Logga in

Planerar du fasadrenovering i Stockholm?

Nabo kan erbjuda bostadsrättsföreningar en projektledare som hjälper till att bestämma när det är dags för en fasadrenovering i Stockholm och hur den ska genomföras.

Ta hjälp av en projektledare
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Ta hjälp av Nabos jurister vid fasadrenovering i Stockholm

Representerar du en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag som står inför en fasadrenovering i Stockholm? Det är ett mycket stort arbete som måste genomföras om den befintliga fasaden inte längre skyddar huset på fullgott sätt. 

Vi på Nabo kan bidra med en kunnig projektledare som hjälper er att bestämma när det är dags för en fasadrenovering i Stockholm och hur den ska genomföras.

Projektledarens uppgifter inför fasadrenovering 

En projektledare kan ha flera olika roller under en fasadrenovering i Stockholm. Ofta vill man koppla in en projektledare innan genomförandet så att denne kan ansvara för att göra en förstudie och planera det fortsatta arbetet utifrån resultatet av studien. En annan viktig uppgift där en projektledare kan skapa stort värde är vid upphandlingen av entreprenörstjänster. Det är viktigt att kunna jämföra flera olika offerter och att säkerställa att det är hantverkare med rätt kompetens på plats när arbetet väl påbörjas. Fasader kan vara väldigt olika. Vilken entreprenör som är rätt för uppgiften beror ofta på om de har erfarenhet av fasadrenovering i Stockholm där förhållandena liknat de som gäller det projekt som är under upphandling.

Under genomförandefasen kan en projektledare från Nabo säkerställa att arbetet utförs med kvalitet och hög säkerhet. Projektledaren fungerar också som kontaktperson för styrelsen om det är en brf, och för dem som bor eller arbetar i fastigheten där fasaden ska renoveras. När vi på Nabo arbetar med projektledning inför och under en fasadrenovering är vi måna om att alla som bor och verkar i fastigheten ska ha god kännedom om vad som kommer att hända och hur det kan påverka dem.

En fasadrenovering påverkar ekonomin

Det är naturligtvis också viktigt att få ett bra pris på en fasadrenovering i Stockholm, och det kan en projektledare hjälpa till med. En fasadrenovering av en större fastighet är en så pass stor investering att ekonomin kan påverkas under en längre tid. Därför är det också av avgörande betydelse att se till att välja rätt finansieringsmodell för en fasadrenovering i Stockholm. En fasadrenovering i Stockholm som inte genomförs på rätt sätt, eller för sent, kan bli en riktigt dyr historia. 

Man vill naturligtvis heller inte renovera fasaden oftare än nödvändigt. Det är svårt att avgöra hur ofta man måste renovera en fasad, handlar det om puts brukar man behöva putsa om den efter omkring 40 år. En träfasad kan hålla mycket längre än så, men bara om den målas om vart tionde år ungefär. Vi på Nabo kan hjälpa er att avgöra när det är dags att renovera fastighetens fasad. Ibland passar det att göra det i samband med andra större renoveringar, till exempel stambyte.

Så kan Nabos projektledare hjälpa dig med projekt i fastigheten
Förstudie

Det är viktigt att man planerar stora projekt på rätt sätt redan från början. Kommer man på felen i efterhand kan det bli kostsamt för föreningen.

Nabo hjälper dig planera det som behöver göras. Våra projektledare har den kompetens som krävs för att ta fram rambeskrivning och underlag. Vi ser till att projektet är rätt upplagt redan från start.

Upphandling

Våra projektledare ser till att du får trygga, kvalitetssäkrade leverantörer och ett marknadsmässigt pris. Vi skapar och skickar ut förfrågningsunderlag, sköter visning för entreprenörer samt utvärdering av inkomna anbud.

Du får rådgivning från våra experter vid beslut av entreprenör och säkerställer en trygg kontraktsskrivning med rätt villkor, med stöd av Nabos egna entreprenadjurister.

Genomförande

Projektledaren driver hela projektet, genomför löpande kontroller av arbetsutförande, sköter myndighetskontakter och håller dig i styrelsen informerad om projektet. Vi ser till att entreprenören levererar bra kvalitet under bestämd budget och tid. 

Låt våra experter se över och driva projektet och känn dig trygg under hela projektets gång.

Behöver du en projektledare? Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Därför ska du ta hjälp av en projektledare

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Rätt planering

Du får rätt planering från början och slipper onödiga kostnader (s.k. ÄTA- kostnader)

Thumb longterm
Hög kvalitet

Säkerställer att arbetet utförs med bra kvalitet inom bestämd budget

Thumb baselinesenfesrferftimentverydissatisfiedblack48dp
Undvik tvister

Får marknadsmässigt pris och kvalitetssäkrad entreprenör med korrekta avtal utan tvister

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridik. Läs mer

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Få åtgärdsförslag vid fel och brister, en unik felanmälan för såväl allmänna ytor som lägenheter inkl. jouranslutning. Läs mer

Underhållsplan

Få överblick av kommande kostnader och se till att myndighetskrav uppfylls. Med Nabo får du upprättad underhållsplan för kommande 50 år. Läs mer

Möt Janne - en av våra projektledare
Detta är Nabos fastighetsteam där Janne, Mathias och Katarina arbetar tillsammans.
Ta hjälp av Nabos projektledare
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies