Hem » Våra tjänster » Underhållsplan

Underhållsplan

En underhållsplan är ett viktigt verktyg som hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Underhållsplanen är även en betydande del av arbetet med föreningens ekonomi. Med hjälp av en underhållsplan får du en överblick av kommande kostnader och ser till att myndighetskrav uppfylls.

Just nu erbjuder vi 30 minuters kostnadsfri rådgivning om underhållsplanen. Våra erfarna experter går igenom den ekonomiska och tekniska standarden på er fastighet och ger en indikation på vad ni behöver genomföra för underhåll under en 50-årsperiod. Erbjudandet gäller begränsat antal. 

Undershållplan för brf.

Varför behöver man en underhållsplan?

En underhållsplan ligger till grund för periodiskt underhåll i en fastighet och är en sammanställning över vilket skick fastigheten är i, vilka åtgärder som genomförts och vilken förbättringspotential som finns.

Man kan likna underhållsplanen vid ett företags affärsplan då den ligger till grund för mycket av det som händer. Det är mycket viktigt för styrelsen i en brf att det finns en bra underhållsplan. En projektledare från Nabo kan genomföra besiktningar och ta fram en ny underhållsplan och sedan sköta förvaltningen med underhållsplanen som grund. Vi står för förvaltningen i ett stort antal bostadsrättsföreningar i Sverige och ser då till att underhållsplanen hela tiden är aktuell och utgår från förutsättningarna i den aktuella föreningen. 

Från och med år 2023 måste dessutom alla nyproducerade fastigheter samt hyreslägenheter som ombildas till bostadsrättsföreningar ha en underhållsplan enligt lag.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är ett strategiskt dokument som används för att förutse, planera och budgetera underhållsåtgärder för byggnader, anläggningar eller utrustning. Den ger en översikt över när och hur underhåll bör genomföras, bidrar till kostnadseffektivitet, och säkerställer att egendomen hålls i gott skick, vilket minskar risken för oväntade reparationer och hjälper till att förlänga fastighetens livslängd.

En underhållsplan skapar trygghet för styrelsen

En underhållsplan är avgörande för en bostadsrättsförening (BRF) eftersom den ger en tydlig översikt över fastighetens nuvarande skick och framtida underhållsbehov. Detta möjliggör proaktivt underhåll, vilket förebygger kostsamma reparationer som behöver utföras akut och bidrar till att fastigheten behåller sitt värde. Genom att planera och budgetera för framtida underhållsåtgärder kan styrelsen också säkerställa en stabil ekonomi i föreningen och undvika oväntade avgiftshöjningar för medlemmarna. Dessutom ger planen en solid grund för transparent kommunikation med medlemmarna om föreningens hälsa och framtida planer. I slutändan hjälper en gedigen underhållsplan styrelsen att fatta informerade beslut som gynnar hela bostadsrättsföreningen.

En underhållsplan ger er framförhållning

För att man ska kunna planera för större underhåll måste man veta ungefär när till exempel nästa stambyte ska genomföras och när man ska räkna med att taket kommer att behöva läggas om. Utan en uppdaterad underhållsplan kan man behöva genomföra den typen av projekt i all hast, till betydligt högre kostnad än om beredskapen varit god genom en bra underhållsplan. En underhållsplan innehåller alltså inte bara uppgifter om vad som behöver göras utan även en uppskattning av vad det kommer att kosta. Den ligger därmed till grund för budgetarbetet och är viktig att ta hänsyn till när hyror och avgifter ska sättas.

Finns det en underhållsplan upprättad av en sakkunnig från Nabo får man bättre förutsättningar att få ett lån och värdet på fastigheten ökar.

Så arbetar Nabo med att ta fram en underhållsplan

En underhållsplan kan vara en ganska omfattande handling som bygger på många olika arbetsmoment som en teknisk förvaltare från Nabo genomför. Här är några av de arbetsuppgifter som ligger till grund för en underhållsplan:

 • Besiktningar och statuskontroller på plats av allt från byggnadsdetaljer till tekniska installationer
 • Genomgång av eventuella ärenden hos stadsbyggnadskontoret
 • Kontroll av tidigare besiktningar
 • Presentation i form av en tydlig rapport som kan användas i det dagliga arbetet

Nabo tar fram en underhållsplan i digital form som en del i vår kundplattform för förvaltning. På så sätt kan den snabbt uppdateras och den finns alltid tillgänglig för alla som är behöriga. Observera att underhållsplanen inte har att göra med den löpande tillsyn som ingår i tjänsten fastighetsskötsel. Underhållsplanen syftar till att säkra fastighetens drift på lång sikt. Nabo utgår därför från ett 50-års perspektiv när vi arbetar med underhållsplaner. Periodiskt underhåll genomförs ofta med långa intervall men framförhållningen måste vara god eftersom det kan handla om stora investeringar.

Underhållsplan mall och exempel

En mall för en underhållsplan kan vara bra att utgå ifrån så att man inte missar någon punkt som bör finnas med i en underhållsplan. Om det redan finns en plan för underhållet i fastigheten, men ni är osäkra på dess kvalitet, rekommenderar vi att den stäms av mot en underhållsplan som följer en tydlig mall – då ser ni snabbt om er plan håller tillräckligt hög kvalitet och om den täcker allt som är viktigt. Nabos underhållsplaner följer en tydlig struktur och mall som säkerställer att ni inte missar någon aspekt av underhållet.

Dessutom ger användningen av en väl utformad underhållsplan möjlighet att anpassa och uppdatera underhållsstrategier utifrån aktuella behov och rekommendationer. Genom att regelbundet revidera underhållsplanen mot en tydlig mall säkerställer ni att föreningens underhållsstrategi är både tidsenlig och tillräckligt omfattande, vilket är avgörande för en hållbar fastighetsförvaltning.

Vad innehåller en underhållsplan? Nabos experter arbetar på ett systematiskt sätt med att ta fram underhållsplaner, och de följer en ungefärlig mall. 

Här är ett typiskt exempel och en mall för vad en underhållsplan innehåller:

 • Översikt med grundläggande information om underhållsplanen
 • Genomgång av fastigheten där den beskrivs ingående
 • Åtgärder per år, det vill säga vilka åtgärder som behöver genomföras och till vilken kostnad per år under en 50-årsperiod
 • Åtgärder per kategori, det vill säga åtgärder uppdelade på fastighetens kategorier och lägen
 • Åtgärdsbeskrivningar som har bilder och beskrivningar kopplade till sig
 • Kommentarer som skrivits för planens åtgärder
 • Åtgärdshistorik, det vill säga åtgärder som genomförts och sparats i åtgärdshistoriken
 • Ekonomisk analys som innehåller analyser och nyckeltal som är användbara

En bra underhållsplan är en säkerhetsfråga

Med teknisk förvaltning från Nabo får ni tillgång till expertis som ger er möjlighet till god framförhållning när det gäller periodiskt underhåll i fastigheten. Om underhållsplanen i en brf är eftersatt ökar risken för att allvarliga problem ska uppstå. Görs det inte löpande besiktningar utifrån underhållsplanen kan stammar läcka i många år utan att det upptäcks och byggnadsdetaljer kan vara i så dåligt skick att det inte räcker med normalt underhåll. Det är alltså en stor trygghet för styrelsen i en brf med förvaltning från Nabo utifrån en underhållsplan.

En underhållsplan i en brf stärker ekonomin

Insatser som fasadrenovering, byte av fönster, stambyte och omläggning av tak måste planeras in många år i förväg så att man kan hålla hyror och avgifter på rätt nivå och hitta en lämplig finansieringsmodell för större underhåll. Om det är aktuellt att ta banklån kan villkoren påverkas av kvalitén på underhållsplanen i en brf. En uppdaterad underhållsplan kan också fungera som ett dokument som visar att den eller de fastigheter en bostadsrättsförening förvaltar är i bra skick. Därmed höjs värdet på lägenheter och lokaler i föreningen.

Nabo skapar en digital underhållsplan i en brf

En underhållsplan ska inte bara vara heltäckande och detaljerad när det gäller fastighetens skick utan den behöver också vara tydlig och lättanvänd. En teknisk förvaltare från Nabo ansvarar för att formulera en underhållsplan på ett sådant sätt att den till exempel kan användas som beslutsunderlag vid styrelsemöten och visas för medlemmar i föreningen. Vi gör en digital underhållsplan som är lätt att hitta i och lätt att uppdatera. Nya styrelsemedlemmar och andra behöriga ska snabbt kunna få inblick i fastighetens status.

Därför ska du välja Nabo för underhållsplan

Digitalt, enkelt och tryggt

Få en webbaserad underhållsplan och slipp enorma excel-filer eller pärmar. Enkel överblick av planerat underhåll och all information om leverantörer, avtal och nödvändiga dokument

Realtidsuppdateringar och påminnelser

Åtgärdsuppdateringar och kostnadsjusteringar finns tillgängliga i realtid. Notiser i god tid innan kommande åtgärd för att du ska kunna planera en lämplig tid och informera de boende.

Enkel överlämning och transparens

Underhållsplanen sparas online och nya styrelsemedlemmar får snabbt tillgång till all planerat och genomfört underhåll. Transparent underhållsplanering med all dokumentation samlad på en plats.

Underhållsplan med Nabo

Fördelar för styrelsen och ekonomin

Underlättar överlämning till nya styrelsemedlemmar

Dokumenterat underlag för årliga avsättningsbehov för underhåll

Tidsintervall för underhåll, enkel uppföljning och möjlighet att omprioritera åtgärder

Du minskar risken för oförutsedd akut underhåll

Redskap för att jämna ut kostnader

Underlag för budgetarbetet och för rätt boendekostnad


Besiktning och statuskontroll

Vi utför en genomgång och platsbesiktning av fastigheten

Går igenom alla ärenden som brf:en eller fastighetsägaren har hos stadsbyggnadskontoret

Kontrollerar status på genomförda besiktningar (OVK, energideklaration m.m.)

Går igenom tidigare renoveringar och besiktningar (t.ex. balkonger eller likande)


Framtagande av underhållsplan

Nabo sammanställer informationen från besiktningen i en bedömning av kvalitet, återstående livslängd och eventuella åtgärder

Underhållsplanen presenteras som en aktuell och informativ rapport som kan användas för det dagliga arbetet i fastigheten

Underhållsplanen upprättas för kommande 50-årsperiod och sparas i webbaserad plattform med årlig licens

Få kostnadsfri rådgivning inför underhållsplanering

Få kostnadsfri rådgivning inför underhållsplanering. Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Så tycker kunderna

Redan idag har vi 3 100 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Smart & tryggt elavtal för dig som kund hos Nabo

  I stolt samarbete med Fortum.