Logga in

Bostadsrättsföreningens bästa vän

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg som hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Den är även en betydande del av arbetet med föreningens ekonomi. Med hjälp av en underhållsplan får du en överblick av kommande kostnader och ser till att myndighetskrav uppfylls.

Ta hjälp med underhållsplan
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Varför behöver man en underhållsplan?

En underhållsplan ligger till grund för periodiskt underhåll i en fastighet och är en sammanställning över vilket skick fastigheten är i, vilka åtgärder som genomförts och vilken förbättringspotential som finns.

Man kan likna underhållsplanen vid ett företags affärsplan då den ligger till grund för mycket av det som händer. Det är mycket viktigt för styrelsen i en brf att det finns en bra underhållsplan. En projektledare från Nabo kan genomföra besiktningar och ta fram en ny underhållsplan och sedan sköta förvaltningen med underhållsplanen som grund. Vi står för förvaltningen i ett stort antal bostadsrättsföreningar i Sverige och ser då till att underhållsplanen hela tiden är aktuell och utgår från förutsättningarna i den aktuella föreningen.

En underhållsplan ger er framförhållning

För att man ska kunna planera för större underhåll måste man veta ungefär när till exempel nästa stambyte ska genomföras och när man ska räkna med att taket kommer att behöva läggas om. Utan en uppdaterad underhållsplan kan man behöva genomföra den typen av projekt i all hast, till betydligt högre kostnad än om beredskapen varit god genom en bra underhållsplan. En underhållsplan innehåller alltså inte bara uppgifter om vad som behöver göras utan även en uppskattning av vad det kommer att kosta. Den ligger därmed till grund för budgetarbetet och är viktig att ta hänsyn till när hyror och avgifter ska sättas.

Finns det en underhållsplan upprättad av en sakkunnig från Nabo får man bättre förutsättningar att få ett lån och värdet på fastigheten ökar.

Så arbetar Nabo med att ta fram en underhållsplan

En underhållsplan kan vara en ganska omfattande handling som bygger på många olika arbetsmoment som en teknisk förvaltare från Nabo genomför. Här är några av de arbetsuppgifter som ligger till grund för en underhållsplan:

 • Besiktningar och statuskontroller av allt från byggnadsdetaljer till tekniska installationer
 • Genomgång av eventuella ärenden hos stadsbyggnadskontoret
 • Kontroll av tidigare besiktningar
 • Presentation i form av en tydlig rapport som kan användas i det dagliga arbetet

Nabo tar fram en underhållsplan i digital form som en del i vår kundplattform för förvaltning. På så sätt kan den snabbt uppdateras och den finns alltid tillgänglig för alla som är behöriga. Observera att underhållsplanen inte har att göra med den löpande tillsyn som ingår i tjänsten fastighetsskötsel. Underhållsplanen syftar till att säkra fastighetens drift på lång sikt. Nabo utgår därför från ett 50-års perspektiv när vi arbetar med underhållsplaner. Periodiskt underhåll genomförs ofta med långa intervall men framförhållningen måste vara god eftersom det kan handla om stora investeringar.

En bra underhållsplan är en säkerhetsfråga

Med teknisk förvaltning från Nabo får ni tillgång till expertis som ger er möjlighet till god framförhållning när det gäller periodiskt underhåll i fastigheten. Om underhållsplanen i en brf är eftersatt ökar risken för att allvarliga problem ska uppstå. Görs det inte löpande besiktningar utifrån underhållsplanen kan stammar läcka i många år utan att det upptäcks och byggnadsdetaljer kan vara i så dåligt skick att det inte räcker med normalt underhåll. Det är alltså en stor trygghet för styrelsen i en brf med förvaltning från Nabo utifrån en underhållsplan.

En underhållsplan i en brf stärker ekonomin

Insatser som fasadrenovering, byte av fönster, stambyte och omläggning av tak måste planeras in många år i förväg så att man kan hålla hyror och avgifter på rätt nivå och hitta en lämplig finansieringsmodell för större underhåll. Om det är aktuellt att ta banklån kan villkoren påverkas av kvalitén på underhållsplanen i en brf. En uppdaterad underhållsplan kan också fungera som ett dokument som visar att den eller de fastigheter en bostadsrättsförening förvaltar är i bra skick. Därmed höjs värdet på lägenheter och lokaler i föreningen.

Nabo skapar en digital underhållsplan i en brf

En underhållsplan ska inte bara vara heltäckande och detaljerad när det gäller fastighetens skick utan den behöver också vara tydlig och lättanvänd. En teknisk förvaltare från Nabo ansvarar för att formulera en underhållsplan på ett sådant sätt att den till exempel kan användas som beslutsunderlag vid styrelsemöten och visas för medlemmar i föreningen. Vi gör en digital underhållsplan som är lätt att hitta i och lätt att uppdatera. Nya styrelsemedlemmar och andra behöriga ska snabbt kunna få inblick i fastighetens status.

Underhållsplan med Nabo
Fördelar för styrelsen och ekonomin
 • Underlättar överlämning till nya styrelsemedlemmar
 • Dokumenterat underlag för årliga avsättningsbehov för underhåll
 • Tidsintervall för underhåll, enkel uppföljning och möjlighet att omprioritera åtgärder
 • Du minskar risken för oförutsedd akut underhåll
 • Redskap för att jämna ut kostnader
 • Underlag för budgetarbetet och för rätt boendekostnad
Besiktning och statuskontroll
 • Vi utför en genomgång och platsbesiktning av fastigheten
 • Går igenom alla ärenden som brf:en eller fastighetsägaren har hos stadsbyggnadskontoret
 • Kontrollerar status på genomförda besiktningar (OVK, energideklaration m.m.)
 • Går igenom tidigare renoveringar och besiktningar (t.ex. balkonger eller likande)
Framtagande av underhållsplan
 • Nabo sammanställer informationen från besiktningen i en bedömning av kvalitet, återstående livslängd och eventuella åtgärder
 • Underhållsplanen presenteras som en aktuell och informativ rapport som kan användas för det dagliga arbetet i fastigheten
 • Underhållsplanen upprättas för kommande 50-årsperiod och sparas i webbaserad plattform med årlig licens
Behöver du hjälp med underhållsplan? Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Därför ska du välja Nabo för underhållsplan

Thumb digital
Digitalt, enkelt och tryggt

Få en webbaserad underhållsplan och slipp enorma enorma excel-filer eller pärmar. Enkel överblick av planerat underhåll och all information om leverantörer, avtal och nödvändiga dokument

Thumb answers
Realtidsuppdateringar och påminnelser

Åtgärdsuppdateringar och kostnadsjusteringar finns tillgängliga i realtid. Notiser i god tid innan kommande åtgärd för att du ska kunna planera en lämplig tid och informera de boende.

Thumb baselinesenfesrferftimentverydissatisfiedblack48dp
Enkel överlämning och transparens

Underhållsplanen sparas online och nya styrelsemedlemmar får snabbt tillgång till all planerat och genomfört underhåll. Transparent underhållsplanering med all dokumentation samlad på en plats.

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridik. Läs mer

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Få åtgärdsförslag vid fel och brister, en unik felanmälan för såväl allmänna ytor som lägenheter inkl. jouranslutning. Läs mer

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Ta hjälp med underhållsplan
I stolt samarbete med Fortum

Smart & tryggt elavtal för dig som kund hos Nabo

SÄNK DIN FASTIGHETS ELKOSTNADER
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies