Stambyte Stockholm

Behöver du hjälp med stambyte i Stockholm? Välkommen att kontakta oss om ni funderar på att genomföra ett stambyte. Nabo har lång erfarenhet av stambyten, andra typer av underhåll och ombyggnationer. 

Ta hjälp av Nabo för stambyte i Stockholm

Ett stambyte i Stockholm ingår i en del av förvaltningen som kallas tekniskt underhåll. I de flesta fall är ett fullskaligt stambyte det största projektet inom underhåll som genomförs i en fastighet. Med stambyte syftar man ofta på byte av byggnadens rörstammar, alltså rör för avlopp och tappvatten. Ibland byts även andra stammar, till exempel elledningar och stammar för gas, i samband med att rörstammarna byts ut.

Ett stambyte i Stockholm bidrar till att hålla en fastighet i gott skick. Nabo arbetar med förvaltning av bostadsrätter och vi har lång erfarenhet av stambyten och andra typer av underhåll och ombyggnationer.

Stambyte kan inte vänta för länge

Precis som allt annat underhåll av periodisk karaktär genomförs ett stambyte i Stockholm med någorlunda jämna mellanrum. Stammarna har alltså begränsad livslängd. Hur ofta man behöver byta dem beror på en rad faktorer. Det handlar bland annat om med vilken kvalitet det förra stambytet genomfördes. Ofta siktar man på att byta stammar efter ungefär 50 år, men har det gått 30 år sedan det senaste bytet är det hög tid att göra en stambesiktning.

Med fastighetsförvaltning från Nabo vet en styrelse i en brf eller en fastighetsägare när det är dags för ett stambyte i Stockholm. Det innebär att man kan välja ett bättre finansieringsalternativ än om man överraskas av att stammarna är dåliga och måste genomföra ett akut stambyte i Stockholm.

Detta kan Nabo bidra med under ett stambyte i Stockholm

Genom Nabo kan ni få tillgång till en erfaren projektledare som finns med under stambytet. Vi utför inte själva entreprenaden men fungerar som beställarens kontaktperson och representant gentemot myndigheter och entreprenören. Här är några exempel på vad vi kan ta på oss i samband med ett stambyte i Stockholm:

  • Ta fram det underlag som krävs för att ta beslut om ett stambyte behöver genomföras
  • Stöd vid entreprenadupphandling så att beställaren får rätt kompetens till rätt pris
  • Byggledning under genomförandet
  • Hjälp vid besiktningar

Förutom att det krävs kompetens inom bygg för att kunna säkerställa att ett stambyte i Stockholm genomförs på ett bra sätt kan det även krävas insatser från jurister med erfarenhet av entreprenadupphandling och ekonomer som kan ge råd kring finansieringsupplägg. En av Nabos styrkor är att vi har all den kompetens som krävs för ett lyckat genomförande av ett stambyte. Ofta står vi även för fastighetsskötseln i ett hus där vi bidrar med projektledning under ett stambyte. Det innebär att det redan från början finns en person med tekniskt kompetens som är inkörd på det nya systemet.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så kan Nabos projektledare hjälpa dig med projekt i fastigheten

Förstudie

Det är viktigt att man planerar stora projekt på rätt sätt redan från början. Kommer man på felen i efterhand kan det bli kostsamt för föreningen.

Nabo hjälper dig planera det som behöver göras. Våra projektledare har den kompetens som krävs för att ta fram rambeskrivning och underlag. Vi ser till att projektet är rätt upplagt redan från start.

Upphandling

Våra projektledare ser till att du får trygga, kvalitetssäkrade leverantörer och ett marknadsmässigt pris. Vi skapar och skickar ut förfrågningsunderlag, sköter visning för entreprenörer samt utvärdering av inkomna anbud.

Du får rådgivning från våra experter vid beslut av entreprenör och säkerställer en trygg kontraktsskrivning med rätt villkor, med stöd av Nabos egna entreprenadjurister.

Genomförande

Projektledaren driver hela projektet, genomför löpande kontroller av arbetsutförande, sköter myndighetskontakter och håller dig i styrelsen informerad om projektet. Vi ser till att entreprenören levererar bra kvalitet under bestämd budget och tid. 

Låt våra experter se över och driva projektet och känn dig trygg under hela projektets gång.

Behöver du en projektledare?

Fyll i formuläret så återkommer vi med en offert.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Därför ska du ta hjälp av en projektledare

Rätt planering

Du får rätt planering från början och slipper onödiga kostnader (s.k. ÄTA- kostnader)

Hög kvalitet

Säkerställer att arbetet utförs med bra kvalitet inom bestämd budget

Undvik tvister

Får marknadsmässigt pris och kvalitetssäkrad entreprenör med korrekta avtal utan tvister

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning

Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten.

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister.

Serviceavtal tvättstuga

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll.

Drift och optimering

Få tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering och effektivisering av energiförbrukning.

Energirapport

Ska din bostadsrättsförening se över elanvändningen? Nabo kan hjälpa er att kartlägga er genomsnittliga energianvändning och ge er rekommendationer om hur ni kan effektivisera för att spara pengar.

Energideklaration

Nabo hjälper dig upprätta en energideklaration i din brf eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. 

Elsäkerhetsföreskrifter

Nabo kan hjälpa er så att ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd uppfyller alla krav för elsäkerhetsföreskrifter. Vi genomför en inventering av befintlig elanläggning, utför en riskbedömning, ger förslag på åtgärder och periodiska kontroller av elinstallationer.

Projektledning

Nabos projektledare hjälper dig att genomföra stambyten, renoveringar och ombyggnader. De tar fram underlag, planerar det som behöver göras, upphandlar entreprenaden och driver själva projektet från start till slut.

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg som hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Med hjälp av Nabos underhållsplan får du en överblick av kommande kostnader och ser till att myndighetskrav uppfylls.