Logga in

Elsäkerhetsföreskrifter

Nabo kan hjälpa er så att ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd uppfyller alla krav för elsäkerhetsföreskrifter. Vi genomför en inventering av befintlig elanläggning, utför en riskbedömning, ger förslag på åtgärder och periodiska kontroller av elinstallationer.

Begär offert
Nya elsäkerhetsföreskrifter

Har ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd koll på de nya reglerna angående elsäkerhet? 

Från och med den 1 december 2022 har nya elsäkerhetsföreskrifter börjat gälla som omfattar samtliga fastighetsägare. Tidigare har det inte funnits några uttalade krav om hur fastighetsägare ska gå till väga för att kontrollera sina elanläggningar, men numera krävs skriftliga rutiner som fastslår på vilket sätt och hur ofta inspektionerna ska utföras. 

Nabo kan hjälpa er så att ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd uppfyller alla krav. Vi genomför en inventering av befintlig elanläggning, utför en riskbedömning, ger förslag på åtgärder och periodiska kontroller av elinstallationer. 

Vad ingår? 

  • Inventering av befintlig elanläggning
  • Riskbedömning inkl. förslag på åtgärder
  • Periodiska kontroller av elanläggningen 
     

Vad ingår inte?  
 

I normalfallet kontrollerar vi enbart fastighetselen, och inte elen i själva lägenheterna, även om vi kan hjälpa till med det också om det önskas. Vi utför inte någon isolationsprovning i denna kontroll. 

För att kunna utföra tjänsten behöver vi tillgång till samtliga utrymmen som krävs för att inspektera kablage, kopplingspunkter och apparater. 

Vilka elinstallationer omfattas av de nya kraven? 

Tumregeln är att samtliga fasta elinstallationer i gemensamma utrymmen omfattas av de nya kraven. Detta inkluderar till exempel eluttag, proppskåp, elektriska element, elstamledningar, elcentraler, spotlights och lampknappar. 

Elektriska apparater som inte är fast installerade omfattas ej av de nya kraven. 

Var går gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens ansvar? 

Grundprincipen är att den som har förfogande över ett visst utrymme också ansvarar för dess elanläggning. Detta innebär i regel att en bostadsrättsförening ansvarar för gemensamma utrymmen, medan bostadsrättsinnehavare ansvarar för elinstallationerna inne i sin lägenhet.  

I hyresbostäder har hyresvärden i stort sett alltid ansvar för de fasta elinstallationerna. Ansvaret i hyreslokaler beror på hyresavtalen och dess skrivelser angående underhållet där. 

Behöver ni hjälp med elsäkerhetsföreskrifter? Fyll i formuläret så återkommer vi med en offert

Pris på elsäkerhetsföreskrifter

Prisnivån beror bl.a. på bostadsrättsföreningens storlek, samt om ni även vill ha hjälp med upprättande av rutiner, skapande av checklistor samt dokumentation av utförda aktiviteter. Er förvaltare tar i så fall fram de tillkommande kostnaderna.

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies