Logga in

Nabo hjälper er med ett tryggt stambyte

Ett stambyte är den största entreprenad som ett flerfamiljshus genomgår. Ta hjälp av Nabo för hjälp och trygghet i projektet.

Ta hjälp av en projektledare
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Behöver er förening stöttning inför ett stambyte?

Hur ofta behöver man genomföra ett stambyte i en bostadsrätt? Det är en fråga som Nabo får i många av de brf:er där vi står för den tekniska förvaltningen. Ett stambyte är den största entreprenad som ett flerfamiljshus genomgår. Det är ett projekt som påverkar vardagen i huset och som kan pågå ganska länge. Stambyten är ett periodiskt underhåll, och det innebär att de genomförs med ganska jämna mellanrum. Lyckligtvis förväntas ett stambyte hålla i ca 50 år, om det genomförs av en duktig entreprenör och under översyn från en kompetent projektledare. 

Stammar ska bytas i tid men inte oftare än nödvändigt

Att skjuta på ett stambyte som behöver genomföras kan få ganska allvarliga konsekvenser. När rörstammar börjat rosta ökar risken för vattenskador som kan innebära mycket stora kostnader. Gamla elstammar kan också innebära att risken för olyckor höjs. Samtidigt är det bättre för ekonomin i en bostadsrättsförening ju längre tid som går mellan två stambyten. Det är alltså viktigt att göra en bra avvägning och varken vänta för länge eller genomföra stambyten när det egentligen inte behövs.

Elstammar brukar hålla lite längre än rörstammar men i fastigheter där alla stammarna är ingjutna i golven är det ekonomiskt rationellt att förnya elsystemet i samband med att man byter ut stammar för avlopp och vatten.

Hur vet man när det är tid för stambyte?

Det är dags att byta stammarna när de befintliga är så till åren komna att de är funktionsnedsatta eller det finns en risk för att det ska uppstå allvarliga fel. Det är svårt att ge ett generellt svar på hur ofta man ska genomföra ett stambyte eftersom det beror på många olika faktorer. Man brukar säga att rörstammar har en livslängd på omkring 50 år i genomsnitt. Ibland kan man, som ett alternativ till ett stambyte, förse rör för avlopp och tappvatten med ett nytt tätskikt invändigt. Det kallas relining och förlänger stammarnas livslängd så att man kan skjuta stambytet på framtiden.

Det finns egentligen bara ett sätt att ta reda på om ett stambyte behöver genomföras. Det är att låta en fackman besiktiga de befintliga stammarna. Är det över 30 år sedan stammarna byttes i fastigheten är det tid att låta göra en stambesiktning. De kan hålla i 30 år till, men det vet man alltså inte utan att ha kontrollerat skicket. Att ha teknisk förvaltning och fastighetsservice från Nabo innebär att styrelsen i en brf alltid kan ta beslut om periodiskt underhåll utifrån tillförlitlig fakta.

Så kan Nabos projektledare hjälpa dig med projekt i fastigheten
Förstudie

Det är viktigt att man planerar stora projekt på rätt sätt redan från början. Kommer man på felen i efterhand kan det bli kostsamt för föreningen.

Nabo hjälper dig planera det som behöver göras. Våra projektledare har den kompetens som krävs för att ta fram rambeskrivning och underlag. Vi ser till att projektet är rätt upplagt redan från start.

Upphandling

Våra projektledare ser till att du får trygga, kvalitetssäkrade leverantörer och ett marknadsmässigt pris. Vi skapar och skickar ut förfrågningsunderlag, sköter visning för entreprenörer samt utvärdering av inkomna anbud.

Du får rådgivning från våra experter vid beslut av entreprenör och säkerställer en trygg kontraktsskrivning med rätt villkor, med stöd av Nabos egna entreprenadjurister.

Genomförande

Projektledaren driver hela projektet, genomför löpande kontroller av arbetsutförande, sköter myndighetskontakter och håller dig i styrelsen informerad om projektet. Vi ser till att entreprenören levererar bra kvalitet under bestämd budget och tid. 

Låt våra experter se över och driva projektet och känn dig trygg under hela projektets gång.

Behöver du en projektledare? Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Därför ska du ta hjälp av en projektledare

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Rätt planering

Du får rätt planering från början och slipper onödiga kostnader (s.k. ÄTA- kostnader)

Thumb longterm
Hög kvalitet

Säkerställer att arbetet utförs med bra kvalitet inom bestämd budget

Thumb baselinesenfesrferftimentverydissatisfiedblack48dp
Undvik tvister

Får marknadsmässigt pris och kvalitetssäkrad entreprenör med korrekta avtal utan tvister

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridik. Läs mer

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Få åtgärdsförslag vid fel och brister, en unik felanmälan för såväl allmänna ytor som lägenheter inkl. jouranslutning. Läs mer

Underhållsplan

Få överblick av kommande kostnader och se till att myndighetskrav uppfylls. Med Nabo får du upprättad underhållsplan för kommande 50 år. Läs mer

Möt Janne - en av våra projektledare
Detta är Nabos fastighetsteam där Janne, Mathias och Katarina arbetar tillsammans.
Ta hjälp av Nabos projektledare
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies