Hem » Våra tjänster » Ekonomisk förvaltning » Ekonomisk förvaltning för samfällighetsföreningar

Ekonomisk förvaltning

för samfällighetsföreningar

Nabos ledande digitala plattform förenklar och effektiviserar samfällighetsföreningars ekonomiska förvaltning, och ger en utmärkt överblick över hyror, avgifter, bokföring och bokslut. Du får dessutom en personlig ekonomisk förvaltare som alltid finns tillgänglig för att stötta och besvara frågor. Som styrelsemedlem kan du känna dig trygg med att ekonomin sköts korrekt.

Allt du behöver veta om ekonomisk förvaltning av samfällighetsföreningar

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer och det är en form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen. Inom föreningen kan en majoritet bland deltagande fastigheter besluta om förvaltningen.

Om ni vill bilda en samfällighetsförening behöver ni först ett objekt att förvalta, till exempel en gemensamhetsanläggning. 

Medlemmar

Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som köper en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen.

Objekt

Exempel på objekt en samfällighetsförening kan förvalta är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor och badplatser, m.m.

Att sköta den ekonomiska biten för en samfällighetsförening ska inte behöva vara krångligt. Genom att ta hjälp av en ekonomisk förvaltare undviker föreningen att göra fel och skapa onödiga kostnader för samfällighetsföreningens medlemmar. Vi på Nabo har lång erfarenhet av att hjälpa samfällighetsföreningar att hantera ekonomin på ett korrekt och tydligt sätt för att tillgodose både medlemmar, revisorer och myndigheter.  Nabo har dessutom marknadens ledande digitala plattform; Ett användarvänligt och smidigt verktyg framtaget för att göra det enkelt för samfällighetsföreningens styrelse att göra rätt.

Vilket ansvar har styrelsen i en samfällighetsförening?

Styrelsen i en samfällighetsförening ansvarar för förvaltningen av objektet och att följa aktuella lagar och förordningar. 

Varför är det bra med en ekonomisk förvaltare?

En ekonomisk förvaltare ser till att ekonomin i en samfällighetsförening ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi och en lättöverskådlig vy över föreningens ekonomiska situation. Även en person utan kunskaper i ekonomi ska kunna bilda sig en uppfattning om samfällighetens ekonomiska situation genom att ta del av årsredovisningen.

En samfällighetsförening är inget aktiebolag och betalar därmed ingen skatt på resultatet, men det finns fortfarande lagar och regler att följa. Med Nabo som samfällighetens ekonomiska förvaltare får ni hjälp med att se till att ekonomin hanteras enligt aktuella lagar. Sedan 2022 så är de flesta samfälligheters verksamheter momsbelagda, vilket ställer ökade krav på redovisningen, något Nabo hanterar enkelt för samfälligheten.

En ekonomisk förvaltare är en bra hjälp och ett bra bollplank till samfällighetsföreningen för att hjälpa samfälligheten att navigera rätt i ekonomiska frågor.

Enkelt och mobilanpassat verktyg

En resurs ni får tillgång till genom att anlita Nabo för ekonomisk förvaltning i en samfällighet är vårt digitala verktyg. Det är ett redskap som gör arbetet med ekonomisk förvaltning mer överskådligt. Alla som är behöriga kan logga in med BankID. Verktyget har bland annat följande funktioner:

 • Digital brevlåda, dokument- och avtalshantering
 • Notis när du behöver agera
 • Realtidsrapporter
 • Attestering av leverantörsfakturor
 • Integrerat bankkonto
 • Bokföringsunderlag och bokslut
 • Lägenhetsförteckning
 • Integrerad ärendehantering

Verktyget säkrar god transparens, att uppgifter inte faller mellan stolarna och att den information som krävs för ekonomisk förvaltning i en samfällighet alltid finns tillgänglig.

Varför väljer samfällighetsföreningar Nabo?

Vi har erfarna ekonomer, jurister, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare som ger er i styrelsen en trygg vardag. Vi tycker att det ska vara enkelt att sitta i styrelsen för en samfällighetsförening, vi är snabba i vår kommunikation med styrelsen och medlemmarna och tycker inte att några frågor är för dumma. Hos oss är det högt i tak och vi vill alltid ligga i framkant vad gäller kunskap, systemutveckling och kundbemötande.

Utbildningar och kompetensutveckling

Vi kan erbjuda grundläggande utbildning för nya styrelseledamöter om samfälligheters ekonomi, juridik och hur den digitala portalen används på ett resursbesparande sätt. Vi kan hålla i fördjupande webinar inom ämnen såsom ekonomi, försäkring, juridik med mera. Vi står också för nyhetsuppdateringar med aktuell information för samfällighetsföreningar och fastighetsägare.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Ekonomisk förvaltning för samfällighetsföreningar med Nabo

Komplett ekonomisk förvaltning

Personlig rådgivning

Långsiktig finansiell planering

Löpande administration

Avisering, fakturor, bokföring mm

Budgetering och bokslut

Årsredovisning och rapportering

Skatter och uppgifter till myndighet

Lägenhetsregister och överlåtelsehantering


Enkelt och mobilanpassat verktyg

Digital brevlåda

Digital dokument- och avtalshantering

Säker inloggning med BankID

Notis när du behöver agera

Realtidsrapporter

Attestering av leverantörsfakturor

Integrerat bankkonto

Bokföringsunderlag och bokslut

Åtkomst för medlemmar och revisor

Integrerad ärendehantering


Utbildningar och kompetensutveckling

Grundläggande utbildning

Utbildning i kundportalen

Webinar inom ekonomi, fastighet, juridik

Fördjupande webinar

Nyhetsuppdateringar

Aktuell info för fastighetsägare

Så tycker kunderna

Redan idag har vi 3 100 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Det är enkelt att byta till Nabo

  Vi gör det enkelt att byta förvaltare! Från uppsägning av avtal till ett eget Nykundsteam.

  1

  Säg upp befintligt avtal

  Glöm inte att ha koll på uppsägningstiden så att det inte förlängs automatiskt.

  2

  Tillsammans hanterar vi hela bytet

  Slipp pappersarbete och kommunikation med er nuvarande förvaltare – med en fullmakt sköter vi det åt er.

  3

  Få ett eget team!

  Vårt Nykundsteam hjälper er att komma igång och finns tillhands så länge som det behövs.

  Prata med oss!

  Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.