Logga in

Fastighetsservice

Få en personlig förvaltare som sköter er fastighetsservice. Ni får hjälp med allt, från daglig fastighetsskötsel till mer långsiktig planering av underhåll.

Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Vad innebär fastighetsservice?

Fastighetsservice handlar om både invändig och utvändig skötsel av en fastighet. Det finns många utrymmen och tekniska installationer som kräver löpande tillsyn och underhåll. Nabo erbjuder bostadsrättsföreningar kvalificerad hjälp kring teknisk fastighetsservice och säkerställer såväl god funktion som trivsel i fastigheten under alla årets månader.

Inom fastighetsförvaltning ingår också fastighetsservice. Skötseln av fastighetens allmänna utrymmen är en uppgift som många bostadsrättsföreningar delegerar. Risken är annars att ett fåtal medlemmar får ta hand om ytor som alla utnyttjar. 

En fastighetsskötare utför rondering av fastigheten utifrån ett fastställt intervall och befriar på så sätt medlemmarna i en förening från ansvaret att se till så att mindre fel avhjälps. En fastighetsskötare utför tillsyn och skötsel av tekniska installationer, avläser mätarställningar för värme, vatten och el samt hanterar felanmälningar och utför jourtjänst. Fastighetsservice bidrar alltså till att medlemmar i en brf kan vara trygga i att fastigheten överses löpande och att det finns hjälp att tillgå vid problem. Fastighetsservice innebär ofta att mindre fel kan åtgärdas, innan de blivit allvarliga, av en person med bra koll på den aktuella fastigheten.

Ansvarsfördelningen mellan fastighetsskötaren och bostadsrättsföreningen regleras i en gränsdragningslista. Här beskrivs avtalets innehåll, intervall och ersättning. Med en gränsdragningslista blir det tydligt vad som ingår i avtalet och hur ofta olika moment som ingår i fastighetsservice ska utföras.

Exempel på innehåll i en gränsdragningslista:

Säsongsbetonade arbeten som till exempel tak- och snöskottning, markskötsel eller trädgårdsskötsel ligger utanför det som omfattas av normal fastighetsservice. Vi på Nabo ger gärna tips på leverantörer av dessa tjänster. 

Utöver tillsyn, skötsel, jour och felanmälan kan Nabo hjälpa till med i stort sett allt inom fastighetsservice. Under vår långa tid i branschen har vi byggt upp ett stort kontaktnät med underentreprenörer med vilka vi upprättat ramavtal. Det innebär att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser inom bland annat VVS, el, bygg och brandskydd. 

Nabo utformar sina avtal i enlighet med Svensk Byggtjänsts ABFF 15 - allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Det innebär att kraven på affärsmässighet och god driftsekonomi efterföljs.

Avtalen säkerställer att:

 • Förvaltningsobjektet ger ett välvårdat intryck
 • Förvaltningsobjektets avsedda funktioner upprätthålls med hög tillgänglighet
 • Inga skador på förvaltningsobjektet uppkommer
 • Förvaltningsobjektets livslängd ska förbli optimal
 • Risk för den personliga säkerheten eller hälsan inte uppkommer
 • Lokalhyresgästers och bostadsrättshavare eller deras verksamhet inte störs i onödan
 • Förvaltningsobjektets negativa miljöpåverkan minimeras

Behövs fastighetsservice av bostadsrättsföreningar?

Att ha ett stöd när det handlar om skötseln av en fastighet och avlastning när det kommer till tekniska uppgifter är värdefullt och tidsbesparande. Det inger dessutom en känsla av trygghet att fastighetens funktioner är under uppsikt och att det finns en tydlig ansvarsfördelning.

Fastighetsservice handlar om att säkerställa att en byggnad, och driften av den, hanteras på ett kompetent sätt över tid.

Fastighetsservice med Nabo
Löpande tillsyn och smarta digitala lösningar
 • Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt
 • Löpande tillsyn av fastigheten av personlig fastighetsskötare
 • Fastighetsskötare som är generalist och kan hjälpa med alla frågor kring fastigheten
 • Felavhjälpande underhåll på plats
 • Regelbunden rapportering till styrelsen
 • Proaktiv fastighetsskötsel med åtgärdsförslag
Kompetent hjälp vid felanmälan
 • Felanmälan bemannad av tekniskt kompetent personal
 • Hjälp med att åtgärda felet eller boka specialist direkt vid försa kontakt
 • Samverkan med jour för överlämning av akuta ärenden
 • Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut
 • Tillgång till ett helt team av fastighetsskötare för att du ska få hjälp vid till ex. sjukdom eller ledighet
 • Tekniker som finns i området för att snabbt kunna hjälpa dig vid akuta behov
Hantverkare för åtgärder i lägenheten
 • Boende får hjälp med hantverkare i hemmet
 • Fasta priser på de vanligaste åtgärderna
 • Fastighetstekniker som är tillgänglig för felavhjälpande i lägenheten under ronderingar
 • Du får hjälp av en fastighetsskötare som kan hela fastigheten

Välj Nabo och få teknisk support dygnet runt

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Därför ska du välja Nabo

Thumb team
Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Thumb time
Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Thumb longterm
Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så tycker kunderna

Jag kan göra mycket själv i portal

"Vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten."
Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

Tillmötesgående och tillgängliga

"Vi hade stort behov av stöd vid ombildningen vilket vi fick av Nabo. Våra kontaktpersoner har alltid varit väl insatta i vår situation – kunniga, tillmötesgående och tillgängliga."
Marianne, Pensionär: Alphyddans ros, Stockholm

Tillmötesgående och serviceinriktade

"Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade."
Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Sthlm

Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

"Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som erbjuds. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare."
Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

Kunskap och erfarenhet

"Det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss."
Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

System som alltid har fungerat

"Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat."
Dick Kjellberg: Smeden 2, Stockholm

Snabb service oavsett fråga

Vi får ett helhetspaket med Nabo som vi inte får någon annanstans - en bra plattform där man har struktur, i kombination med att vi får tillgång till kunskap och snabb service oavsett fråga.
Robert Svensson, Gymnasielärare: Sjöpärlan, Stockholm

Utmärkt och snabb konversation

"Vi har en utmärkt och snabb konversation med förvaltare och fastighetsskötare."
Mats, VD: Hasselholmen, Stockholm
Få en prisindikation
Upptäck fler tjänster för fastigheten
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridik. Läs mer

Underhållsplan

Få överblick av kommande kostnader och se till att myndighetskrav uppfylls. Med Nabo får du upprättad underhållsplan för kommande 50 år. Läs mer

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Möt våra medarbetare
Joel, teknisk förvaltare
Anne, fastighetstekniker
Katarina, Janne och Mathias, fastighetsteamet hos en av våra föreningar
Få en prisindikation
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies