Logga in

Bostadsrättsföreningens bästa vän

Entreprenadjuridik

Entreprenad är aktuellt vid behov av stambyten, ombyggnationer och andra byggentreprenader för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Entreprenader är ofta långsiktiga och kostsamma projekt. Riskerna kan vara stora och de ekonomiska värdena på spel kan vara betydande. Nabos jurister har lång erfarenhet och gedigen kompetens av entreprenadrätt, entreprenadkontrakt och entreprenadupphandling. Kontakta oss och se vad vi kan hjälpa just dig med.

Ta hjälp av Nabos jurister
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Vad är entreprenadjuridik?

Entreprenadjuridik – eller entreprenadrätt – är ett snårigt, avtalsrättsligt område i juridiken. Ofta handlar det om entreprenadupphandlingar, tvister i anledning av byggfel eller avtalsbrott eller upprättande av entreprenadkontrakt. Denna beskrivning är dock inte uttömmande eftersom rättsområdet är brett.

Läs mer om vad entreprenadjuridik är och varför det är viktigt för er som bostadsrättsförening eller dig som fastighetsägare att ha koll på vad som gäller. Klicka här för att komma till artikeln

De centrala momenten i en entreprenad
Inför kontraktskrivning
  • Upprätta förfrågningsunderlaget (de handlingar som entreprenören ska kunna utgå ifrån och lämna sitt anbud på)
  • Val av entreprenör
  • Upprättande av entreprenadkontraktet
Under entreprenadarbetet
  • Kontinuerlig uppföljning av entreprenadens utförande
  • Uppförande av byggmötesprotokoll
  • Besiktning av entreprenaden
  • Hantering av fel eller brister som uppstått under entreprenaden

Varför kan det vara viktigt att ta hjälp inför en entreprenad?

Entreprenader är ofta långsiktiga och kostsamma projekt. Det kan vara utmanande, för att inte säga omöjligt, att förutse entreprenadens utveckling och kostnader i förtid. Det är då viktigt att reglera hur entreprenörens och fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens rättigheter och skyldigheter ser ut under projektets gång i ett entreprenadavtal med utrymme för oförutsedda händelser.

Entreprenadkontrakt eller entreprenadavtal blir snabbt omfattande och utan juridisk kunskap kan det vara svårt att på ett tryggt sätt hantera eventuella standardavtal, avtalskonflikter och vissa i lag reglerade frågor. Med hänsyn till de ekonomiska värden som står på spel är det alltid rekommenderat att inhämta juridiskt stöd vid upprättande av entreprenadkontrakt.

Även med gedigna entreprenadavtal kan tvister uppstå. Entreprenadtvister kan vara långvariga och kostsamma. En god investering är då att anlita ett ombud med erfarenhet och expertis inom entreprenadrätt.

Vad kan Nabo göra för er bostadsrättsförening?

Upphandling av entreprenad

Upprättande av entreprenadavtal

Juridisk kompetens under hela entreprenaden

Representation vid eventuell tvist

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Nabo erbjuder även projektledare inför entreprenadarbeten. Ta hjälp av våra experter för er entreprenad så sköter projektledaren framtagande av underlag, planering, upphandling samt drivande av projektet från början till slut. Läsa mer om våra projektledare och vårt utbud. Klicka här för att komma till sidan.

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies