Hem » Våra tjänster » Ekonomisk förvaltning » Rättvis avgifts-analys

Rättvis avgifts-analys

Att förstå och beräkna en rimlig och rättvis avgiftsnivå i föreningen är komplicerat. Det handlar om driftsekonomi, finansiering och underhåll över både kort och lång sikt. Det är viktigt att skapa en överskådlighet över tid kring ekonomin i föreningen så att avgiften kan utvecklas stabilt och förutsägbart för medlemmarna.

Vill du säkerställa rätt avgiftsnivå i din förening?

Varför är det viktigt med en rättvis avgift i brf:en?

Att sätta en rimlig och rättvis avgift i bostadsrättsföreningen är viktigt och skapar en rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för både dagens medlemmar och kommande medlemmar. För att avgiften inte ska gynna eller missgynna varken nuvarande eller framtida medlemmar bör de beräknas på både kort och lång sikt. Det är styrelsen som är ansvarig för ekonomin i en bostadsrättsförening och som har till uppgift att sätta en rättvis avgift för en bostadsrätt.

Styrelsen ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och behandla alla medlemmar efter jämlikhetsprincipen. Ingen medlem får ges fördelar gentemot de övriga medlemmarna eller behandlas otillbörligt eller godtyckligt. Det gäller inte minst i arbetet med att fastställa vad som är en rimlig avgift för en bostadsrätt.

Vilka faktorer påverkar avgiften i föreningen?

Vad som kan anses vara en rimlig avgift för en bostadsrätt beror på föreningens inkomster och utgifter. Dessa kan variera över tid. I arbetet med att fastställa en rättvis avgift för bostadsrättsföreningen utgår man från finansiering & investeringar, driftskostnader, löpande intäkter, en fullständig underhållsplan samt föreningens belåningsgrad med hänsyn till eventuella dolda tillgångar. 

Vad som är en rättvis årsavgift i en bostadsrätt kan inte fastställas en gång för alla utan avgiftsnivån måste få påverkas av kostnadsutvecklingen, inflationen och upplåtelser som görs av föreningen. Står avgiften still en längre tid har avgiften varit för hög eller så har ni inte amorterat i tillräcklig omfattning.

Det är viktigt att styrelsen i bostadsrättsföreningen har ett bra underlag för de medlemsavgifter som sätts. Önskar man hjälp med dessa beräkningar har Nabo en rättvis avgiftsanalys som kan beställas.

Vem ansvarar för årsavgiften i en BRF?

Styrelsen är ekonomiskt ansvarig för bostadsrättsföreningen och sätter årsavgiften i föreningen. I stadgarna finns reglerat vilka avgifter föreningen får ta ut och hur de skall fördelas på medlemmarna och vad avgiften skall täcka. Utöver löpande driftkostnader skall också avgiften täcka en rimlig avsättning för planerat underhåll (sker vanligast genom amorteringar). Att beräkna denna avsättning utifrån en komplett underhållsplan gör att dessa kostnader fördelas mellan nuvarande och framtida medlemmar och skapar därmed en rättvis avgiftssättning över tid.

Det finns egentligen ingen skyldighet att avisera avgiften till medlemmarna utifrån lagen, men aviseras normalt löpande av praktiska skäl.

Det finns ingen gräns för hur mycket årsavgiften kan höjas och ibland kan det krävas flera höjningar av årsavgifterna under ett år.

Utebliven betalning av årsavgift eller upprepade försenade betalningar av årsavgift kan göra att man förverkar sin bostadsrätt och tvingas flytta.

Vad innebär en rättvis avgiftsanalys med Nabo? 

Nabo kan hjälpa er förening med en rättvis avgift analys där slutresultatet är en genomgång av föreningens ekonomi samt en rekommendation för avgiftsnivån i föreningen framåt. Materialet och kunskapen kan lämnas till kommande styrelser för en kontinuitet kring hanteringen av föreningens ekonomi på bästa sätt över tid. 

Nabos rättvis avgiftsanalys består av tre delar: 

1. Er bostadsrättsförening i siffror

Här samlar Nabo in data och går igenom föreningens grunddata & nyckeltal som ligger till grund för analysen. Föreningens underhållsplanen, resultat- och balansräkningen är används i beräkningarna. 

2. Analys 

Analysen genomförs i fyra delar, där Nabos ekonomer går igenom

1) Underhållsplan 

2) Finansiering 

3) Löpande verksamhet 

4) Effekt på avgiftsnivån 

Analysen genomförs i Excel och presenteras tillsammans med en Powerpoint presentation för föreningen under ett möte. 

3. Rådgivning

Utöver analysen och presentationen av en rättvis avgift i föreningen erbjuder Nabo rådgivning. Rådgivningen består av rekommendationer och konkreta tips för att optimera ekonomin över tid i föreningen. 

Vilka är fördelarna? 

Att sätta rätt avgiftsnivå i föreningen skapar en rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för både dagens medlemmar och kommande medlemmar. En genomgång av föreningens avgiftssättning skapar en trygghet för styrelsen som förstår hur man ligger till och kan beräkna vad en förändring i kostnader innebär för avgifterna. 

Analysen och genomgången av föreningens ekonomi hjälper föreningen att optimera ekonomin över tid vilket ger medlemmarna en större avkastning och en lägre avgift över tid. Genom att öka kunskapen hos styrelsen om föreningens ekonomi och hur de kan påverka den kan de ta bättre ekonomiska beslut för föreningen och medlemmarna. Nabos rättvis avgiftsanalys ger föreningen ett helhetsperspektiv över ekonomin och tar upp finansiering, likviditet, resultat samt investeringar över lång tid, något budget inte gör exempelvis.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Vad innebär en rättvis avgiftsanalys med Nabo?

Hur går det till?

Nabo samlar in data & nyckeltal

Analys genomförs och presenteras samt effekten på avgiften i föreningen

Rådgivning och konkreta tips från Nabos ekonom


Fördelar för styrelsen och boende

Trygghet för styrelsen att gå igenom rätt avgiftsnivån

Materialet och kunskapen kan lämnas till kommande styrelser

Genom att optimera ekonomi får medlemmar en större avkastning och en lägre avgift över tid


Fördelar för ekonomin

Rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för medlemmar

Ökad kunskap hos styrelsen om föreningens ekonomi

Analysen ger föreningen ett helhetsperspektiv över ekonomin, som inte en budgetgenomgång gör

Därför ska du ta hjälp av Nabo med en rättvis avgiftsanalys

Tryggt

Ökad kunskap och trygghet hos styrelsen om föreningens ekonomi ger bättre ekonomiska beslut

Rättvist

Rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för både dagens medlemmar och kommande medlemmar

Långsiktigt

Säkerställ kontinuitet i avgiftssättningen med en rättvis avgiftsanalys och optimera ekonomin över tid

Vilka delar ingår i analysen?

Del 1

Er brf i siffror

Nabo samlar in grunddata & nyckeltal. Vi går igenom underhållsplan, resultat- och balansräkningen.

Del 2

Analys

Analysen genomförs och presenteras i fyra delar 1) Underhållsplan 2) Finansiering 3) Löpande verksamhet 4) Effekt på avgiftsnivån.

Del 3

Rådgivning

Rådgivning och konkreta tips från Nabo om hur föreningen kan optimera ekonomin över tid.

Ladda ner produktblad för Rättvis avgift

Är du intresserad av Nabos Avgiftsanalys?

Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Upptäck Nabos tjänster inom ekonomisk förvaltning

Rättvis avgift

Nabo hjälper er att sätta en rimlig och rättvis avgift i bostadsrättsföreningen som skapar en rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för både dagens medlemmar och kommande medlemmar.

Byta förvaltare

Att byta förvaltare i en brf är enkelt! Vi på Nabo hjälper er med det och ser till så att bytet sker så sömlöst som möjligt.

Räntekonto

Med Nabos räntekonto kommer du få förmånlig ränta på föreningens sparpengar (överskottslikviditet), helt utan kostnad eller extra arbete. Din förening får ett räntekonto som du enkelt kan se och följa i kundportalen.

Styrelseportal

Nabos kundportal är framtagen för att underlätta styrelsearbetet för dig och din brf. Här får du smarta funktioner som attest av fakturor, utlägg, digital dokumenthantering och mycket mer.

Lita inte bara på oss. Lita på våra tusentals kunder.

Redan idag har vi 3 400 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Prata med oss!

  Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.