Hem » Våra tjänster » Teknisk förvaltning » Drift och optimering

Drift och optimering

Med Nabo får du regelbunden tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering av energiförbrukningen så den blir så kostnadseffektiv som möjligt. 

Vad innehåller ett driftavtal?

Nabos drifttekniker utför protokollförda funktionsprover på utrustningen i en undercentral samt ventilationssystem. Vi övervakar systemen, hanterar eventuella larm och utför filterbyten med mera.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Detta ingår i drift och optimering med Nabo

Tillsyn och skötsel

Vi sköter fastighetens ventilation och värmesystem så systemet håller längre och för att undvika driftstopp. Du får felavhjälpande underhåll, felsökningar och protokollförda funktionsprover.

Planering och åtgärd

Våra tekniker agerar proaktivt och kommer med löpande åtgärdsförslag så du hinner byta ut nödvändiga delar så du slipper stora kostnader. Dessutom får du erfarna energikonsulter som hjälper dig minska förbrukningen och därmed sänka kostnaderna.

Digital övervakning

Vi övervakar fastighetens systemanläggningar digitalt för att ha kontinuerlig kontroll. Vi hanterar eventuella systemlarm genom fjärrstyrning av anläggningen och kan agera snabbt om problem uppstår. 

Optimera din förenings energiförbrukning, teckna driftavtal med Nabo

Kontakta våra drifttekniker och få en prisindikation för driftavtal med Nabo. Få ökad livslängd på föreningens systemanläggningar och minska energikostnader.

Smart & tryggt elavtal för dig som kund hos Nabo

I stolt samarbete med Fortum.

Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning

Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten.

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister.

Serviceavtal tvättstuga

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll.

Drift och optimering

Få tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering och effektivisering av energiförbrukning.

Energirapport

Ska din bostadsrättsförening se över elanvändningen? Nabo kan hjälpa er att kartlägga er genomsnittliga energianvändning och ge er rekommendationer om hur ni kan effektivisera för att spara pengar.

Energideklaration

Nabo hjälper dig upprätta en energideklaration i din brf eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. 

Elsäkerhetsföreskrifter

Nabo kan hjälpa er så att ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd uppfyller alla krav för elsäkerhetsföreskrifter. Vi genomför en inventering av befintlig elanläggning, utför en riskbedömning, ger förslag på åtgärder och periodiska kontroller av elinstallationer.

Projektledning

Nabos projektledare hjälper dig att genomföra stambyten, renoveringar och ombyggnader. De tar fram underlag, planerar det som behöver göras, upphandlar entreprenaden och driver själva projektet från start till slut.

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg som hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Med hjälp av Nabos underhållsplan får du en överblick av kommande kostnader och ser till att myndighetskrav uppfylls.