Hem » Våra tjänster » Juridik » Våra jurister

Våra jurister

Nabos jurister har en bred samlad expertis inom bostads- och fastighetsjuridik. På denna sida presenterar vi våra jurister och deras CV:n så att du kan lära dig mer om deras utbildning, erfarenhet och kompetens.

Johanna Albrektson

Befattning

Partner / Fastighetsjurist

Utbildning

Jur.kand. Lunds universitet 1995

Erfarenhet

Jag har arbetat med bostadsrätt sedan examen varav tio år som grundare och delägare i Husjuristerna AB och jag är bland de som har gjort flest ombildningar i landet

Kompetens

Specialiserad inom hyres- och bostadsrätt samt ombildning till bostadsrätt

Övrigt

Stor erfarenhet av tvister i allmän domstol och hyresnämnd och ofta anlitad som ordförande vid stämmor

Jeanette Axelsson

Befattning

Fastighetsjurist

Utbildning

Jur.kand. Lunds universitet 1998
Företagsekonomi

Erfarenhet

Tidigare varit verksam på Sveriges BostadsrättsCentrum, Mäklarsamfundet, Delta Advokatbyrå AB och Husjuristerna i Göteborg AB

Kompetens

Mina områden är främst bostadsrätt, föreningsrätt och hyresrätt. Uppdragen varierar utifrån kundens behov av allmän rådgivning och hantering av förenings- och fastighetsrättsliga frågor. Biträder vid bildande av förening, upprättande av ekonomiska planer, upplåtelser, konvertering till bostadsrätt av råytor, annan byggnation, kommersiell hyresförhandling, ordförandeskap på stämmor och tvister i domstol och hyresnämnd. Anlitas även vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, likvidatorsuppdrag och friköp.

Pernilla Carring

Befattning

Fastighetsjurist, Business Partner, Expert Bostadsrätt

Utbildning

Jur. kand. Uppsala universitet

Erfarenhet

Innan jag började mitt arbete på Nabo har jag varit anställd hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB, Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC), Advokatfirman Lindahl KB, Drott AB och Bostads AB Drott, Legio Advokatfirma AB, Statens fastighetsverk, Kristinehamns tingsrätt samt Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Specialistområde

Under många år har jag arbetat med att hjälpa och företräda fastighetsägare. Jag arbetar främst med bostadsrätt, och hyresrätt. Jag har en gedigen erfarenhet att vara ombud för fastighetsägare i domstol och hyresnämnd. Utöver det arbetar jag även med föreningsrätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt och allmän fastighetsrätt. Jag håller olika skräddarsydda föreläsningar för kunder om varierande juridiska ämnen. Det går även att anlita mig som stämmoordförande vid föreningsstämmor.

Det gillar jag att göra på fritiden

Jag gillar att umgås med min familj och att åka skidor både utför och på längden. På somrarna uppskattar jag att vara på familjens landställe i skärgården och bland annat paddla kajak. Jag tycker även om att sjunga i min barbershopkör som är mycket ambitiös och deltar i internationella körtävlingar. Jag tycker utöver det om att resa.

Christina Fregne

Befattning

Fastighetsjurist, Gruppchef Juridik Syd, Expert nyproduktion och ombildning

Utbildning

Jur Kand Lunds Universitet
Företagsekonomi
Nationalekonomi
Psykologi

Specialistområde

Mina områden är främst bostads- och hyresrätt samt ombildning, nyproduktion och friköp. Jag har stor processvana och företräder ofta klienter i domstol. Jag är ofta anlitad i föreningsrättsliga frågor och åtar mig uppdrag som ordförande på föreningsstämmor.

Erfarenhet

Jag är tingsmeriterad jurist och har varit verksam som fastighetsjurist sedan 1996 på organisationer såsom SBC, Fastighetsägarna, Lunds stift och HSB. 2011 grundade jag Jurideko Fastighetspartner AB.

Det gillar jag att göra på fritiden

Jag älskar kultur, god mat och att umgås med familj och vänner.

Jesper Hasselquist

Befattning

Gruppchef juridik Stockholm, Hyresförhandlingschef

Utbildning

Jur. kand. Uppsala Universitet

Erfarenhet

Min arbetslivserfarenhet under mina drygt 15 år som jurist inkluderar arbete vid juristfirma och advokatbyrå, branschorganisation, förvaltningsbolag, fastighetsbolag och eget företagande. Jag har erfarenheter som konsult, bolagsjurist, förhandlingschef och arbete i ledningsgrupp i fastighetsbolag.

Introduktion

För mig är det viktigt att hjälpa kunden till den för kunden bästa möjliga lösningen. Ofta innebär det att tänka större än vid första anblick. Att gå utanför ramen och ställa frågan – Vad vill kunden egentligen uppnå? Att föra en process för processens skull är sällan givande och ofta kan energi riktad framåt vara mer förtjänstfull som helhet. Kanske är det även därför som jag drivs av möjligheten till förhandling, till att se möjliga vägar framåt. Hyresrättsfrågor, fastighetsutveckling och affärsutveckling såväl för bostäder som kommersiellt är ett välgrundat intresse för mig.

Det jag gillar att göra på fritiden

På fritiden umgås jag med min familj, gillar att vara i naturen med jakt och fiske och djur samt även att nyttja tekniska, mekaniska saker.

Jesper Johansson

Befattning

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand Uppsala universitet

Erfarenhet

Jag kommer som närmast från Hyresgästföreningen och arbetar nu som biträdande jurist på stockholmskontoret.

Introduktion

Jag har ett gediget intresse för rättsliga problem i allmänhet inom fastighetsjuridik och i synnerhet de hyresrättsliga och bostadsrättsliga. Avtalsrätt, kontraktsrätt och skadeståndsrätt är också av stort intresse.

Det jag gillar att göra på fritiden

Jag spenderar helst min lediga tid med att träna, kolla fotboll och att spela diverse sällskapsspel med familj & vänner.

Anna Karlberg

Befattning

Fastighetsjurist

Utbildning

Juristexamen

Erfarenhet

Jag kommer från en bakgrund på bank, inkassobolag och Hyresgästföreningen.

Introduktion

Jag är verksam inom alla fastighetsrättsliga frågor som rör bostads- och hyresrätt. Jag arbetar även mycket i kombinerade ekonomiska och juridiska processer såsom ombildningar, friköp, fusion och kapitaltillskott. Utöver det åtar jag mig uppdrag som särskild granskningsman, likvidator och stämmoordförande. Jag håller även i utbildningar inom bostads och lokalhyresjuridik.

Det jag gillar att göra på fritiden

På min lediga tid gillar jag att umgås med familj och vänner, spela tennis, laga och äta god mat.

Kontakt

Freja Kullberg

Befattning

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen

Erfarenhet

Jag kommer från en bakgrund på myndighet och advokatbyrå och arbetar nu som biträdande jurist här på Nabo.

Introduktion

Jag har ett stort intresse för avtalsrättsliga, och skadeståndsrättsliga frågor. Främst avseende lokalhyresavtal men även andra avtalsfrågor som kan vara aktuella för våra föreningar.

Det jag gillar att göra på fritiden

På min lediga tid gillar jag att vara ute i naturen och bada, oavsett årstid.

Anne von Perner

Befattning

Partner/Fastighetsjurist/ Expert Bygg-/och Entreprenad

Utbildning

Jur.kand. (LL.M.) Stockholms Universitet
Medlare, CEDR
Projektledare

Erfarenhet

Jag har mer än 17 års erfarenhet av frågor som är relaterade till bygg-/och entreprenad genom mina olika tjänster som chefsjurist på byrå, bolagsjurist på börsnoterat bolag och chefsjurist på förvaltningsbolag. Jag anlitas regelbundet för kurser och utbildningar i entreprenadrätt, avtalsrätt och affärsjuridik.

Introduktion

Min inriktning är främst bygg-/och entreprenad och de uppdrag jag hanterar rör allt från löpande strategisk rådgivning i kunders verksamhet till upprättande av entreprenadkontrakt och avtalsförhandling, rådgivning och planering inför och stöd under entreprenaden och eftermarknad med garantifrågor, hantering av krav och tvistelösning i domstol/skiljeförfarande.

Det gillar jag att göra på fritiden

Jag innehar flertalet styrelseuppdrag, läser allt jag kommer över om AI och legal tech och spelar golf.

Douglas von Perner

Befattning

Fastighetsjurist

Utbildning

Juristexamen

Erfarenhet

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor på olika företag samt byråer och har nu varit här på Nabo i fyra års tid.

Introduktion

Juridiken utgör en stor del av människors vardag samtidigt som den inte sällan är komplex och svår att förstå. Att göra alltihopa mer lättbegripligt och hjälpa andra hitta kreativa lösningar på sina problem ger mig arbetsglädje och energi.

Jag arbetar dagligen med alla möjliga bostads-, hyres- och föreningsrättsliga frågor och har ett särskilt intresse för förhandling samt tvistelösning med fokus på kommersiella lokaler. Jag företräder ofta bostadsrättsföreningar i såväl domstol som hyresnämnd och åtar mig gärna uppdrag som stämmoordförande.

Det gillar jag att göra på fritiden

Eftersom jag i grund och botten är en sportfåne älskar jag alla variationer av träning. En betydande del av min tid går dock också åt umgänge med familj och vänner.

Liselott Rosecrans

Befattning

Fastighetsjurist, Business partner, Expert processrätt

Utbildning

Jur.kand
Advokatexamen

Erfarenhet

Jag har varit domare i tingsrätt och hovrätt. Därefter jobbade jag 27 år som fastighetsjurist på Fastighetsägarna Stockholm.

Introduktion

Jag har stor vana att vara ombud i tvister vid domstol och hyresnämnd. Utöver processrätt behärskar jag de flesta områden inom fastighetsrätten t.ex. miljörätt, plan- och byggrätt, servitut, hyresrätt och bostadsrätt, andra nyttjanderätter.

Det jag gillar att göra på fritiden

På fritiden spelar jag olika racketsporter.

Zackaria Strömstedt

Befattning

Biträdande jurist

Utbildning

Jur.Kand Lunds universitet

Erfarenhet

Jag kommer från en bakgrund på advokatbyrå samt revisionsbyrå och arbetar nu som biträdande jurist här på Nabo.

Introduktion

Jag har ett stort intresse för den breda bostadsrättsjuridiken samt för de avtalsrättsliga frågor som våra föreningar har. Jag åtar mig gärna uppdrag som stämmoordförande och arbetar även med friköp och ombildningar.

Det gillar jag att göra på fritiden

På min lediga tid gillar jag att spela musik eller att vara ute i naturen.

Daniel Thelaus

Befattning

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Uppsala universitet

Erfarenhet

Jag har tidigare arbetat på Bostadsrätterna som styrelserådgivare och kursledare, dessförinnan var jag vid sidan av mina studier på Hyresgästföreningen och Avtal24 (numera Lexly).

Introduktion

Jag är intresserad av såväl hyresrättsfrågor som bostadsrättsliga och föreningsrättsliga frågor av olika typer. Sitter även gärna som stämmoordförande och biträder vid hyresförhandlingarna för Nabos kunder.

Det gillar jag att göra på fritiden

På min lediga tid gillar jag att umgås med familj och vänner och att anta utmaningar, till exempel att göra en svensk klassiker.

Carl Thorfinn

Befattning

Chefsjurist, affärsområdeschef.

Utbildning

Jur. Kand. (LLM)
Executive MBA

Erfarenhet

Jag har drygt tjugofem års arbetslivserfarenhet och har arbetat på myndighet, jobbat på byråer, varit bolagsjurist i börsföretag och nu senast var jag chefsjurist på ett fastighetsförvaltningsbolag.

Introduktion

Jag har intresse för föreningsrättsliga frågor, hur ärenden bereds och beslut fattas i föreningar. Vilket ansvar man har som enskild medlem, styrelsemedlem och leverantör i bostadsrättsföreningar. Behöver ni en ordförande på er stämma så ställer jag gärna upp!

Det gillar jag att göra på fritiden

På min lediga tid så gillar jag att vara ute i naturen.

Kontakt

Olivia Wästberg

Befattning

Fastighetsjurist

Utbildning

Jur.kand, Uppsala universitet

Erfarenhet

Jag har arbetat med fastighetsfrågor på HSB Riksförbund, Rejlers, Sveriges BostadsrättsCentrum och Foyen Advokatfirma

Introduktion

Jag företräder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i bostads-, hyres- och entreprenadrättsliga frågor. Detta innefattar bl.a. biträde i tvistelösning och att förhandla och företräda klienter i domstol och hyresnämnd. Jag åtar mig gärna uppdrag som stämmoordförande. Jag arbetar även med ekonomiska processer så som ekonomiska planer, friköp och ombildning.

Det gillar jag att göra på fritiden

Sena middagar, festligheter, vin och hundpromenader

Caroline Åberg

Befattning

Fastighetsjurist

Utbildning

Juristexamen

Erfarenhet

Jag har tidigare arbetat på en advokatbyrå som var specialiserad på bostadsjuridik. Sitter även som ordförande i en bostadsrättsförening.

Introduktion

Jag har flerårig erfarenhet av juridiskt arbete på fastighetsrättens område.

Jag arbetar dagligen med bostadsrättsliga frågor så som stadgerevideringar, stämmofrågor, andrahandsuthyrningar, störningar m.m. Utöver detta arbetar jag med Entreprenadrätt och ombyggnationer samt med tvistelösning och processande i domstol.

Jag har mångårig erfarenhet av styrelsearbete och en förståelse över den belastning det ofta medför att vara ledamot i en styrelse. Erfarenheten inom en styrelse kan variera mångt och mycket och jag vill finnas till hjälp för att vägleda styrelsen framåt i de olika spörsmål som styrelsen kan stöta på.

Lotta Åhlen

Befattning

Business partner, Fastighetsjurist, Expert hyresrätt

Utbildning

Jur.kand. Uppsala Universitet

Erfarenhet

Jag har arbetat som Länsassessor på Länsstyrelsen på trafikenheten, processjurist på Hgf, på Help Försäkring som hyresrättsexpert samt med familjerätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, bostadsrättsfrågor, konsumenträtt, köprätt m.m. och som faststighetsjurist på Fastighetsägarna.

Introduktion

För mig är det viktigast att sätta kunden i fokus – alltid. Jag gör gärna det där lilla extra så att kunden ska känna sig speciell. Att ”ha rätt” är inte alltid det som är bäst för kunden utan det kan vara att hitta lösningar utanför en rättslig process som är bättre för kunden rent ekonomiskt, energimässigt och relationsmässigt till medlemmen eller vem det nu må vara. Att gå till arbetet känns aldrig tråkigt!

Det gillar jag att göra på fritiden

Jag har en pensionerad make som bor på vårt landställe på Muskö dit jag åker varje helg och ibland i veckorna. Där fixar jag med trädgård och huset och kopplar av från stan där jag bor i veckorna. Jag har också tre döttrar och fyra barnbarn som jag hälsar på så ofta jag kan och får. Den yngsta dottern bor, pluggar och jobbar i Sydney, dit jag också hälsar på så ofta jag kan och får. I övrigt styrketränar jag och gillar att laga mat och framför allt att äta mat!

Kontakt

Maya Zaidan

Befattning

Fastighetsjurist

Utbildning

Jur. kand. Stockholms universitet 2011

Erfarenhet

Tidigare varit verksam på Wistrand advokatbyrå där jag arbetade med fastighetsrättsliga frågor, på Vänersborgs tingsrätt där jag fullgjorde min notarietjänstgöring samt på Sveriges BostadsrättsCentrum där jag arbetade som fastighetsjurist under sex års tid.

Introduktion

Jag är verksam inom alla fastighetsrättsliga frågor men i synnerhet bostads- och hyresrätt, kommersiell hyresrätt samt tvistelösning och process. Jag har en rådgivande roll för mina klienter, som ofta består av bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, och företräder dem även i domstol och hyresnämnd. Utöver det åtar jag mig uppdrag som särskild granskningsman, likvidator och stämmoordförande. Jag biträder även mina klienter i ekonomiska processer, exempelvis ombildningar, kapitaltillskott och friköp samt håller kurser inom bostads- och lokalhyra.

Det gillar jag att göra på fritiden

På min fritid älskar jag att gå långa promenader med min hund, yoga och att dansa samba!

Kontakt