Stambyte

Planerar du stambyte? Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och har hjälp många bostadsrätter med processen för stambyte i en fastighet. Vi hjälper dig gärna.

Så hjälper Nabo er vid stambytet

I en brf måste styrelsen se till så att det genomförs stambyte. Stammarna är rör och ledningar för vatten, avlopp, el, ventilation och värme och måste bytas ut innan någon del av systemet förlorat i funktionalitet.

Ett stambyte är ett stort projekt som kan påverka livet i fastigheten och dessutom kostar det mycket pengar. Inte minst om något går fel under entreprenaden. Vi på Nabo kan underlätta för styrelsen i en förening där det är aktuellt med ett stambyte.

Man brukar säga att ett stambyte håller i omkring 50 år. Framförallt är det rörstammarna som behöver bytas ut efter den tiden, annars finns det risk för läckage som kan leda till vattenskador. Gamla elstammar innebär en förhöjd brandrisk. I samband med ett stambyte renoveras även badrummen i fastigheten eftersom stammarna finns inne i golven, som behöver brytas upp. Det är därför badrumsrenovering alltid bör genomföras med hänsyn till nästa planerade stambyte.

Nabo har stor erfarenhet av stambyten

Nabo är en av Sveriges största fastighetsförvaltare av bostadsrättsföreningar och vi har hjälpt många föreningar genom den process det är att byta stammar i en fastighet. Ett stambyte involverar våra experter på ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning. Vi ser till så att det blir rätt redan från början. När en stambesiktning är genomförd och det har tagits beslut om att genomföra ett stambyte kan vi bland annat hjälpa till med följande delar:

 • Förfrågningsunderlaget – alltså den utgångspunkt entreprenören har för sin offert
 • Val av entreprenör
 • Förslag på hur ett stambyte kan finansieras
 • Entreprenadavtal – Nabos entreprenadjurister tar fram ett avtal som passar ert stambyte
 • Byggmötesprotokoll
 • Säkerställa att besiktningar sker

Det är viktigt med en erfaren projektledare vid stambyte

Nabo kan också ställa en projektledare till ert förfogande under ett stambyte. Det är extra viktigt under en större entreprenad, som ett stambyte, eftersom det ofta är flera entreprenörer inblandade. En projektledare säkerställer att arbetet utförs med kvalitet och att de som bor och verkar i en fastighet där det genomförs ett stambyte är väl informerade om de olika stegen i arbetet.

En projektledare kan också hjälpa en styrelse att avgöra hur ett stambyte ska genomföras. Man kan gå till väga på flera olika sätt beroende på hur stammarna är dragna. När det gäller rörstammar kan man ibland använda en metod som kallas relining som innebär att stammarna får ett nytt tätskikt invändigt. Det är billigare men håller inte lika länge som ett traditionellt stambyte.

Framgångsfaktorer vid stambyte i en bostadsrättsförening

Ett stambyte är ett mycket omfattande projekt som knappast passerar obemärkt förbi. Det är också en form av underhåll där ganska mycket står på spel. Ett byte av rörstammar och eventuellt även stammar för el, ventilation och gas kostar mycket och ska helst hålla i 50 år. Här är några av de faktorer som bidrar till ett lyckat resultat vid ett stambyte i en bostadsrätt:

 • En noggrann besiktning av de befintliga stammarna måste genomföras
 • Bra information till medlemmarna
 • En väl genomförd entreprenadupphandling
 • Oberoende byggledning under genomförandefasen
 • Genomtänkt betalning och finansiering

Före stambytet

Besiktningen ska ge svar på frågan om ett stambyte överhuvudtaget behöver genomföras och vilken metod som passar i den aktuella fastigheten. För medlemmarna och eventuella hyresgäster i en brf är det viktigt att det går att bo kvar under arbetets gång. De ska i god tid ha haft möjlighet att göra egna val om det är så att badrummen rivs och byggs upp i samband med ett stambyte i en bostadsrätt.

Förfrågningsunderlaget, alltså de uppgifter som ligger till grund för entreprenörernas anbud, måste vara heltäckande och tydligt formulerat. Vid valet av entreprenör för ett stambyte i en bostadsrätt är det sedan så många faktorer som spelar in att det är svårt för en styrelse att välja rätt entreprenör för uppgiften. Entreprenadavtalet måste vara utförligt och omfatta bitar som försäkringar, besiktningar, vite och hur betalningen för entreprenaden ska ske. Det finns standardavtal att tillgå, men dessa bör anpassas om ni inte väljer att låta en entreprenadjurist skräddarsy hela avtalet – vilket är att rekommendera i många fall. En ekonomisk förvaltare från Nabo kan ge råd om hur man finansierar och betalar för ett stambyte i en bostadsrätt.

Under och efter ett stambyte i en bostadsrätt

En byggledare kan gärna vara oberoende gentemot entreprenören och representera styrelsen under arbetet. Bra byggledning minskar risken för resursslöseri och innebär att styrelsen alltid har en kontaktperson de kan vända sig till under ett stambyte i en bostadsrätt. Det genomförs alltid en slutbesiktning vid en större entreprenad men det är också viktigt att det görs delbesiktningar och att det hålls byggmöten under ett stambyte i en bostadsrätt.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så kan Nabos projektledare hjälpa dig med projekt i fastigheten

Förstudie

Det är viktigt att man planerar stora projekt på rätt sätt redan från början. Kommer man på felen i efterhand kan det bli kostsamt för föreningen.

Nabo hjälper dig planera det som behöver göras. Våra projektledare har den kompetens som krävs för att ta fram rambeskrivning och underlag. Vi ser till att projektet är rätt upplagt redan från start.

Upphandling

Våra projektledare ser till att du får trygga, kvalitetssäkrade leverantörer och ett marknadsmässigt pris. Vi skapar och skickar ut förfrågningsunderlag, sköter visning för entreprenörer samt utvärdering av inkomna anbud.

Du får rådgivning från våra experter vid beslut av entreprenör och säkerställer en trygg kontraktsskrivning med rätt villkor, med stöd av Nabos egna entreprenadjurister.

Genomförande

Projektledaren driver hela projektet, genomför löpande kontroller av arbetsutförande, sköter myndighetskontakter och håller dig i styrelsen informerad om projektet. Vi ser till att entreprenören levererar bra kvalitet under bestämd budget och tid. 

Låt våra experter se över och driva projektet och känn dig trygg under hela projektets gång.

Behöver du en projektledare?

Fyll i formuläret så återkommer vi med en offert.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Därför ska du ta hjälp av en projektledare

Rätt planering

Du får rätt planering från början och slipper onödiga kostnader (s.k. ÄTA- kostnader)

Hög kvalitet

Säkerställer att arbetet utförs med bra kvalitet inom bestämd budget

Undvik tvister

Får marknadsmässigt pris och kvalitetssäkrad entreprenör med korrekta avtal utan tvister

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning

Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten.

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister.

Serviceavtal tvättstuga

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll.

Drift och optimering

Få tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering och effektivisering av energiförbrukning.

Energirapport

Ska din bostadsrättsförening se över elanvändningen? Nabo kan hjälpa er att kartlägga er genomsnittliga energianvändning och ge er rekommendationer om hur ni kan effektivisera för att spara pengar.

Energideklaration

Nabo hjälper dig upprätta en energideklaration i din brf eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. 

Elsäkerhetsföreskrifter

Nabo kan hjälpa er så att ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd uppfyller alla krav för elsäkerhetsföreskrifter. Vi genomför en inventering av befintlig elanläggning, utför en riskbedömning, ger förslag på åtgärder och periodiska kontroller av elinstallationer.

Projektledning

Nabos projektledare hjälper dig att genomföra stambyten, renoveringar och ombyggnader. De tar fram underlag, planerar det som behöver göras, upphandlar entreprenaden och driver själva projektet från start till slut.

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg som hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Med hjälp av Nabos underhållsplan får du en överblick av kommande kostnader och ser till att myndighetskrav uppfylls.

Så tycker kunderna

Redan idag har vi 3 100 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala