Logga in

Är du i behov av en teknisk förvaltare?

Välkommen att kontakta Nabo vid behov av en teknisk förvaltare. Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med fastighetsförvaltning, löpande underhåll, tekniska installationer och problem som uppstår.

Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Få hjälp av en teknisk förvaltare hos Nabo

Nabo arbetar med fastighetsförvaltning av bostadsrättsföreningar på många orter i Sverige. En teknisk förvaltare från Nabo hjälper styrelsen i en brf att överse tekniska installationer. På så sätt ligger man alltid ett steg före när det gäller underhåll och slipper blir tagen på sängen på grund av att ett viktigt system slutar att fungera och snabbt behöver bytas ut.

En teknisk förvaltare arbetar alltså proaktivt och långsiktigt och har även koll på en fastighets övergripande skick och vad det finns för möjligheter till förbättringar. Det krävs ofta stöd från en teknisk förvaltare med erfarenhet för att en styrelse ska kunna ta rätt beslut i viktiga frågor som kan få stora konsekvenser för en bostadsrättsförenings ekonomi. 

En teknisk förvaltare utgår från en underhållsplan

Förenklat kan man säga att en teknisk förvaltare erbjuder strukturerad tillsyn utifrån en underhållsplan som tagits fram för att hålla en fastighet i bästa möjliga skick på både kort och lång sikt. Det långsiktiga perspektivet är viktigt eftersom vissa underhållsprojekt genomförs med 50 års mellanrum, men innebär stora kostnader när det väl är dags.

Underhållsplanen ska hela tiden hållas uppdaterad och den information som en teknisk förvaltare har om en fastighet blir ett viktigt underlag för budgetarbete i en brf. En teknisk förvaltare från Nabo rapporterar till styrelsen via förvaltarmöten och genom vårt digitala verktyg som samlar all viktig information på ett och samma ställe.

Exempel på vad teknisk förvaltning kan handla om

Vad en teknisk förvaltare sysselsätter sig med rent konkret kan naturligtvis variera en del beroende på den aktuella fastigheten och bostadsrättsföreningen. Här är några uppgifter som förr eller senare brukar bli aktuella i en brf:

 • Upphandling inför entreprenader
 • Projektledning vid periodiskt underhåll och ombyggnationer
 • Sakkunskap vid skadeärenden
 • Teknisk administrativ förvaltning

Teknisk förvaltning har en juridisk aspekt

En teknisk förvaltare från Nabo samarbetar ofta med någon av våra experter på fastighetsjuridik. Fastighetsförvaltning måste ta hänsyn till en rad lagar och förordningar. Juridisk expertis i kombination med den erfarenhet en teknisk förvaltare besitter kan också behövas vid upprättande av entreprenadavtal.

Det är skillnad på teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

En teknisk förvaltare arbetar i första hand med sådant som är av stor betydelse för en bostadsrättsförening på sikt. Det gäller till exempel investeringar i värme- och ventilationssystem samt periodiskt underhåll i form av sådant som takomläggning, stambyte och fasadrenovering. Fastighetsskötsel handlar om löpande underhåll och åtgärdande av mindre fel. Med Nabo som förvaltare får en brf tillgång till både en fastighetsskötare och en teknisk förvaltare.

Teknisk förvaltning med Nabo
Komplett förvaltning enligt AFF*
 • Personlig förvaltning med dedikerad kontaktperson
 • Fastighetsskötsel med löpande rondering och tillsyn
 • Hantering av planerat underhåll
 • Skadehantering och löpande underhållsåtgärder
 • Stöd vid myndighetsbesiktningar och upphandlingar

*AFF står för Avtal för Fastighetsförvaltning och är ett standardiserat format/mall för
förvaltningsavtal.

Smarta digitala lösningar
 • Digital underhållsplan för kommande 50-årsperiod med årlig licens
 • Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut
 • Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt
 • Skadeärenden med regelbunden uppdatering av förvaltaren
 • Tillgång till upphandlingsdokument och byggmötesprotokoll
Utbildningar och kompetensutveckling
 • Grundläggande utbildningar om fastighetens teknik och underhåll
 • Fördjupande webinar inom ämnen såsom myndighetskrav, underhållsplan, SBA med mera
 • Nyhetsuppdateringar med aktuell information för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
Få en prisindikation

Därför ska du välja Nabo

Thumb team
Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Thumb time
Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Thumb longterm
Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så tycker kunderna

Jag kan göra mycket själv i portal

"Vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten."
Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

Tillmötesgående och tillgängliga

"Vi hade stort behov av stöd vid ombildningen vilket vi fick av Nabo. Våra kontaktpersoner har alltid varit väl insatta i vår situation – kunniga, tillmötesgående och tillgängliga."
Marianne, Pensionär: Alphyddans ros, Stockholm

Tillmötesgående och serviceinriktade

"Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade."
Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Sthlm

Snabba svar i portalen

Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Vi får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.
Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

"Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som erbjuds. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare."
Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

Kunskap och erfarenhet

"Det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss."
Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

System som alltid har fungerat

"Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat."
Dick Kjellberg: Smeden 2, Stockholm

Kundplattformen är riktigt bra

"Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf"
Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

Snabb service oavsett fråga

Vi får ett helhetspaket med Nabo som vi inte får någon annanstans - en bra plattform där man har struktur, i kombination med att vi får tillgång till kunskap och snabb service oavsett fråga.
Robert Svensson, Gymnasielärare: Sjöpärlan, Stockholm

Utmärkt och snabb konversation

"Vi har en utmärkt och snabb konversation med förvaltare och fastighetsskötare."
Mats, VD: Hasselholmen, Stockholm
Få en prisindikation
Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten. Läs mer

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister. Läs mer

Drift och optimering

Få tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering och effektivisering av energiförbrukning. Läs mer

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Underhållsplan

Få överblick av kommande kostnader och se till att myndighetskrav uppfylls. Med Nabo får du upprättad underhållsplan för kommande 50 år. Läs mer

Utvalda leverantörer

Med Nabo får du kvalitetssäkrade leverantörer för alla typer av arbeten i fastigheten. Våra leverantörer är väl utvalda så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Lär mer

Serviceavtal för tvättstugan

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll. Läs mer

Energideklaration

Nabo hjälper dig upprätta en energideklaration i din brf eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. Läs mer

Kostnadsfria webinar

Upptäck kostnadsfria webinar om fastighetens teknik och underhåll från Nabos experter. Upptäck webinar.

Möt våra medarbetare
Joel, teknisk förvaltare
Anne, fastighetstekniker
Katarina, Janne och Mathias, fastighetsteamet hos en av våra föreningar
Begär offert
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies