Logga in

Räntekonto

Nyhet! Få ränta på föreningens överskottslikviditet, utan risk eller kostnad. 
Med Nabos räntekonto kommer du få förmånlig ränta på föreningens sparpengar (överskottslikviditet), helt utan kostnad eller extra arbete. Din förening får ett räntekonto som du enkelt kan se och följa i kundportalen. Räntekontot lanseras i samarbete med det svenska hypoteksbolaget Borgo. 

Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Allt du behöver veta om Räntekonto

Nyhet! Som ekonomisk förvaltningskund hos Nabo får din förening ett räntekonto som genererar förmånlig ränta och extra intäkter till din bostadsrättsförening. I kundportalen kan styrelsen enkelt följa räntekonto. Räntekontot lanseras i samarbete med det svenska hypoteksbolaget Borgo. 

Så fungerar Räntekontot 

Föreningens pengar fördelas på två olika klientmedelskonton. Ett nyöppnat räntekonto och föreningens redan befintliga transaktionskonto dvs det konto som föreningens fakturor betalas från efter styrelsens godkännande. Föreningens pengar som inte används på kort sikt (överskottslikviditet) fördelas automatiskt från transaktionskontot till räntekontot upp till den statliga insättningsgarantin på 1 050 000 kr. Nabo säkerställer att det finns tillräckligt med pengar kvar på transaktionskontot för kommande utbetalningar. I portalen kan föreningen följa räntekontot med avkastning samt räntenivån. Räntenivån kan komma att justeras över tid utifrån rådande läge på räntemarknaden.

Räntekontot omfattas och begränsas av den statliga insättningsgarantin på 1 050 000 kr, men du kan kontakta din förvaltare på Nabo och höja begränsningen och placera upp till 5 000 000 kr om din förening har stor överskottslikviditet. Belopp som överförs till räntekontot över 1 050 000 kr täcks inte av insättningsgarantin.

Vad innebär det för din förening 

✔ Din förening kommer att få ett räntebärande klientmedelskonto (räntekonto) 

✔ Räntekontot omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr

✔ Föreningens pengar som inte används på kort sikt (överskottslikviditet) fördelas automatiskt till räntekontot upp till den statliga insättningsgarantin och genererar ränta

Fördelar för din förening 

✔Extra intäkter till föreningen

✔Ingen kostnad eller extra arbete

✔ Tryggt och säkert 

✔ Enkelt att se och följa kontot med avkastning i portalen

Vad behöver styrelsen göra?

När styrelsen lägger upp större betalningar/överföringar som t.ex. extra amortering på lån utöver de som redan är bundna till lånevillkoret, behöver styrelsen meddela sin förvaltare i god tid. Minst 5 bankdagar innan den stora utbetalningen ska ske behöver föreningen meddela sin förvaltare så att pengar vid behov kan föras över från räntekonto till transaktionskonto. 

Vill din förening inte ha räntekontot? Då behöver ni meddela er ekonomiska förvaltare så stänger vi av räntekontot för er förening. 

Har du några frågor eller vill veta mer om räntekontot är du varmt välkommen att kontakta Nabo eller din ekonomiska förvaltare direkt så berättar vi mer.

Vad innebär räntekontot för din förening
Så fungerar räntekontot

✔ Din förening kommer att få ett räntebärande klientmedelskonto (räntekonto) 

✔ Räntekontot omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr

✔ Föreningens pengar som inte används på kort sikt (överskottslikviditet) fördelas automatiskt till räntekontot upp till den statliga insättningsgarantin och genererar ränta

Fördelar för föreningen

✔Extra intäkter till föreningen

✔Ingen kostnad eller extra arbete

✔ Tryggt och säkert 

✔ Enkelt att se och följa kontot med avkastning i portalen

Vad behöver styrelsen göra?

✔ När styrelsen lägger upp större betalningar/överföringar som t.ex. extra amortering på lån utöver de som redan är bundna till lånevillkoret, behöver styrelsen meddela sin förvaltare i god tid.

✔ Minst 5 bankdagar innan den stora utbetalningen ska ske behöver föreningen meddela sin förvaltare så att pengar vid behov kan föras över från räntekonto till transaktionskonto. 

Så underlättar räntekontot för din brf

Thumb team
Tryggt

Räntekontot är tryggt, kostnadsfritt och omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Thumb digital
Smidigt

Du kan smidigt och enkelt följa räntekontot med avkastning i kundportalen.

Thumb longterm
Förmånligt

Med förmånlig ränta på kontot får föreningen extra intäkter utan extra arbete.

Ladda ner informationsblad för Räntekonto

Ladda ner informationsblad
Frågor och svar om Räntekontot
Hur fungerar räntekontot?

Din förening får ett kostnadsfritt räntebärande klientmedelskonto (räntekonto) som du enkelt kan följa i kundportalen. Föreningens överskottslikviditet, pengar som inte används på kort sikt, för automatiskt över till ett konto som genererar ränta. Din förening får därmed extra intäkter utan kostnad eller extra arbete. 

Var hamnar föreningens pengar?

Föreningens pengar kommer fördelas på två klientmedelskonton, ett nyöppnat räntekonto och föreningens redan befintliga transaktionskonto. Det är från transaktionskontot som föreningens fakturor betalas efter styrelsens godkännande. Föreningens extrapengar som inte används (överskottslikviditet) överförs automatiskt av Nabo till räntekontot, upp till den statliga insättningsgarantin på 1 050 000 kr.

Vad är ett klientmedelskonto?

Som förvaltare av föreningen har Nabo separata konton för varje kund. Klientmedelskonton används av företag (Nabo) som förvaltar pengar för någon annans räkning (bostadsrättsföreningen). Det är från klientmedelskontot som föreningens fakturor betalas efter styrelsens godkännande (attesterade fakturor). 

Kan jag själv styra hur pengarna fördelas mellan räntekontot och transaktionskontot?

Nej, Nabos allokeringsmotor överför pengar automatiskt mellan kontona efter behov. Föreningens överskottslikviditet överförs automatiskt till räntekontot upp till den statliga insättningsgarantin på 1 050 000 kr. Ett visst belopp kommer alltid att finnas kvar på transaktionskontot för att täcka föreningens behov för kommande utbetalningar. 

Vad gör jag om min förening inte vill ha ett räntekonto?

Vill du inte ta del av räntekonto och dess fördelar? Kontakta din ekonomiska förvaltare så stänger vi av kontot för din förening.

Vilka rättigheter har Nabo att flytta våra pengar till en bank vi inte känner till?

Inom ramen för den ekonomiska förvaltningen har Nabo rätt att öppna och administrera föreningens pengar på klientmedelskonton. Nabos nya räntekonto är ett klientmedelskonto i likhet med det konto som föreningen har hos Handelsbanken. För at möjliggöra att föreningen får ränta på sin likviditet erbjuder Nabo tjänsten Nabo Räntekonto. 

I god tid inför att tjänsten lanseras har Nabo gått ut med information till föreningarna om varför vi öppnar räntekonto till föreningen och hur det kommer att gå till. Om föreningen inte vill ha tjänsten kan de alltid stänga av tjänsten genom att kontakta sin förvaltare. Samtliga banker som Nabo samarbetar med omfattas av den statliga insättningsgarantin, vilken gäller för belopp upp till 1 050 000 kr.

Var hittar jag räntekontot någonstans?

Du hittar räntekontot och den aktuella räntan i Nabos kundportal under fliken Ekonomi i vänstermenyn och sedan Transaktionskonto. Där kommer det nya räntekontot att synas och din förening kommer kunna se saldo på både räntekontot och transaktionskontot. 

Kan jag ändra mina egna parameter och sätta en egen miniminivå på transaktionskontot?

Nej, du kan inte själv ändra parametrarna för hur mycket pengar som finns kvar på transaktionskontot. Nabo sköter kontot i samråd med styrelsen. 

Hur vet jag att pengarna som finns kvar på transaktionskontot räcker till för kommande utbetalningar?

Nabos säkerställer tillräcklig summa pengar på transaktionskontot för löpande utgifter. 

Hur vet jag att kontot och överföringarna är säkra?

Räntekontot omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr. Du kan läsa mer om insättningsgarantin här hos Riksgälden. 

Innebär räntekontot någon risk eller kostnad?

Nej. Räntekontot är kostnadsfritt och omfattas av den statliga instättningsgarantin på upp till 1.050.000 kr. 

Det tar upp till 5 bankdagar att få ut pengar från räntekontot. Varför det, och hur gör vi om vi behöver ta ut våra pengar snabbare än det?

Det har att göra med tidpunkten för när körningar görs och bankers transaktioner synkroniseras mellan bankernas-, Nabos- och Borgos system. Det är i nuläget inte möjligt att överföra pengar snabbare än så, men Nabos system gör löpande beräkningar av hur mycket pengar som behöver finnas på respektive konto för att säkerställa att löpande betalningar sker i tid. 

Om ni har fakturor på stora belopp som inte finns i Nabos system är det viktigt att styrelsen kontaktar Nabo i god tid innan dessa ska betalas, så att pengar vid behov kan överföras från räntekonto till transaktionskonto. Med stora utbetalningar menar vi t.ex. extra amortering på lån utöver de som redan är bundna till lånevillkoret. Till detta undersöker Nabo och Borgo om det går att minska tiden för överföringar från räntekontot. 

Behöver föreningen göra något?

Ja, när styrelsen lägger upp större betalningar/överföringar som t.ex. extra amortering på lån utöver de som redan är bundna till lånevillkoret, behöver styrelsen meddela sin förvaltare i god tid. Minst 5 bankdagar innan den stora utbetalningen ska ske behöver föreningen meddela sin förvaltare så att pengar vid behov kan föras över från räntekonto till transaktionskonto. 

Hur mycket pengar kan vi ha på räntekontot?

Räntekontot omfattas och begränsas av den statliga insättningsgarantin på 1 050 000 kr, men du kan kontakta din förvaltare på Nabo och höja begränsningen och placera upp till 5 000 000 kr om din förening har stor överskottslikviditet. Belopp som överförs till räntekontot över 1 050 000 kr täcks inte av insättningsgarantin.

I vilken bank ligger räntekontot? Vad är det för bank?

Räntekontot finns idag hos det svenska hypoteksbolaget Borgo. Borgos huvudägare är ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken. Borgo erbjuder sparkonton till privatpersoner och företag. Borgo står under Finansinspektionens tillsyn och innehar tillstånd för att driva finansieringsrörelse (även kallat Kreditmarknadsbolag eller Hypoteksbolag). 

Vem är kontoägaren för räntekontot?

Pengarna ligger på ett klientmedelskonto som ägs av Nabo precis som ditt nuvarande klientmedelskonto (transaktionskontot). 

Kan Borgo gå omkull och vad händer då med våra pengar som vi satt in över statens insättningsgaranti?

Precis som hos alla banker finns det en risk att belopp som sätts in över gränsen för insättningsgarantin på 1 050 000 kr kan gå förlorade om en bank går i konkurs. Nabo har därför tagit fram tydliga rutiner och processer för samtliga banker som vi samarbetar med där vi kontinuerligt tar in får information och monitorerar bankens finansiella situation. 

Det för att vid behov kunna agera och ta ut föreningens pengar om någon av bankens finansiella nyckeltal skulle påverkas negativt. För belopp upp till 1 050 000 kr omfattas Nabos Räntekonto av insättningsgarantin och riskeras därmed inga förluster. Vill föreningen sätta in och få ränta på ett större belopp än det som täcks av insättningsgarantin kontaktar ni förvaltaren för att meddela belopp och höja taket.

 

Upptäck fler tjänster
Försäkring med BRF-Trygg

BRF-Trygg är en unik försäkringslösning i samarbete med försäkringsförmedlaren Proinova, utformad för bostadsrättsföreningar som har förvaltning genom Nabo. Läs mer här.

Utvalda leverantörer

Vi samlar både våra egna experter och de bästa leverantörerna på marknaden. Med Nabo får du tillgång till väl utvalda och kvalitetssäkrade leverantörer så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Läs mer här.

Digital stämma

Vi erbjuder en enkel digital lösning för att du ska kunna genomföra stämman på ett smidigt och säkert sätt. Du kan även få en erfaren förvaltare som ordförande på stämman och slipper sköta administration. Läs mer här.

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies