Logga in

Behöver du hjälp med underhållsplanen?

Underhållsplanen är viktigt och hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Den är även en betydande del av arbetet med föreningens ekonomi. Nabo hjälper er med att få en överblick av kommande kostnader och ser till att myndigheternas krav uppfylls. 

Ta hjälp från Nabo
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Få hjälp med underhållsplanen i din brf

Det går inte att arbeta med teknisk eller ekonomisk förvaltning av god kvalitet utan en underhållsplan i en brf. Underhållsplanen ska skapa förutsättningar för en solid ekonomi där man vet vilka insatser som kommer att krävas och ungefär vad de kommer att kosta, de kommande 50 åren. 

För en styrelse är det mycket svårt att göra alla de bedömningar och inspektioner som ska ligga till grund för en underhållsplan i en brf. Saknas det en uppdaterad underhållsplan i en brf är det svårare för styrelsen att ta rätt beslut i viktiga frågor som rör fastighetens drift och ekonomi.

Underhållsplanen är ett dokument som en förvaltare från Nabo arbetar aktivt med, efter det att den upprättats. Den måste hållas uppdaterad och ligger till grund för löpande besiktningar och inspektioner.

En bra underhållsplan är en säkerhetsfråga

Med teknisk förvaltning från Nabo får ni tillgång till expertis som ger er möjlighet till god framförhållning när det gäller periodiskt underhåll i fastigheten. Om underhållsplanen i en brf är eftersatt ökar risken för att allvarliga problem ska uppstå. Görs det inte löpande besiktningar utifrån underhållsplanen kan stammar läcka i många år utan att det upptäcks och byggnadsdetaljer kan vara i så dåligt skick att det inte räcker med normalt underhåll. Det är alltså en stor trygghet för styrelsen i en brf med förvaltning från Nabo utifrån en underhållsplan.

En underhållsplan i en brf stärker ekonomin

Insatser som fasadrenovering, byte av fönster, stambyte och omläggning av tak måste planeras in många år i förväg så att man kan hålla hyror och avgifter på rätt nivå och hitta en lämplig finansieringsmodell för större underhåll. Om det är aktuellt att ta banklån kan villkoren påverkas av kvalitén på underhållsplanen i en brf. En uppdaterad underhållsplan kan också fungera som ett dokument som visar att den eller de fastigheter en bostadsrättsförening förvaltar är i bra skick. Därmed höjs värdet på lägenheter och lokaler i föreningen.

Nabo skapar en digital underhållsplan i en brf

En underhållsplan ska inte bara vara heltäckande och detaljerad när det gäller fastighetens skick utan den behöver också vara tydlig och lättanvänd. En teknisk förvaltare från Nabo ansvarar för att formulera en underhållsplan på ett sådant sätt att den till exempel kan användas som beslutsunderlag vid styrelsemöten och visas för medlemmar i föreningen. Vi gör en digital underhållsplan som är lätt att hitta i och lätt att uppdatera. Nya styrelsemedlemmar och andra behöriga ska snabbt kunna få inblick i fastighetens status.

Underhållsplan med Nabo
Fördelar för styrelsen och ekonomin
 • Underlättar överlämning till nya styrelsemedlemmar
 • Dokumenterat underlag för årliga avsättningsbehov för underhåll
 • Tidsintervall för underhåll, enkel uppföljning och möjlighet att omprioritera åtgärder
 • Du minskar risken för oförutsedd akut underhåll
 • Redskap för att jämna ut kostnader
 • Underlag för budgetarbetet och för rätt boendekostnad
Besiktning och statuskontroll
 • Vi utför en genomgång och platsbesiktning av fastigheten
 • Går igenom alla ärenden som brf:en eller fastighetsägaren har hos stadsbyggnadskontoret
 • Kontrollerar status på genomförda besiktningar (OVK, energideklaration m.m.)
 • Går igenom tidigare renoveringar och besiktningar (t.ex. balkonger eller likande)
Framtagande av underhållsplan
 • Nabo sammanställer informationen från besiktningen i en bedömning av kvalitet, återstående livslängd och eventuella åtgärder
 • Underhållsplanen presenteras som en aktuell och informativ rapport som kan användas för det dagliga arbetet i fastigheten
 • Underhållsplanen upprättas för kommande 50-årsperiod och sparas i webbaserad plattform med årlig licens
Behöver du hjälp med periodiskt underhåll? Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Därför ska du välja Nabo för underhållsplan

Thumb digital
Digitalt, enkelt och tryggt

Få en webbaserad underhållsplan och slipp enorma enorma excel-filer eller pärmar. Enkel överblick av planerat underhåll och all information om leverantörer, avtal och nödvändiga dokument

Thumb answers
Realtidsuppdateringar och påminnelser

Åtgärdsuppdateringar och kostnadsjusteringar finns tillgängliga i realtid. Notiser i god tid innan kommande åtgärd för att du ska kunna planera en lämplig tid och informera de boende.

Thumb baselinesenfesrferftimentverydissatisfiedblack48dp
Enkel överlämning och transparens

Underhållsplanen sparas online och nya styrelsemedlemmar får snabbt tillgång till all planerat och genomfört underhåll. Transparent underhållsplanering med all dokumentation samlad på en plats.

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridik. Läs mer

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Få åtgärdsförslag vid fel och brister, en unik felanmälan för såväl allmänna ytor som lägenheter inkl. jouranslutning. Läs mer

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Ta hjälp från Nabo
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies