Hem » Våra tjänster » Teknisk förvaltning » Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare

Med Nabo får du en personlig fastighetsförvaltare som arbetar proaktivt och systematiskt med din fastighets underhållsbehov och förbättringspotential och hanterar allt inom den tekniska förvaltningen.

Fastighetsförvaltaren håller er uppdaterade på vad som behöver göras, ser till fastighetens mående och förser er med bra underlag när ni behöver fatta beslut. Som kund får du även tillgång till en digital portal som förenklar och skapar överblickbarhet i det tekniska styrelsearbetet.

Med Nabos tekniska förvaltning kan du luta dig tillbaka och känna dig trygg med att saker som myndighetskrav inte faller mellan stolarna.

Få hjälp av en fastighetsförvaltare hos Nabo

Nabo arbetar med fastighetsförvaltning av bostadsrättsföreningar på många orter i Sverige. En fastighetsförvaltare från Nabo hjälper styrelsen i en brf att överse tekniska installationer. På så sätt ligger man alltid ett steg före när det gäller underhåll och slipper blir tagen på sängen på grund av att ett viktigt system slutar att fungera och snabbt behöver bytas ut.

En fastighetsförvaltare arbetar alltså proaktivt och långsiktigt och har även koll på en fastighets övergripande skick och vad det finns för möjligheter till förbättringar. Det krävs ofta stöd från en fastighetsförvaltare med erfarenhet för att en styrelse ska kunna ta rätt beslut i viktiga frågor som kan få stora konsekvenser för en bostadsrättsförenings ekonomi. 

En fastighetsförvaltare utgår från en underhållsplan

Förenklat kan man säga att en fastighetsförvaltare erbjuder strukturerad tillsyn utifrån en underhållsplan som tagits fram för att hålla en fastighet i bästa möjliga skick på både kort och lång sikt. Det långsiktiga perspektivet är viktigt eftersom vissa underhållsprojekt genomförs med 50 års mellanrum, men innebär stora kostnader när det väl är dags.

Underhållsplanen ska hela tiden hållas uppdaterad och den information som en fastighetsförvaltare har om en fastighet blir ett viktigt underlag för budgetarbete i en brf. En fastighetsförvaltare från Nabo rapporterar till styrelsen via förvaltarmöten och genom vårt digitala verktyg som samlar all viktig information på ett och samma ställe.

Exempel på vad teknisk förvaltning kan handla om

Vad en fastighetsförvaltare sysselsätter sig med rent konkret kan naturligtvis variera en del beroende på den aktuella fastigheten och bostadsrättsföreningen. Här är några uppgifter som förr eller senare brukar bli aktuella i en brf:

 • Upphandling inför entreprenader
 • Projektledning vid periodiskt underhåll och ombyggnationer
 • Sakkunskap vid skadeärenden
 • Teknisk administrativ förvaltning

Är du intresserad av vad som ingår i en teknisk förvaltning av en BRF? Läs mer här.

Teknisk förvaltning har en juridisk aspekt

En fastighetsförvaltare från Nabo samarbetar ofta med någon av våra experter på fastighetsjuridik. Fastighetsförvaltning måste ta hänsyn till en rad lagar och förordningar. Juridisk expertis i kombination med den erfarenhet en fastighetsförvaltare besitter kan också behövas vid upprättande av entreprenadavtal.

Det är skillnad på teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

En fastighetsförvaltare arbetar i första hand med sådant som är av stor betydelse för en bostadsrättsförening på sikt. Det gäller till exempel investeringar i värme- och ventilationssystem samt periodiskt underhåll i form av sådant som takomläggning, stambyte och fasadrenovering. Fastighetsskötsel handlar om löpande underhåll och åtgärdande av mindre fel. Med Nabo som förvaltare får en brf tillgång till både en fastighetsskötare och en fastighetsförvaltare.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Fastighetsförvaltning med Nabo

Komplett fastighetsförvaltning

Löpande underhållsplanering och upphandlingar

Skadehantering och statusuppdateringar

Bevakning av tidpunkter för lagstadgade myndighetsbesiktningar och påminnelser till dig i styrelsen

Stöd vid myndighetsbesiktningar

Fastighetssyner

Samordning av leverantörer


Smarta digitala lösningar

Digital underhållsplan för kommande 50-årsperiod med årlig licens

Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut

Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt

Skadeärenden med regelbunden uppdatering av förvaltaren

Tillgång till upphandlingsdokument och byggmötesprotokoll


Personlig förvaltare

Personlig förvaltare som du enkelt når via telefon

Ett helt team dedikerat till brf:en som täcker även vid sjukdom eller semester

Förvaltare som är generalist och kan svara på alla frågor

Hjälp med att boka specialist vid behov

Proaktiv förvaltare som håller dig uppdaterad om fastighetens skick och tipsar om eventuella åtgärder

Upptäck Nabos tjänster inom teknisk förvaltning

Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten.

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister.

Serviceavtal tvättstuga

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll.

Drift och optimering

Få tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering och effektivisering av energiförbrukning.

Energirapport

Ska din bostadsrättsförening se över elanvändningen? Nabo kan hjälpa er att kartlägga er genomsnittliga energianvändning och ge er rekommendationer om hur ni kan effektivisera för att spara pengar.

Energideklaration

Nabo hjälper dig upprätta en energideklaration i din brf eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. 

Elsäkerhetsföreskrifter

Nabo kan hjälpa er så att ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd uppfyller alla krav för elsäkerhetsföreskrifter. Vi genomför en inventering av befintlig elanläggning, utför en riskbedömning, ger förslag på åtgärder och periodiska kontroller av elinstallationer.

Projektledning

Nabos projektledare hjälper dig att genomföra stambyten, renoveringar och ombyggnader. De tar fram underlag, planerar det som behöver göras, upphandlar entreprenaden och driver själva projektet från start till slut.

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg som hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Med hjälp av Nabos underhållsplan får du en överblick av kommande kostnader och ser till att myndighetskrav uppfylls.

Välkommen över till Nabo

Du byter enkelt till Nabo. Vi tar hand om allt.

1

Säg upp befintligt avtal

Ha koll på uppsägningstiden när ni säger upp avtalet hos er nuvarande förvaltare så att det inte förlängs automatiskt.

2

Vi hanterar hela bytet

Slipp pappersarbete och kommunikation med er nuvarande förvaltare – med en fullmakt sköter vi det åt er.

3

Få ett eget team!

Vårt uppstartsteam hjälper er att komma igång och finns tillhands så länge som det behövs.

Lita inte bara på oss. Lita på våra tusentals kunder.

Redan idag har vi 3 400 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Vi ställer oss på alla styrelseledamöter i Sveriges sida!

  Vi på Nabo har bestämt oss! Med Nabo vid din sida har du med dig över 300 experter på ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning.

  Vi arbetar hårt för att du ska lyckas i bostadsrättsföreningen. Vi arbetar nära dig. Vi använder kraften från alla våra experter och över 3100 bostadsrättsföreningar för att underlätta för dig att fatta beslut. Vi vårdar och använder vår data i våra ledande och egenutvecklade plattform för att göra styrelsearbetet smartare, tryggare och enklare. Tillsammans skapar vi kraft att tillsammans bli bättre.

  Vi förvaltar över 3100 bostadsrättsföreningar med över 120 000 lägenheter över hela Sverige – och varje år blir vi fler och fler. Vi är odiskutabelt Sveriges modernaste och mest kunniga förvaltare. Vi är på din sida och har bestämt oss för att göra skillnad!