Hem » Våra tjänster » Teknisk förvaltning » Energirådgivning

Energirådgivning

Vill du komma i kontakt med en energiexpert? Boka en energirådgivning där du får information om energianvändningen i din fastighet. 

Längre ner på sidan hittar du smarta tips på hur din fastighet kan bli mer energieffektiv och spara både pengar och på miljön.

Energirådgivning med Nabo – 1995kr exklusive moms

Energirådgivningen med Nabo syftar till att ge översiktlig information om energianvändningen i just din fastighet. Det gäller oavsett om det är ett flerbostadshus eller en kommersiell fastighet. 

Energirådgivningen utförs av en certifierad energiexpert under ett 30-minuters digitalt möte. Vi presenterar en enklare analys med nyckeltal från energianvändningen i din fastighet. 

Energirådgivningen innehåller bland annat följande:

  • Möjlighet att ställa frågor direkt till experten
  • Enklare analys och nyckeltal på fastighetens energianvändning samt energikostnader i förhållande till Nabos övriga kunder
  • Råd hur brf:en bör tänka kring energibesparande åtgärder i samband med kommande planerat underhåll enligt underhållsplanen
  • En dokumentation från rådgivningsmötet
  • Namn och kontaktuppgifter till den energiexpert som utfört rådgivningen

Klicka på knappen nedan för att välja tid och boka energirådgivning med Nabo, det finns tider att boka den 6 dec, 10 jan och 17 jan. 

Har du frågor om energirådgivningen?
Maila Jan Andersson så hjälper han dig. 

jan.andersson@nabo.se

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Enkla tips som sparar energi

Rengör tvättstugans torkutrustning från ludd och damm

Emellanåt behöver man rengöra tvättstugans maskiner invändigt och frånluftskanalerna. Nedsmutsade filter och kanaler gör att maskinerna behöver arbeta hårdare vilket kräver mer energi.

Byt ut tvättmaskiner som är äldre än 20 år

Byt ut tvättmaskiner som är äldre än 20 år till lågenergi-maskiner. Se även till att välja en tvättmaskin med anslutning till varmvatten. Att använda vatten uppvärmt med fjärrvärme/bergvärme kostar mycket mindre än eluppvärmning av kallvatten.

Injustera till jämn temperatur i fastighetens bostäder

Har din fastighet problem med ojämna temperaturer i lägenhet och lokaler? Då kan ni ha obalans i värmesystemet och behöver göra en flödesinjustering för att få jämn och rättvis temperatur och inomhuskomfort. 

Byt ut gamla tätningslister på dörrar och fönster

Byt ut gamla tätningslister. Gamla lister kan orsaka kondens i fönster, onödigt drag och buller utifrån. Vi rekommenderar tätningslister gjorda av gummi eller silikon för bästa effekt. 

Installera snålspolande munstycken

Uppmuntra boenden i föreningen att installera och byta till snålspolande munstycken i dusch och vattenkranar för att minska mängden varmvatten som används i fastigheten. Föreningen kan ge boende kompensation om de installerar snålspolande munstycken, för att uppmuntra till byte.

Återvinn energi i tvättstugan

Många tvättstugor ventilerar i dagsläget ut den varma fuktiga luft som kommer från torktumlare och torkskåp rakt ut på fasaden och tar in kall ouppvärmd ersättningsluft som måste värmas upp. Vid kommande byte av torkskåp eller torktumlare, se till att välja en modell med inbyggd värmepumpsfunktion, dessa drar upp till 60% mindre el.

Sänk temperaturen i bostäder och allmänna utrymmen

Sänk temperaturen i fastighetens allmänna utrymmen och tänk på att byta till en låsbar termostat/ventil så inte vem som helst kan höja temperaturen igen. Föreningen kan även se över fastighetens värmekurva och komma överens i styrelsen om vilken temperatur ni vill ha i bostäderna. En sänkning från 22 till 20 grader, sparar ca 5-10% av uppvärmningskostnaden.   

Sätt in temperaturstyrning i värmeslingor för takavvattning

Att sätta in värmeslingor i hängrännor och stuprör är bra för att förhindra frysning och bildning av istappar. Välj en modern styrenhet för bättre reglering av temperaturen. Genom att kombinera fukt och temperaturgivare kan värmen i slingorna anpassas mot utomhustemperaturen vilket ökar effektiviteten.

Smart & tryggt elavtal för dig som kund hos Nabo

I stolt samarbete med Fortum.

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning

Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten.

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister.

Serviceavtal tvättstuga

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll.

Drift och optimering

Få tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering och effektivisering av energiförbrukning.

Energirapport

Ska din bostadsrättsförening se över elanvändningen? Nabo kan hjälpa er att kartlägga er genomsnittliga energianvändning och ge er rekommendationer om hur ni kan effektivisera för att spara pengar.

Energideklaration

Nabo hjälper dig upprätta en energideklaration i din brf eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. 

Elsäkerhetsföreskrifter

Nabo kan hjälpa er så att ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd uppfyller alla krav för elsäkerhetsföreskrifter. Vi genomför en inventering av befintlig elanläggning, utför en riskbedömning, ger förslag på åtgärder och periodiska kontroller av elinstallationer.

Projektledning

Nabos projektledare hjälper dig att genomföra stambyten, renoveringar och ombyggnader. De tar fram underlag, planerar det som behöver göras, upphandlar entreprenaden och driver själva projektet från start till slut.

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg som hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Med hjälp av Nabos underhållsplan får du en överblick av kommande kostnader och ser till att myndighetskrav uppfylls.