räntekontot

Hur fungerar räntekontot?

Din förening får ett kostnadsfritt räntebärande klientmedelskonto (räntekonto) som du enkelt kan följa i kundportalen. Föreningens överskottslikviditet, pengar som inte används på kort sikt, för automatiskt över till ett konto som genererar ränta. Din förening får därmed extra intäkter utan kostnad eller extra arbete. 

Var hamnar föreningens pengar?

Föreningens pengar kommer fördelas på två klientmedelskonton, ett nyöppnat räntekonto och föreningens redan befintliga transaktionskonto. Det är från transaktionskontot som föreningens fakturor betalas efter styrelsens godkännande. Föreningens extrapengar som inte används (överskottslikviditet) överförs automatiskt av Nabo till räntekontot, upp till den statliga insättningsgarantin på 1 050 000 kr.

Vad är ett klientmedelskonto?

Som förvaltare av föreningen har Nabo separata konton för varje kund. Klientmedelskonton används av företag (Nabo) som förvaltar pengar för någon annans räkning (bostadsrättsföreningen). Det är från klientmedelskontot som föreningens fakturor betalas efter styrelsens godkännande (attesterade fakturor). 

Kan jag själv styra hur pengarna fördelas mellan räntekontot och transaktionskontot?

Nej, Nabos allokeringsmotor överför pengar automatiskt mellan kontona efter behov. Föreningens överskottslikviditet överförs automatiskt till räntekontot upp till den statliga insättningsgarantin på 1 050 000 kr. Ett visst belopp kommer alltid att finnas kvar på transaktionskontot för att täcka föreningens behov för kommande utbetalningar. 

Vad gör jag om min förening inte vill ha ett räntekonto?

Vill du inte ta del av räntekonto och dess fördelar? Kontakta din ekonomiska förvaltare så stänger vi av kontot för din förening.

Vilka rättigheter har Nabo att flytta våra pengar till en bank vi inte känner till?

Inom ramen för den ekonomiska förvaltningen har Nabo rätt att öppna och administrera föreningens pengar på klientmedelskonton. Nabos nya räntekonto är ett klientmedelskonto i likhet med det konto som föreningen har hos Handelsbanken. För at möjliggöra att föreningen får ränta på sin likviditet erbjuder Nabo tjänsten Nabo Räntekonto. 

I god tid inför att tjänsten lanseras har Nabo gått ut med information till föreningarna om varför vi öppnar räntekonto till föreningen och hur det kommer att gå till. Om föreningen inte vill ha tjänsten kan de alltid stänga av tjänsten genom att kontakta sin förvaltare. Samtliga banker som Nabo samarbetar med omfattas av den statliga insättningsgarantin, vilken gäller för belopp upp till 1 050 000 kr.

Var hittar jag räntekontot någonstans?

Du hittar räntekontot och den aktuella räntan i Nabos kundportal under fliken Ekonomi i vänstermenyn och sedan Transaktionskonto. Där kommer det nya räntekontot att synas och din förening kommer kunna se saldo på både räntekontot och transaktionskontot. 

Kan jag ändra mina egna parameter och sätta en egen miniminivå på transaktionskontot?

Nej, du kan inte själv ändra parametrarna för hur mycket pengar som finns kvar på transaktionskontot. Nabo sköter kontot i samråd med styrelsen.

Hur vet jag att pengarna som finns kvar på transaktionskontot räcker till för kommande utbetalningar?

Nabos säkerställer tillräcklig summa pengar på transaktionskontot för löpande utgifter. 

Hur vet jag att kontot och överföringarna är säkra?

Räntekontot omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr. Du kan läsa mer om insättningsgarantin här hos Riksgälden. 

Innebär räntekontot någon risk eller kostnad?

Nej. Räntekontot är kostnadsfritt och omfattas av den statliga instättningsgarantin på upp till 1.050.000 kr. 

Det tar upp till 5 bankdagar att få ut pengar från räntekontot. Varför det, och hur gör vi om vi behöver ta ut våra pengar snabbare än det?

Det har att göra med tidpunkten för när körningar görs och bankers transaktioner synkroniseras mellan bankernas-, Nabos- och Borgos system. Det är i nuläget inte möjligt att överföra pengar snabbare än så, men Nabos system gör löpande beräkningar av hur mycket pengar som behöver finnas på respektive konto för att säkerställa att löpande betalningar sker i tid. 

Om ni har fakturor på stora belopp som inte finns i Nabos system är det viktigt att styrelsen kontaktar Nabo i god tid innan dessa ska betalas, så att pengar vid behov kan överföras från räntekonto till transaktionskonto. Med stora utbetalningar menar vi t.ex. extra amortering på lån utöver de som redan är bundna till lånevillkoret. Till detta undersöker Nabo och Borgo om det går att minska tiden för överföringar från räntekontot. 

Behöver föreningen göra något?

Ja, när styrelsen lägger upp större betalningar/överföringar som t.ex. extra amortering på lån utöver de som redan är bundna till lånevillkoret, behöver styrelsen meddela sin förvaltare i god tid. Minst 5 bankdagar innan den stora utbetalningen ska ske behöver föreningen meddela sin förvaltare så att pengar vid behov kan föras över från räntekonto till transaktionskonto. 

Hur mycket pengar kan vi ha på räntekontot?

Räntekontot omfattas och begränsas av den statliga insättningsgarantin på 1 050 000 kr, men du kan kontakta din förvaltare på Nabo och höja begränsningen och placera upp till 5 000 000 kr om din förening har stor överskottslikviditet. Belopp som överförs till räntekontot över 1 050 000 kr täcks inte av insättningsgarantin.

I vilken bank ligger räntekontot? Vad är det för bank?

Räntekontot finns idag hos det svenska hypoteksbolaget Borgo. Borgos huvudägare är ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken. Borgo erbjuder sparkonton till privatpersoner och företag. Borgo står under Finansinspektionens tillsyn och innehar tillstånd för att driva finansieringsrörelse (även kallat Kreditmarknadsbolag eller Hypoteksbolag). 

Vem är kontoägaren för räntekontot?

Pengarna ligger på ett klientmedelskonto som ägs av Nabo precis som ditt nuvarande klientmedelskonto (transaktionskontot). 

Kan Borgo gå omkull och vad händer då med våra pengar som vi satt in över statens insättningsgaranti?

Precis som hos alla banker finns det en risk att belopp som sätts in över gränsen för insättningsgarantin på 1 050 000 kr kan gå förlorade om en bank går i konkurs. Nabo har därför tagit fram tydliga rutiner och processer för samtliga banker som vi samarbetar med där vi kontinuerligt tar in får information och monitorerar bankens finansiella situation. 

Det för att vid behov kunna agera och ta ut föreningens pengar om någon av bankens finansiella nyckeltal skulle påverkas negativt. För belopp upp till 1 050 000 kr omfattas Nabos Räntekonto av insättningsgarantin och riskeras därmed inga förluster. Vill föreningen sätta in och få ränta på ett större belopp än det som täcks av insättningsgarantin kontaktar ni förvaltaren för att meddela belopp och höja taket.

Så tycker kunderna

Redan idag har vi 3 100 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Prata med oss!

  Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.