Logga in

Bostadsrättsföreningens bästa vän

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg som hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Den är även en betydande del av arbetet med föreningens ekonomi. Med hjälp av en underhållsplan får du en överblick av kommande kostnader och ser till att myndighetskrav uppfylls.

Ta hjälp med underhållsplan
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Varför behöver man en underhållsplan?

Underhållsplanen finns för att hjälpa dig som styrelsemedlem eller fastighetsägare att underhålla fastigheten, dokumentera renoveringar och kostnader samt för att öka fastighetens värde. Att sköta om fastigheten utan en underhållsplan är som att driva ett företag utan en affärsplan. 

Det primära syftet med underhållsplaneringen är att skapa en ekonomisk beredskap inför framtida underhållsutgifter och se till att myndighetskrav uppfylls.

Nabos projektledare gör en noggrann besiktning av fastigheten och tar fram en underhållsplan med innehåll anpassad efter din förenings förutsättningar.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är en sammanställning av fastighetens behov av periodiserat, större underhåll av fastigheten (t.ex.  fönstermålning, takrenovering, osv). Planen baseras på besiktningar av olika delar i fastigheten som är viktiga att underhålla och innehåller kostnad, planerad datum och annan information om fastighetens underhållsbehov. I underhållsplanen ingår inte det löpande underhållet såsom reparation av lås, byte lampor med mera. 

Så kan underhållsplanen hjälpa föreningens ekonomi

Att aktivt jobba med en underhållsplan handlar om att bibehålla eller till och med öka värdet på ens fastighet. Genom att ha upprättat en underhållsplan kan du undvika akuta underhållsarbeten i fastigheten som ofta innebär stora kostnader. 

Underhållsåtgärder har en stor inverkan på ekonomin och bör därför inkluderas i föreningens budgetarbete. Att kunna bättre planera kostnader är fördelaktigt för föreningens ekonomi och kan positivt påverka bankens beslut vid behov av lån då en upprättad underhållsplan skapar bättre förutsättningar vid låneupphandling. Se webbinariet om finansiering i brf:en för att få bankens perspektiv på detta. Klicka här.

En bra underhållsplan är också ett viktigt underlag för att sätta avgifter i föreningen, eller för att motivera en höjning eller sänkning av avgiften till sina medlemmar. Ta reda på mer om underhållsplanens roll i föreningens budget och vid avgiftssättning i detta webinar

Underhållsplan med Nabo
Fördelar för styrelsen och ekonomin
 • Underlättar överlämning till nya styrelsemedlemmar
 • Dokumenterat underlag för årliga avsättningsbehov för underhåll
 • Tidsintervall för underhåll, enkel uppföljning och möjlighet att omprioritera åtgärder
 • Du minskar risken för oförutsedd akut underhåll
 • Redskap för att jämna ut kostnader
 • Underlag för budgetarbetet och för rätt boendekostnad
Besiktning och statuskontroll
 • Vi utför en genomgång och platsbesiktning av fastigheten
 • Går igenom alla ärenden som brf:en eller fastighetsägaren har hos stadsbyggnadskontoret
 • Kontrollerar status på genomförda besiktningar (OVK, energideklaration m.m.)
 • Går igenom tidigare renoveringar och besiktningar (t.ex. balkonger eller likande)
Framtagande av underhållsplan
 • Nabo sammanställer informationen från besiktningen i en bedömning av kvalitet, återstående livslängd och eventuella åtgärder
 • Underhållsplanen presenteras som en aktuell och informativ rapport som kan användas för det dagliga arbetet i fastigheten
 • Underhållsplanen upprättas för kommande 50-årsperiod och sparas i webbaserad plattform med årlig licens
Behöver du hjälp med underhållsplan? Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Därför ska du välja Nabo för underhållsplan

Thumb digital
Digitalt, enkelt och tryggt

Få en webbaserad underhållsplan och slipp enorma enorma excel-filer eller pärmar. Enkel överblick av planerat underhåll och all information om leverantörer, avtal och nödvändiga dokument

Thumb answers
Realtidsuppdateringar och påminnelser

Åtgärdsuppdateringar och kostnadsjusteringar finns tillgängliga i realtid. Notiser i god tid innan kommande åtgärd för att du ska kunna planera en lämplig tid och informera de boende.

Thumb baselinesenfesrferftimentverydissatisfiedblack48dp
Enkel överlämning och transparens

Underhållsplanen sparas online och nya styrelsemedlemmar får snabbt tillgång till all planerat och genomfört underhåll. Transparent underhållsplanering med all dokumentation samlad på en plats.

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridik. Läs mer

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Få åtgärdsförslag vid fel och brister, en unik felanmälan för såväl allmänna ytor som lägenheter inkl. jouranslutning. Läs mer

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Ta hjälp med underhållsplan
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies