Logga in

Fastighetsskötsel i Göteborg

Behöver er bostadsrättsförening eller ert fastighetsbolag hjälp med fastighetsskötsel och löpande underhåll? Nabo erbjuder fastighetsskötsel i Göteborg som tar hand om er fastighet invändigt och utvändigt. Begär en gratis offert nedan för att få en mer precis prisbild.

Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Fastighetsskötsel Göteborg

Med fastighetsskötsel i Göteborg kommer invändig och utvändig skötsel av er fastighet att tas om hand på ett sätt som gör att styrelsen inte behöver lägga någon energi på frågan. Det kan vara en stor lättnad att inte behöva engagera sig i en lång rad saker som ofta behöver kontrolleras eller åtgärdas. I en bostadsrättsförening kan det också vara bra för grannsämjan att det är tydligt vem som till exempel ansvarar för att städa och byta lampor i allmänna utrymmen. 

I Göteborg erbjuder Nabo även trädgårdsskötsel och lokalvård i egen regi.

Fastighetsskötsel BRF Göteborg – på era villkor

Vi på Nabo har mycket stor erfarenhet av fastighetsskötsel i Göteborg  och erbjuder flexibla upplägg så att ni får den hjälp ni behöver. Att ha ett stöd när det handlar om skötseln av en fastighet, och avlastning när det kommer till tekniska uppgifter är värdefullt och tidsbesparande. Det inger dessutom en känsla av trygghet att fastighetens funktioner är under uppsikt och att det finns en tydlig ansvarsfördelning. 

Vilka uppgifter som ska ingå i fastighetsskötsel i Göteborg är upp till bostadsrättsföreningen. Vi upprättar alltid en gränsdragningslista där det tydligt framgår vem som har ansvar för vilka uppgifter. En fastighetsskötare kan till exempel ta hand om:

 • Skötsel och tillsyn av allmänna utrymmen
 • Mätaravläsningar
 • Byte av ljuskällor
 • Löpande kontroll av värmecentralen
 • Felanmälningar och jourärenden
 • Smörjning av lås

Arbetet bygger på rondering utifrån ett överenskommet intervall. På så sätt kan små fel avhjälpas direkt – innan det hunnit uppstå irritation bland de boende.

Fastighetsskötsel i Göteborg säkerställer trivsel och funktion

Fastighetsservice handlar om att säkerställa att förvaltningsobjektets tekniska system och funktioner fungerar som det ska, och att de ger ett välvårdat intryck. Med fastighetsskötsel i en BRF i Göteborg får ni tillgång till kvalificerad hjälp och tillsammans med teknisk förvaltning bidrar det till en trygg och trivsam boendemiljö. Fastighetsskötsel innebär ofta att större problem kan upptäckas i god tid. Med fastighetsskötsel i Göteborg minskar alltså risken för obehagliga överraskningar på grund av eftersatt underhåll.

Få en egen fastighetsskötare

Nabo tilldelar alla bostadsrättsföreningar i Göteborg en egen fastighetsskötare som hanterar det mesta med den löpande skötseln och blir er kontaktperson. Våra kunder uppskattar att det på så sätt blir väldigt tydligt vem de ska vända sig till, och upplever att det både ökar tryggheten och säkerställer att inga frågor eller problem faller mellan stolarna. 

Fastighetsskötsel lönar sig i längden

Det är resursbesparande att ha stöd från ett team som är experter på fastigheten när det gäller fastighetsskötsel. Det innebär att styrelsen kan engagera sig mer i andra frågor och att de boende alltid har en kunnig person att vända sig till för sådant som fastighetsskötseln omfattar. 

Med god fastighetsskötsel och annan fastighetsservice från Nabo kan det också bli lättare att få boende att axla poster i styrelsen. God fastighetsservice kan också innebära besparingar i långa loppet eftersom fel som inte åtgärdas i tid ofta kan få allvarliga och mycket kostsamma konsekvenser.

Trädgårdsskötsel och lokalvård

I Göteborg erbjuder Nabo trädgårdsskötsel och lokalvård i egen regi. Våra kunder tycker att det känns tryggt och familjärt att Nabo hjälper till med hela fastighetsskötseln, även städning av gemensamma ytor och markskötsel.

Fastighetsskötsel i Göteborg med Nabo
Löpande tillsyn och smarta digitala lösningar
 • Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt
 • Löpande tillsyn av fastigheten av personlig fastighetsskötare
 • Fastighetsskötare som är generalist och kan hjälpa med alla frågor kring fastigheten
 • Felavhjälpande underhåll på plats
 • Regelbunden rapportering till styrelsen
 • Proaktiv fastighetsskötsel med åtgärdsförslag
Kompetent hjälp vid felanmälan
 • Felanmälan bemannad av tekniskt kompetent personal
 • Hjälp med att åtgärda felet eller boka specialist direkt vid försa kontakt
 • Samverkan med jour för överlämning av akuta ärenden
 • Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut
 • Tillgång till ett helt team av fastighetsskötare för att du ska få hjälp vid till ex. sjukdom eller ledighet
 • Tekniker som finns i området för att snabbt kunna hjälpa dig vid akuta behov
Hantverkare för åtgärder i lägenheten
 • Boende får hjälp med hantverkare i hemmet
 • Fasta priser på de vanligaste åtgärderna
 • Fastighetstekniker som är tillgänglig för felavhjälpande i lägenheten under ronderingar
 • Du får hjälp av en fastighetsskötare som kan hela fastigheten
Få en prisindikation

Därför ska du välja Nabo i Göteborg

Thumb team
Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Thumb time
Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Thumb longterm
Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så tycker kunderna

Jag kan göra mycket själv i portal

"Vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten."
Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

Tillmötesgående och tillgängliga

"Vi hade stort behov av stöd vid ombildningen vilket vi fick av Nabo. Våra kontaktpersoner har alltid varit väl insatta i vår situation – kunniga, tillmötesgående och tillgängliga."
Marianne, Pensionär: Alphyddans ros, Stockholm

Tillmötesgående och serviceinriktade

"Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade."
Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Sthlm

Snabba svar i portalen

Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Vi får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.
Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

"Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som erbjuds. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare."
Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

Kunskap och erfarenhet

"Det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss."
Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

System som alltid har fungerat

"Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat."
Dick Kjellberg: Smeden 2, Stockholm

Kundplattformen är riktigt bra

"Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf"
Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

Snabb service oavsett fråga

Vi får ett helhetspaket med Nabo som vi inte får någon annanstans - en bra plattform där man har struktur, i kombination med att vi får tillgång till kunskap och snabb service oavsett fråga.
Robert Svensson, Gymnasielärare: Sjöpärlan, Stockholm

Utmärkt och snabb konversation

"Vi har en utmärkt och snabb konversation med förvaltare och fastighetsskötare."
Mats, VD: Hasselholmen, Stockholm
Få en prisindikation
Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning i Göteborg
Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Underhållsplan

Få överblick av kommande kostnader och se till att myndighetskrav uppfylls. Med Nabo får du upprättad underhållsplan för kommande 50 år. Läs mer

Utvalda leverantörer

Med Nabo får du kvalitetssäkrade leverantörer för alla typer av arbeten i fastigheten. Våra leverantörer är väl utvalda så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Lär mer

Begär offert
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies