Hem » Våra tjänster » Teknisk förvaltning » Projektledning » Fasadrenovering » Fasadrenovering Stockholm

Fasadrenovering Stockholm

Planerar du fasadrenovering i Stockholm? Nabo kan erbjuda bostadsrättsföreningar en projektledare som hjälper till att bestämma när det är dags för en fasadrenovering i Stockholm och hur den ska genomföras.

Så hjälper Nabo dig vid fasadrenovering i Stockholm

Representerar du en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag som står inför en fasadrenovering i Stockholm? Det är ett mycket stort arbete som måste genomföras om den befintliga fasaden inte längre skyddar huset på fullgott sätt. 

Vi på Nabo kan bidra med en kunnig projektledare som hjälper er att bestämma när det är dags för en fasadrenovering i Stockholm och hur den ska genomföras.

Projektledarens uppgifter inför fasadrenovering 

En projektledare kan ha flera olika roller under en fasadrenovering i Stockholm. Ofta vill man koppla in en projektledare innan genomförandet så att denne kan ansvara för att göra en förstudie och planera det fortsatta arbetet utifrån resultatet av studien. En annan viktig uppgift där en projektledare kan skapa stort värde är vid upphandlingen av entreprenörstjänster. Det är viktigt att kunna jämföra flera olika offerter och att säkerställa att det är hantverkare med rätt kompetens på plats när arbetet väl påbörjas. Fasader kan vara väldigt olika. Vilken entreprenör som är rätt för uppgiften beror ofta på om de har erfarenhet av fasadrenovering i Stockholm där förhållandena liknat de som gäller det projekt som är under upphandling.

Under genomförandefasen kan en projektledare från Nabo säkerställa att arbetet utförs med kvalitet och hög säkerhet. Projektledaren fungerar också som kontaktperson för styrelsen om det är en brf, och för dem som bor eller arbetar i fastigheten där fasaden ska renoveras. När vi på Nabo arbetar med projektledning inför och under en fasadrenovering är vi måna om att alla som bor och verkar i fastigheten ska ha god kännedom om vad som kommer att hända och hur det kan påverka dem.

En fasadrenovering påverkar ekonomin

Det är naturligtvis också viktigt att få ett bra pris på en fasadrenovering i Stockholm, och det kan en projektledare hjälpa till med. En fasadrenovering av en större fastighet är en så pass stor investering att ekonomin kan påverkas under en längre tid. Därför är det också av avgörande betydelse att se till att välja rätt finansieringsmodell för en fasadrenovering i Stockholm. En fasadrenovering i Stockholm som inte genomförs på rätt sätt, eller för sent, kan bli en riktigt dyr historia. 

Man vill naturligtvis heller inte renovera fasaden oftare än nödvändigt. Det är svårt att avgöra hur ofta man måste renovera en fasad, handlar det om puts brukar man behöva putsa om den efter omkring 40 år. En träfasad kan hålla mycket längre än så, men bara om den målas om vart tionde år ungefär. Vi på Nabo kan hjälpa er att avgöra när det är dags att renovera fastighetens fasad. Ibland passar det att göra det i samband med andra större renoveringar, till exempel stambyte.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så kan Nabos projektledare hjälpa dig med projekt i fastigheten

Förstudie

Det är viktigt att man planerar stora projekt på rätt sätt redan från början. Kommer man på felen i efterhand kan det bli kostsamt för föreningen.

Nabo hjälper dig planera det som behöver göras. Våra projektledare har den kompetens som krävs för att ta fram rambeskrivning och underlag. Vi ser till att projektet är rätt upplagt redan från start.

Upphandling

Våra projektledare ser till att du får trygga, kvalitetssäkrade leverantörer och ett marknadsmässigt pris. Vi skapar och skickar ut förfrågningsunderlag, sköter visning för entreprenörer samt utvärdering av inkomna anbud.

Du får rådgivning från våra experter vid beslut av entreprenör och säkerställer en trygg kontraktsskrivning med rätt villkor, med stöd av Nabos egna entreprenadjurister.

Genomförande

Projektledaren driver hela projektet, genomför löpande kontroller av arbetsutförande, sköter myndighetskontakter och håller dig i styrelsen informerad om projektet. Vi ser till att entreprenören levererar bra kvalitet under bestämd budget och tid. 

Låt våra experter se över och driva projektet och känn dig trygg under hela projektets gång.

Behöver du en projektledare?

Fyll i formuläret så återkommer vi med en offert.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Därför ska du ta hjälp av en projektledare

Rätt planering

Du får rätt planering från början och slipper onödiga kostnader (s.k. ÄTA- kostnader)

Hög kvalitet

Säkerställer att arbetet utförs med bra kvalitet inom bestämd budget

Undvik tvister

Får marknadsmässigt pris och kvalitetssäkrad entreprenör med korrekta avtal utan tvister

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning

Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten.

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister.

Serviceavtal tvättstuga

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll.

Drift och optimering

Få tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering och effektivisering av energiförbrukning.

Energirapport

Ska din bostadsrättsförening se över elanvändningen? Nabo kan hjälpa er att kartlägga er genomsnittliga energianvändning och ge er rekommendationer om hur ni kan effektivisera för att spara pengar.

Energideklaration

Nabo hjälper dig upprätta en energideklaration i din brf eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. 

Elsäkerhetsföreskrifter

Nabo kan hjälpa er så att ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd uppfyller alla krav för elsäkerhetsföreskrifter. Vi genomför en inventering av befintlig elanläggning, utför en riskbedömning, ger förslag på åtgärder och periodiska kontroller av elinstallationer.

Projektledning

Nabos projektledare hjälper dig att genomföra stambyten, renoveringar och ombyggnader. De tar fram underlag, planerar det som behöver göras, upphandlar entreprenaden och driver själva projektet från start till slut.

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg som hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Med hjälp av Nabos underhållsplan får du en överblick av kommande kostnader och ser till att myndighetskrav uppfylls.