Logga in

Få hjälp av Nabos tekniska förvaltare i Stockholm

Nabo hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med det löpande underhållet, tekniska installationer och andra problem som uppstår. Nabo har den kompetens som krävs för att hålla ett flerfamiljshus i bra skick.

Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Med Nabo får du tillgång till tekniska förvaltare i Stockholm 

En teknisk förvaltare i Stockholm kan hjälpa en bostadsrättsförening eller fastighetsägare med att hålla koll på periodiskt underhåll och tekniska installationer. Att tappa kontrollen över till exempel i vilket skick fastighetens stammar är i kan få allvarliga konsekvenser. En teknisk förvaltare i Stockholm har den kompetens som krävs för att hålla ett flerfamiljshus i bra skick.

Förvaltaren kan också hjälpa en styrelse att se vad det finns för förbättringspotential, och överse till exempel installationer av laddstolpar och hitta den bästa bredbandslösningen. Det är uppgifter som kräver en viss teknisk kompetens om man vill ha ett riktigt bra resultat.

En teknisk förvaltare i Stockholm utgår från helhetsperspektivet

Förvaltning handlar mycket om att ha framförhållning och om att vara proaktiv. En teknisk förvaltare i Stockholm ska kunna se till vad som är bäst för en fastighet på lång sikt. Det görs bland annat genom att ge styrelsen i en brf stöd i beslutsprocessen gällande olika insatser inom periodiskt underhåll. Ett stambyte behöver till exempel genomföras med omkring 50 års mellanrum, men planeringen bör påbörjas och hyror och avgifter kan behöva anpassas långt innan dess. Det är också viktigt för en teknisk förvaltare i Stockholm att ha bra koll på husets skick så att man inte överraskas av stora behov av underhåll och reparationer. Det riskerar nämligen att bli betydligt dyrare än när man haft bra framförhållning.

Om ni vänder er till Nabo för en teknisk förvaltare i Stockholm kan vi sköta bland annat följande uppgifter:

 • Se till så att det finns en underhållsplan som alltid är uppdaterad
 • Föreslå åtgärder utifrån underhållsbehov och förbättringspotential
 • Tillsyn av tekniska installationer
 • Stöd vid upphandling av entreprenader
 • Administrativ förvaltning
 • Projektledning vid periodiskt underhåll och ombyggnationer
 • Stämma av att fastigheten lever upp till myndighetskrav

Komplettera teknisk förvaltning med fastighetsskötsel

En teknisk förvaltare i Stockholm är inte en fastighetsskötare, men vi på Nabo erbjuder även fastighetsskötsel. Det skiljer sig från teknisk förvaltning genom att det handlar om rondering med tillsyn, åtgärdande av mindre fel samt jour. Teknisk förvaltning handlar om de lite större projekten och processerna som inte genomförs lika ofta men som har betydelse, inte minst för ekonomin i en brf.

Ta kontakt om ni vill ha hjälp av en teknisk förvaltare i Stockholm

Våra förvaltare har stor erfarenhet av fastighetsförvaltning i Stockholm och gör det lättare för styrelsen i en brf att ta rätt beslut. Även fastighetsägare finns bland våra kunder.

Teknisk förvaltning med Nabo
Komplett förvaltning enligt AFF*
 • Personlig förvaltning med dedikerad kontaktperson
 • Fastighetsskötsel med löpande rondering och tillsyn
 • Hantering av planerat underhåll
 • Skadehantering och löpande underhållsåtgärder
 • Stöd vid myndighetsbesiktningar och upphandlingar

*AFF står för Avtal för Fastighetsförvaltning och är ett standardiserat format/mall för
förvaltningsavtal.

Smarta digitala lösningar
 • Digital underhållsplan för kommande 50-årsperiod med årlig licens
 • Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut
 • Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt
 • Skadeärenden med regelbunden uppdatering av förvaltaren
 • Tillgång till upphandlingsdokument och byggmötesprotokoll
Utbildningar och kompetensutveckling
 • Grundläggande utbildningar om fastighetens teknik och underhåll
 • Fördjupande webinar inom ämnen såsom myndighetskrav, underhållsplan, SBA med mera
 • Nyhetsuppdateringar med aktuell information för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
Få en prisindikation

Därför ska du välja Nabo

Thumb team
Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Thumb time
Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Thumb longterm
Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så tycker kunderna

Jag kan göra mycket själv i portal

"Vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten."
Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

Tillmötesgående och tillgängliga

"Vi hade stort behov av stöd vid ombildningen vilket vi fick av Nabo. Våra kontaktpersoner har alltid varit väl insatta i vår situation – kunniga, tillmötesgående och tillgängliga."
Marianne, Pensionär: Alphyddans ros, Stockholm

Tillmötesgående och serviceinriktade

"Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade."
Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Sthlm

Snabba svar i portalen

Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Vi får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.
Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

"Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som erbjuds. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare."
Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

Kunskap och erfarenhet

"Det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss."
Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

System som alltid har fungerat

"Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat."
Dick Kjellberg: Smeden 2, Stockholm

Kundplattformen är riktigt bra

"Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf"
Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

Snabb service oavsett fråga

Vi får ett helhetspaket med Nabo som vi inte får någon annanstans - en bra plattform där man har struktur, i kombination med att vi får tillgång till kunskap och snabb service oavsett fråga.
Robert Svensson, Gymnasielärare: Sjöpärlan, Stockholm

Utmärkt och snabb konversation

"Vi har en utmärkt och snabb konversation med förvaltare och fastighetsskötare."
Mats, VD: Hasselholmen, Stockholm
Få en prisindikation
Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten. Läs mer

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister. Läs mer

Drift och optimering

Få tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering och effektivisering av energiförbrukning. Läs mer

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Underhållsplan

Få överblick av kommande kostnader och se till att myndighetskrav uppfylls. Med Nabo får du upprättad underhållsplan för kommande 50 år. Läs mer

Utvalda leverantörer

Med Nabo får du kvalitetssäkrade leverantörer för alla typer av arbeten i fastigheten. Våra leverantörer är väl utvalda så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Lär mer

Serviceavtal för tvättstugan

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll. Läs mer

Energideklaration

Nabo hjälper dig upprätta en energideklaration i din brf eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. Läs mer

Kostnadsfria webinar

Upptäck kostnadsfria webinar om fastighetens teknik och underhåll från Nabos experter. Upptäck webinar.

Möt våra medarbetare
Joel, teknisk förvaltare
Anne, fastighetstekniker
Katarina, Janne och Mathias, fastighetsteamet hos en av våra föreningar
Begär offert
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies