Hem » Våra tjänster » Juridik » Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik

Entreprenad är aktuellt vid behov av stambyten, ombyggnationer och andra byggentreprenader för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Entreprenader är ofta långsiktiga och kostsamma projekt. Riskerna kan vara stora och de ekonomiska värdena på spel kan vara betydande. Nabos jurister har lång erfarenhet och gedigen kompetens av entreprenadrätt, entreprenadkontrakt och entreprenadupphandling. Kontakta oss och se vad vi kan hjälpa just dig med.

Vad är entreprenadjuridik?

Entreprenadjuridik – eller entreprenadrätt – är ett snårigt, avtalsrättsligt område i juridiken. Ofta handlar det om entreprenadupphandlingar, tvister i anledning av byggfel eller avtalsbrott eller upprättande av entreprenadkontrakt. Denna beskrivning är dock inte uttömmande eftersom rättsområdet är brett. Läs mer om vad entreprenadjuridik är och varför det är viktigt för er som bostadsrättsförening eller dig som fastighetsägare att ha koll på vad som gäller.

Varför kan det vara viktigt att ta hjälp inför en entreprenad?

Entreprenader är ofta långsiktiga och kostsamma projekt. Det kan vara utmanande, för att inte säga omöjligt, att förutse entreprenadens utveckling och kostnader i förtid. Det är då viktigt att reglera hur entreprenörens och fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens rättigheter och skyldigheter ser ut under projektets gång i ett entreprenadavtal med utrymme för oförutsedda händelser.

Entreprenadkontrakt eller entreprenadavtal blir snabbt omfattande och utan juridisk kunskap kan det vara svårt att på ett tryggt sätt hantera eventuella standardavtal, avtalskonflikter och vissa i lag reglerade frågor. Med hänsyn till de ekonomiska värden som står på spel är det alltid rekommenderat att inhämta juridiskt stöd vid upprättande av entreprenadkontrakt.

Även med gedigna entreprenadavtal kan tvister uppstå. Entreprenadtvister kan vara långvariga och kostsamma. En god investering är då att anlita ett ombud med erfarenhet och expertis inom entreprenadrätt.

De centrala momenten i en entreprenad

Inför kontraktskrivning

  • Upprätta förfrågningsunderlaget (de handlingar som entreprenören ska kunna utgå ifrån och lämna sitt anbud på)
  • Val av entreprenör
  • Upprättande av entreprenadkontraktet

Under entreprenadarbetet

  • Kontinuerlig uppföljning av entreprenadens utförande
  • Uppförande av byggmötesprotokoll
  • Besiktning av entreprenaden
  • Hantering av fel eller brister som uppstått under entreprenaden

Därför ska du ta hjälp av Nabos entreprenadjurister

Upphandling och avtal

Vi hjälper dig vid upphandling av entreprenad och säkerställer att du får avtal med rätt villkor.

Juridisk kompetens under hela entreprenaden

Vi stödjer dig genom hela entreprenadarbetet och hanterar eventuella fel eller brister som uppstått under entreprenaden.

Representation vid eventuell tvist

Entreprenadtvister kan vara långvariga och kostsamma. Våra experter inom entreprenadrätt hjälper dig vid tvister.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Upptäck fler relevanta tjänster

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Utvalda leverantörer

Med Nabo får du kvalitetssäkrade leverantörer för alla typer av arbeten i fastigheten. Våra leverantörer är väl utvalda så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Läs mer

Fastighetsjuridik

Nabos fastighetsjurister kan hjälpa dig vid: arrende, schaktning, buller och andra störningar, fastighetsrättslig tvist, tomträtt mm. Läs mer

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.