Hem » Våra tjänster » Teknisk förvaltning » Fastighetsskötsel » Fastighetsskötsel i Göteborg

Fastighetsskötsel i Göteborg

Behöver er bostadsrättsförening eller ert fastighetsbolag hjälp med fastighetsskötsel och löpande underhåll i Göteborg? Nabo erbjuder fastighetsskötsel i Göteborg som tar hand om er fastighet invändigt och utvändigt. Begär en gratis offert nedan för att få en mer precis prisbild.

Vy över Göteborg

Fastighetsskötsel Göteborg

Med fastighetsskötsel i Göteborg kommer invändig och utvändig skötsel av er fastighet att tas om hand på ett sätt som gör att styrelsen inte behöver lägga någon energi på frågan. Det kan vara en stor lättnad att inte behöva engagera sig i en lång rad saker som ofta behöver kontrolleras eller åtgärdas. I en bostadsrättsförening kan det också vara bra för grannsämjan att det är tydligt vem som till exempel ansvarar för att städa och byta lampor i allmänna utrymmen. 

I Göteborg erbjuder Nabo även trädgårdsskötsel och lokalvård i egen regi. Läs mer om trädgårdsskötsel i Göteborg här.

Fastighetsskötsel BRF Göteborg – på era villkor

Vi på Nabo har mycket stor erfarenhet av fastighetsskötsel i Göteborg  och erbjuder flexibla upplägg så att ni får den hjälp ni behöver. Att ha ett stöd när det handlar om skötseln av en fastighet, och avlastning när det kommer till tekniska uppgifter är värdefullt och tidsbesparande. Det inger dessutom en känsla av trygghet att fastighetens funktioner är under uppsikt och att det finns en tydlig ansvarsfördelning. 

Vilka uppgifter som ska ingå i fastighetsskötsel i Göteborg är upp till bostadsrättsföreningen. Vi upprättar alltid en gränsdragningslista där det tydligt framgår vem som har ansvar för vilka uppgifter. En fastighetsskötare kan till exempel ta hand om:

 • Skötsel och tillsyn av allmänna utrymmen
 • Mätaravläsningar
 • Byte av ljuskällor
 • Löpande kontroll av värmecentralen
 • Felanmälningar och jourärenden
 • Smörjning av lås

Arbetet bygger på rondering utifrån ett överenskommet intervall. På så sätt kan små fel avhjälpas direkt – innan det hunnit uppstå irritation bland de boende.

Fastighetsskötsel i Göteborg säkerställer trivsel och funktion

Fastighetsservice handlar om att säkerställa att förvaltningsobjektets tekniska system och funktioner fungerar som det ska, och att de ger ett välvårdat intryck. Med fastighetsskötsel i en BRF i Göteborg får ni tillgång till kvalificerad hjälp och tillsammans med teknisk förvaltning bidrar det till en trygg och trivsam boendemiljö. Fastighetsskötsel innebär ofta att större problem kan upptäckas i god tid. Med fastighetsskötsel i Göteborg minskar alltså risken för obehagliga överraskningar på grund av eftersatt underhåll.

Få en egen fastighetsskötare

Nabo tilldelar alla bostadsrättsföreningar i Göteborg en egen fastighetsskötare som hanterar det mesta med den löpande skötseln och blir er kontaktperson. Våra kunder uppskattar att det på så sätt blir väldigt tydligt vem de ska vända sig till, och upplever att det både ökar tryggheten och säkerställer att inga frågor eller problem faller mellan stolarna. 

Fastighetsskötsel lönar sig i längden

Det är resursbesparande att ha stöd från ett team som är experter på fastigheten när det gäller fastighetsskötsel. Det innebär att styrelsen kan engagera sig mer i andra frågor och att de boende alltid har en kunnig person att vända sig till för sådant som fastighetsskötseln omfattar. 

Med god fastighetsskötsel och annan fastighetsservice från Nabo kan det också bli lättare att få boende att axla poster i styrelsen. God fastighetsservice kan också innebära besparingar i långa loppet eftersom fel som inte åtgärdas i tid ofta kan få allvarliga och mycket kostsamma konsekvenser.

Trädgårdsskötsel och lokalvård

I Göteborg erbjuder Nabo trädgårdsskötsel och lokalvård i egen regi. Våra kunder tycker att det känns tryggt och familjärt att Nabo hjälper till med hela fastighetsskötseln, även städning av gemensamma ytor och markskötsel.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Fastighetsskötsel i Göteborg med Nabo

Löpande tillsyn och smarta digitala lösningar

Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt

Löpande tillsyn av fastigheten av personlig fastighetsskötare

Fastighetsskötare som är generalist och kan hjälpa med alla frågor kring fastigheten

Felavhjälpande underhåll på plats

Regelbunden rapportering till styrelsen

Proaktiv fastighetsskötsel med åtgärdsförslag


Kompetent hjälp vid felanmälan

Felanmälan bemannad av tekniskt kompetent personal

Hjälp med att åtgärda felet eller boka specialist direkt vid första kontakt

Samverkan med jour för överlämning av akuta ärenden

Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut

Tillgång till ett helt team av fastighetsskötare för att du ska få hjälp vid till ex. sjukdom eller ledighet

Tekniker som finns i området för att snabbt kunna hjälpa dig vid akuta behov


Hantverkare för åtgärder i lägenheten

Boende får hjälp med hantverkare i hemmet

Fasta priser på de vanligaste åtgärderna

Fastighetstekniker som är tillgänglig för felavhjälpande i lägenheten under ronderingar

Du får hjälp av en fastighetsskötare som kan hela fastigheten

Lita inte bara på oss. Lita på våra tusentals kunder.

Redan idag har vi 3 400 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala