Logga in

Planerar du fasadrenovering?

Nabo är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och kan bidra med projektledning inför till exempel fasadrenovering.

Ta hjälp av en projektledare
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Så kan Nabos jurister hjälpa dig vid fasadrenovering

Nabo har bred erfarenhet när det handlar om förvaltning av bostadsrätter och kan bidra med projektledning inför till exempel fasadrenovering. En fasadrenovering påverkar ekonomin i en brf under lång tid efter det att den genomförts.

Om resultatet inte blir bra, eller om man väntar för länge med en fasadrenovering, kan de ekonomiska konsekvenserna bli mycket stora. Vi hjälper er att fatta rätt beslut i fråga om fasadrenovering och annat underhåll i er fastighet.

Hur ser projektledarens roll ut vid fasadrenovering?

En projektledare kan se till så att det tas fram ett underlag inför vad som är den kanske största enskilda åtgärden, tillsammans med stambyte, som genomförs i en fastighet. Projektledaren har också en aktiv roll under genomförandefasen och ser till så att arbetet kan genomföras utan att livet i fastigheten påverkas mer än nödvändigt. 

Konkreta exempel på uppgifter en projektledare från Nabo kan ta på sig vid en fasadrenovering:

  • Ta fram en förstudie och planera arbetet utifrån den
  • Ta ansvar för att de boende har den information de behöver om de olika faserna under fasadrenoveringen
  • Sköta upphandlingen av entreprenad och säkerställa att priset är bra
  • Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och inom budgeten

Nabo hittar rätt entreprenör till er brf

En projektledare från Nabo ser till så att föreningen får in offerter från kvalificerade entreprenörer och hjälper föreningens styrelse att jämföra dessa. Vid utvärdering av anbud vägs både pris och kvalitet in i bedömningen. Att en entreprenör har goda vitsord behöver inte betyda att de är det rätta valet för just er brf. Nabo hjälper er att värdera kvalifikationer så att ni får hantverkare med erfarenhet som är relevant utifrån er fasad, vad ni vill göra med den och under vilka former ni vill att det ska ske. 

Det är också viktigt att välja en entreprenör som kan kommunicera och ge tydliga besked kring vad arbetet med en fasadrenovering kommer att innebära och hur lång tid det kommer att ta. Under genomförandefasen kan er projektledare fungera som kontaktperson och svara på frågor från såväl styrelsen som de boende. Er projektledare från Nabo ser också till så att kontrakten innehåller allt de ska, till exempel en tydlig kravspecifikation och tidsramar, och att de är juridiskt giltiga. Här har vi nytta av Nabos experter inom entreprenadjuridik.

När behövs en projektledare från Nabo?

Omfattande renoveringar, underhåll och ombyggnationer är ett stort ansvar för en styrelse i en brf. Med en erfaren fackman ombord minimerar man risken för att fel begås. Det brukar också löna sig rent ekonomiskt att låta en projektledare från Nabo ta hand om förhandlingar och inköp av material i samband med en fasadrenovering.

Så kan Nabos projektledare hjälpa dig med projekt i fastigheten
Förstudie

Det är viktigt att man planerar stora projekt på rätt sätt redan från början. Kommer man på felen i efterhand kan det bli kostsamt för föreningen.

Nabo hjälper dig planera det som behöver göras. Våra projektledare har den kompetens som krävs för att ta fram rambeskrivning och underlag. Vi ser till att projektet är rätt upplagt redan från start.

Upphandling

Våra projektledare ser till att du får trygga, kvalitetssäkrade leverantörer och ett marknadsmässigt pris. Vi skapar och skickar ut förfrågningsunderlag, sköter visning för entreprenörer samt utvärdering av inkomna anbud.

Du får rådgivning från våra experter vid beslut av entreprenör och säkerställer en trygg kontraktsskrivning med rätt villkor, med stöd av Nabos egna entreprenadjurister.

Genomförande

Projektledaren driver hela projektet, genomför löpande kontroller av arbetsutförande, sköter myndighetskontakter och håller dig i styrelsen informerad om projektet. Vi ser till att entreprenören levererar bra kvalitet under bestämd budget och tid. 

Låt våra experter se över och driva projektet och känn dig trygg under hela projektets gång.

Behöver du en projektledare? Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Därför ska du ta hjälp av en projektledare

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Rätt planering

Du får rätt planering från början och slipper onödiga kostnader (s.k. ÄTA- kostnader)

Thumb longterm
Hög kvalitet

Säkerställer att arbetet utförs med bra kvalitet inom bestämd budget

Thumb baselinesenfesrferftimentverydissatisfiedblack48dp
Undvik tvister

Får marknadsmässigt pris och kvalitetssäkrad entreprenör med korrekta avtal utan tvister

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridik. Läs mer

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Få åtgärdsförslag vid fel och brister, en unik felanmälan för såväl allmänna ytor som lägenheter inkl. jouranslutning. Läs mer

Underhållsplan

Få överblick av kommande kostnader och se till att myndighetskrav uppfylls. Med Nabo får du upprättad underhållsplan för kommande 50 år. Läs mer

Möt Janne - en av våra projektledare
Detta är Nabos fastighetsteam där Janne, Mathias och Katarina arbetar tillsammans.
Ta hjälp av Nabos projektledare
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies