Stambyte

Planerar du stambyte? Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och har hjälp många bostadsrätter med processen för stambyte i en fastighet. Vi hjälper dig gärna.

Så hjälper Nabo er vid stambytet

I en brf måste styrelsen se till så att det genomförs stambyte. Stammarna är rör och ledningar för vatten, avlopp, el, ventilation och värme och måste bytas ut innan någon del av systemet förlorat i funktionalitet.

Ett stambyte är ett stort projekt som kan påverka livet i fastigheten och dessutom kostar det mycket pengar. Inte minst om något går fel under entreprenaden. Vi på Nabo kan underlätta för styrelsen i en förening där det är aktuellt med ett stambyte.

Man brukar säga att ett stambyte håller i omkring 50 år. Framförallt är det rörstammarna som behöver bytas ut efter den tiden, annars finns det risk för läckage som kan leda till vattenskador. Gamla elstammar innebär en förhöjd brandrisk. I samband med ett stambyte renoveras även badrummen i fastigheten eftersom stammarna finns inne i golven, som behöver brytas upp. Det är därför badrumsrenovering alltid bör genomföras med hänsyn till nästa planerade stambyte.

Nabo har stor erfarenhet av stambyten

Nabo är en av Sveriges största fastighetsförvaltare av bostadsrättsföreningar och vi har hjälpt många föreningar genom den process det är att byta stammar i en fastighet. Ett stambyte involverar våra experter på ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning. Vi ser till så att det blir rätt redan från början. När en stambesiktning är genomförd och det har tagits beslut om att genomföra ett stambyte kan vi bland annat hjälpa till med följande delar:

 • Förfrågningsunderlaget – alltså den utgångspunkt entreprenören har för sin offert
 • Val av entreprenör
 • Förslag på hur ett stambyte kan finansieras
 • Entreprenadavtal – Nabos entreprenadjurister tar fram ett avtal som passar ert stambyte
 • Byggmötesprotokoll
 • Säkerställa att besiktningar sker

Det är viktigt med en erfaren projektledare vid stambyte

Nabo kan också ställa en projektledare till ert förfogande under ett stambyte. Det är extra viktigt under en större entreprenad, som ett stambyte, eftersom det ofta är flera entreprenörer inblandade. En projektledare säkerställer att arbetet utförs med kvalitet och att de som bor och verkar i en fastighet där det genomförs ett stambyte är väl informerade om de olika stegen i arbetet.

En projektledare kan också hjälpa en styrelse att avgöra hur ett stambyte ska genomföras. Man kan gå till väga på flera olika sätt beroende på hur stammarna är dragna. När det gäller rörstammar kan man ibland använda en metod som kallas relining som innebär att stammarna får ett nytt tätskikt invändigt. Det är billigare men håller inte lika länge som ett traditionellt stambyte.

Framgångsfaktorer vid stambyte i en bostadsrättsförening

Ett stambyte är ett mycket omfattande projekt som knappast passerar obemärkt förbi. Det är också en form av underhåll där ganska mycket står på spel. Ett byte av rörstammar och eventuellt även stammar för el, ventilation och gas kostar mycket och ska helst hålla i 50 år. Här är några av de faktorer som bidrar till ett lyckat resultat vid ett stambyte i en bostadsrätt:

 • En noggrann besiktning av de befintliga stammarna måste genomföras
 • Bra information till medlemmarna
 • En väl genomförd entreprenadupphandling
 • Oberoende byggledning under genomförandefasen
 • Genomtänkt betalning och finansiering

Före stambytet

Besiktningen ska ge svar på frågan om ett stambyte överhuvudtaget behöver genomföras och vilken metod som passar i den aktuella fastigheten. För medlemmarna och eventuella hyresgäster i en brf är det viktigt att det går att bo kvar under arbetets gång. De ska i god tid ha haft möjlighet att göra egna val om det är så att badrummen rivs och byggs upp i samband med ett stambyte i en bostadsrätt.

Förfrågningsunderlaget, alltså de uppgifter som ligger till grund för entreprenörernas anbud, måste vara heltäckande och tydligt formulerat. Vid valet av entreprenör för ett stambyte i en bostadsrätt är det sedan så många faktorer som spelar in att det är svårt för en styrelse att välja rätt entreprenör för uppgiften. Entreprenadavtalet måste vara utförligt och omfatta bitar som försäkringar, besiktningar, vite och hur betalningen för entreprenaden ska ske. Det finns standardavtal att tillgå, men dessa bör anpassas om ni inte väljer att låta en entreprenadjurist skräddarsy hela avtalet – vilket är att rekommendera i många fall. En ekonomisk förvaltare från Nabo kan ge råd om hur man finansierar och betalar för ett stambyte i en bostadsrätt.

Under och efter ett stambyte i en bostadsrätt

En byggledare kan gärna vara oberoende gentemot entreprenören och representera styrelsen under arbetet. Bra byggledning minskar risken för resursslöseri och innebär att styrelsen alltid har en kontaktperson de kan vända sig till under ett stambyte i en bostadsrätt. Det genomförs alltid en slutbesiktning vid en större entreprenad men det är också viktigt att det görs delbesiktningar och att det hålls byggmöten under ett stambyte i en bostadsrätt.

Mer om stambyte

Därför ska du ta hjälp av en projektledare från Nabo

Rätt planering

Du får rätt planering från början och slipper onödiga kostnader (s.k. ÄTA- kostnader)

Hög kvalitet

Säkerställer att arbetet utförs med bra kvalitet inom bestämd budget

Undvik tvister

Får marknadsmässigt pris och kvalitetssäkrad entreprenör med korrekta avtal utan tvister

Så kan Nabos projektledare hjälpa dig med projekt i fastigheten

Förstudie

Det är viktigt att man planerar stora projekt på rätt sätt redan från början. Kommer man på felen i efterhand kan det bli kostsamt för föreningen.

Nabo hjälper dig planera det som behöver göras. Våra projektledare har den kompetens som krävs för att ta fram rambeskrivning och underlag. Vi ser till att projektet är rätt upplagt redan från start.

Upphandling

Våra projektledare ser till att du får trygga, kvalitetssäkrade leverantörer och ett marknadsmässigt pris. Vi skapar och skickar ut förfrågningsunderlag, sköter visning för entreprenörer samt utvärdering av inkomna anbud.

Du får rådgivning från våra experter vid beslut av entreprenör och säkerställer en trygg kontraktsskrivning med rätt villkor, med stöd av Nabos egna entreprenadjurister.

Genomförande

Projektledaren driver hela projektet, genomför löpande kontroller av arbetsutförande, sköter myndighetskontakter och håller dig i styrelsen informerad om projektet. Vi ser till att entreprenören levererar bra kvalitet under bestämd budget och tid. 

Låt våra experter se över och driva projektet och känn dig trygg under hela projektets gång.

Behöver du en projektledare?

Fyll i formuläret så återkommer vi med en offert.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Vanliga frågor om stambyte

Vad är ett stambyte?

Ett stambyte innebär att man byter ut de vatten- och avloppsstammar som finns i en byggnad. Detta omfattar ofta även renovering av relaterade installationer som badrum och kök. Syftet med stambytet är att förebygga läckage och förbättra fastighetens rörinfrastruktur.

Hur ofta bör man genomföra ett stambyte?

Ett stambyte bör vanligtvis genomföras vart 40:e till 50:e år. Detta intervall kan variera beroende på fastighetens skick och användning. Regelbunden underhållskontroll är viktig för att fastställa behovet av stambyte.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Tiden för ett stambyte varierar beroende på byggnadens storlek och projektets omfattning, men det tar i genomsnitt 6 månader att färdigställa ca 40 lägenheter och ca 8 veckor i respektive lägenhet. Planering och förberedelser tar ca 1 år.

Vad innebär ett traditionellt stambyte med våtrumsrenovering?

Traditionellt stambyte innebär att de gamla stammarna ersätts med nya. Samtidigt med stambytet renoveras samtliga badrum och toaletter. Beroende på husets förutsättningar kan man tänka sig olika placeringar av de nya stammarna. Vanligtvis placeras de i samma läge som tidigare om det inte finns fördelar att ändra läge. Nya stamlägen kan bli aktuellt om man vill sammanföra vatten och avloppsstammar som tidigare stått i separata lägen eller för att bli av med olämpliga utföranden, t. ex. synligt förlagda vattenledningar mellan lägenheter i badrummens våtzon. Ibland väljer man att placera de nya stammarna i prefabricerade moduler (kassetter). Kassettlösningen innebär bland annat att toaletter utförs vägghängda istället för golvstående. Dessutom blir stammarna åtkomliga för inspektion vilket förenklar vid eventuella skador och framtida underhåll.

Traditionellt stambyte med våtrumsrenovering har många fördelar. Åtgärden sker vid ett tillfälle med god planering och en fungerande medlemsservice. Sammantaget färre störningar över tid jämfört med alternativet där boende renoverar badrum på egen hand. Alla lägenheter får en standard som uppfyller branschens regler för säker vatten-installation. Lägenheterna ges en fungerande varmvattencirkulation vilket minskar väntetider på varmt vatten och risk för Legionella. Nya snålspolande toaletter och blandare innebär minskad vattenanvändning och ny isolering på vattenrör innebär minskad energiförbrukning.

Rekommenderad avskrivningstid för traditionellt stambyte är idag 50 år.

Vad innebär relining?

Relining innebär att man renoverar befintliga avloppsstammar genom att infodra dessa med nya ytskikt på rörens insida. Det finns olika metoder på marknaden. Strumpmetoden appliceras genom att man drar den på plats men vanligast är att man vränger in den med lufttryck. Strumpmetoden anses vara mest tillförlitlig men är också kostsammare att genomföra.

Sprutmetoden består i att man efter rengöring av rören upprepade gånger sprutar på plastmassa genom hela avloppssystemet med ett skarvfritt självbärande plastlager som resultat. Det finns olika munstycken för olika dimensioner. Tekniken skiljer sig också något företag emellan. När man sprutar ut plastmassan i tre lager anser man sig säker på att ha uppnått ett tätt system. Relining kan inte likställas med stambyte utan är en metod som syftar till att förlänga livet på befintliga avloppsrör och på så sätt skjuta upp tidpunkten för ett stambyte.

Relining är inte en lösning på stamproblematiken när även tappvattenstammar och en stor del av badrummen måste åtgärdas som i detta fall.

Så tycker kunderna

Redan idag har vi 3 100 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala