Hem » Våra tjänster » Projektledning » Projektledning Malmö

Projektledning Malmö

Större projekt inom renovering och byggnation behöver ofta planeras och koordineras av en erfaren projektledare i Malmö. Projektledaren ansvarar för att ta fram underlag och planera det som behöver göras, upphandla entreprenad samt driva själva projektet från start till slut.

Projektledning i Malmö

Större projekt inom renovering och byggnation behöver ofta planeras och koordineras av en erfaren projektledare i Malmö. Nabo är en av Sveriges största förvaltare av bostadsrätter och i det arbetet ingår både underhåll och nybyggnationer av många typer av fastigheter. Förutom att vi kan hitta experter inom bygg arbetar flera sakkunniga när det gäller fastighetsjuridik för oss. Arbete med projektledning i Malmö innebär ofta att flera specialister bidrar med sina expertkunskaper för att ge stöd åt kunden.

Vilka projekt kan Nabo hjälpa till med i Malmö?

Här är några exempel på projekt som Nabo kan hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med i Malmö:

 • Stambyte
 • Relining av avloppsrör
 • Fasadrenovering (omputsning, tilläggsisolering och fasadisolering)
 • Fönsterbyte
 • Fönsterrenovering
 • Trapphusrenovering
 • Balkongrenovering (både att byta ut eller gjuta nya)
 • Takomläggning
 • Takrenovering
 • Exploatering av lokaler (d.v.s. bygga om utrymmen för att på så sätt få in kapital till föreningen)
 • Bygga om vindar till vindsvåningar
 • Laddstolpar för elbilar
 • Införande av individuell mätning och debitering (IMD) för hushållsel

Projektledning BRF Malmö underlättar för styrelsen

För en styrelse kan det vara en orimligt stor uppgift att ansvara för planering och genomförande av ett projekt. Framförallt när det gäller projekt som får stora konsekvenser för de boende och som kan medföra oförutsedda problem. Ofta är det också väldigt stora belopp som står på spel. Styrelsen ansvarar för de beslut som tas och för att sköta alla administration enligt gällande lagar och regler. 

Projektledning inom bygg och renovering är ett ansvarsområde som ofta kräver att ett team av experter samarbetar, för bästa möjliga resultat. Genom att ta hjälp med projektledning i Malmö skapar ni perfekta förutsättningar för ert projekt och står starkare gentemot de entreprenörer ni anlitar för att genomföra arbetet.

Här är några exempel på vad en projektledare BRF i Malmö kan bidra med:

 • Genomföra en förstudie
 • Ta fram en detaljerad tidsplan
 • Ta fram en plan för kommunikation med de boende
 • Budgetera och hålla koll på löpande utgifter
 • Sköta upphandling av entreprenad
 • Agera byggledare under genomförandefasen
 • Genomföra kvalitetskontroller
 • Hålla i byggmöten
 • Svara på frågor från styrelsen och de boende i fastigheten

Vi vet hur marknaden i Malmö ser ut

Projektledning i Malmö innebär inte bara att ni kan få hjälp med konkreta uppgifter inom ramarna för ett avgränsat projekt. Er projektledare kan till exempel ge råd om åtgärder som kan skapa värde och genomföras på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som ni gör något annat i fastigheten. På så sätt kan en projektledare bidra till god ekonomi på lång sikt. 

En annan stor fördel med att anlita en erfaren projektledare i Malmö genom Nabo är att våra projektledare kan branschen och har ett stort kontaktnät i Malmö. Vi vet vilka byggföretag som kan leverera just det ni är ute efter, till ett konkurrrenskraftigt pris.

Berätta för oss vad ni vill göra

Vi kan erbjuda projektledning i Malmö under en viss fas av arbetet men ofta är det en bra idé att involvera en projektledare redan under planeringsfasen. Ta kontakt med oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så kan Nabos projektledare hjälpa dig med projekt i fastigheten

Förstudie

Det är viktigt att man planerar stora projekt på rätt sätt redan från början. Kommer man på felen i efterhand kan det bli kostsamt för föreningen.

Nabo hjälper dig planera det som behöver göras. Våra projektledare har den kompetens som krävs för att ta fram rambeskrivning och underlag. Vi ser till att projektet är rätt upplagt redan från start.

Upphandling

Våra projektledare ser till att du får trygga, kvalitetssäkrade leverantörer och ett marknadsmässigt pris. Vi skapar och skickar ut förfrågningsunderlag, sköter visning för entreprenörer samt utvärdering av inkomna anbud.

Du får rådgivning från våra experter vid beslut av entreprenör och säkerställer en trygg kontraktsskrivning med rätt villkor, med stöd av Nabos egna entreprenadjurister.

Genomförande

Projektledaren driver hela projektet, genomför löpande kontroller av arbetsutförande, sköter myndighetskontakter och håller dig i styrelsen informerad om projektet. Vi ser till att entreprenören levererar bra kvalitet under bestämd budget och tid. 

Låt våra experter se över och driva projektet och känn dig trygg under hela projektets gång.

Behöver du en projektledare?

Fyll i formuläret så återkommer vi med en offert.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Därför ska du ta hjälp av en projektledare i Malmö

Rätt planering

Du får rätt planering från början och slipper onödiga kostnader (s.k. ÄTA- kostnader)

Hög kvalitet

Säkerställer att arbetet utförs med bra kvalitet inom bestämd budget

Undvik tvister

Får marknadsmässigt pris och kvalitetssäkrad entreprenör med korrekta avtal utan tvister