Hem » Våra tjänster » Teknisk förvaltning » Fastighetsskötsel » Fastighetsskötsel i Stockholm

Fastighetsskötsel i Stockholm anpassad efter era behov

Nabo hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med fastighetsskötsel och löpande underhåll.

Fastighetsskötsel i Stockholm

Nabo hjälper ett stort antal bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Stockholm med fastighetsskötsel. 

En fastighetsskötare ser till så att en fastighet och dess installationer ses över löpande så att säker drift och full funktionalitet kan garanteras. Fastighetsskötsel handlar också om att lösa mindre problem som uppstår och om att hålla styrelsen informerad om fastighetens skick, invändigt såväl som utvändigt. För styrelsen i en brf är det en stor avlastning att ta hjälp av Nabo med fastighetsskötsel i Stockholm.

Löpande underhåll

Löpande underhåll är en av nycklarna till god fastighetsskötsel i Stockholm. System för avlopp, värme, el och ventilation behöver ses över med jämna mellanrum för att man ska kunna förebygga problem. Genom att se över tekniska installationer och hålla dem i trim genom löpande underhåll kan en brf eller fastighetsägare spara stora belopp i längden.

Översyn utifrån ett fast schema

Fastighetsskötsel i Stockholm utförs genom att en fastighetsskötare ser över fastigheten enligt ett löpande schema. Små problem kan avhjälpas på en gång och styrelsen hålls hela tiden uppdaterad om skicket på fastigheten. Vi har tagit fram lösningar för digital rapportering som gör det lätt för styrelsen i en brf att följa arbetet med fastighetsskötseln. Genom Nabo får ni tillgång till en personlig fastighetsskötare som blir expert på de byggnader som omfattas av uppdraget. Att alltid kunna nå en person som kan huset väl är en stor trygghet för alla som bor och verkar i fastigheten.

Fastighetsskötsel ingår i den tekniska förvaltningen av en fastighet. Teknisk förvaltning handlar även om större insatser inom underhåll och ombyggnation än vad som normalt ingår i fastighetsskötsel i Stockholm.

Uppgifter som ingår i fastighetsskötsel i Stockholm

Fastighetsskötsel i Stockholm kan innebära olika saker. Vad som ska ingå regleras i ett avtal mellan Nabo och beställaren. Man tar fram en så kallad gränsdragningslista som definierar vem som ansvarar för vad och under vilka former fastighetsskötsel i Stockholm ska genomföras. Här är exempel på uppgifter som det är vanligt att en fastighetsskötare från Nabo tar ansvar för:

 • Mätaravläsningar
 • Byte av lampor som slocknat
 • Översyn av ventilation och värmecentralen
 • Smörjning av lås och gångjärn
 • Rapportering av fel
 • Fixa droppande kranar
 • Skötsel av allmänna utrymmen
 • Tillsyn av tvättstuga
 • Översyn av elektronisk utrustning som finns i fastigheten och tillhör föreningen eller fastighetsbolaget
 • Jour – fastighetsskötsel i Stockholm innebär i regel att ni har någon att vända er till dygnet runt om något akut skulle inträffa

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Fastighetsskötsel i Stockholm med Nabo

Löpande tillsyn och smarta digitala lösningar

Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt

Löpande tillsyn av fastigheten av personlig fastighetsskötare

Fastighetsskötare som är generalist och kan hjälpa med alla frågor kring fastigheten

Felavhjälpande underhåll på plats

Regelbunden rapportering till styrelsen

Proaktiv fastighetsskötsel med åtgärdsförslag


Kompetent hjälp vid felanmälan

Felanmälan bemannad av tekniskt kompetent personal

Hjälp med att åtgärda felet eller boka specialist direkt vid första kontakt

Samverkan med jour för överlämning av akuta ärenden

Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut

Tillgång till ett helt team av fastighetsskötare för att du ska få hjälp vid till ex. sjukdom eller ledighet

Tekniker som finns i området för att snabbt kunna hjälpa dig vid akuta behov


Hantverkare för åtgärder i lägenheten

Boende får hjälp med hantverkare i hemmet

Fasta priser på de vanligaste åtgärderna

Fastighetstekniker som är tillgänglig för felavhjälpande i lägenheten under ronderingar

Du får hjälp av en fastighetsskötare som kan hela fastigheten

Så tycker kunderna

Redan idag har vi 3 100 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Upptäck våra tjänster inom teknisk förvaltning