Hem » Våra tjänster » Juridik » Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal

Alla bostadsrättsföreningar går igenom upplåtelser av nyproduktion eller andra utrymmen. Mycket står på spel – bostadsrättsföreningens omfattning och ekonomi kan påverkas markant. Juridiken kan i sådana lägen upplevas som betungande. Med Nabos jurister säkerställer du att din brf upprättar korrekta upplåtelseavtal och hanterar upplåtelsen korrekt i övrigt.

Upplåtelseavtal bostadsrätt

Bostadsrättslagen ställer vissa krav på brf:en inför upplåtelse av bostadsrätt. Inledningsvis måste det finnas en godtagbar ekonomisk plan och förvärvaren av bostadsrätten måste vara en medlem i brf:en. 

Därutöver ska själva upplåtelseavtalet ha ett visst innehåll. Samtidigt är det viktigt för brf:en att upplåtelseavtalet innehåller bland annat villkor om ändamålet med bostadsrätten. Även villkor om avgifter, tillträde och vårdplikt kan regleras i upplåtelseavtalet.

Ett gott råd är att ta hjälp av jurist för att säkerställa att upplåtelseavtalet reflekterar din brf:s behov och dess förutsättningar. Nabos jurister har lång erfarenhet av att upprätta individualiserade upplåtelseavtal för att minska risken för oförutsedda problem, kostnader och tvister.

Upplåtelseavgift – vad är det?

Nyproducerade bostadsrätter köps till ett fast pris, som brukar kallas för insats. Men utöver insatsen har bostadsrättsföreningen rätt (om det nämns i stadgan) att ta ut en upplåtelseavgift. Upplåtelseavgiften kan även användas för nyproducerade lägenheter för att differentiera priserna beroende exempelvis på lägenheternas läge. Upplåtelseavgiften kan sägas vara mellanskillnaden mellan insats och marknadspris. Bostadsrättens slutpris vid nyproduktion blir då insatsen plus upplåtelseavgiften. 

Upplåtelseavgift är en extra kapitalinsats som begärs av föreningen då exempelvis en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna betalade i insats.

Upplåtelseavtal till juridiska personer

Juridiska personer – exempelvis aktiebolag och ekonomiska föreningar – får äga bostadsrätter. Syftet kan vara att driva verksamhet eller hyra ut bostadsrätten i andra hand. Om bostadsrättsföreningen ska upplåta bostadsrätt till en juridisk person för att denne ska bedriva företagsverksamhet måste detta framgå i upplåtelseavtalet. 

Det kan finnas särskilda risker med att upplåta bostadsrätt åt juridiska personer. Exempel på dessa är associationsrättsliga ägarbyten, fusioner eller liknande. Om dessa frågor inte regleras i avtalet kan bostadsrättsföreningens kontroll över vilka som vistas i byggnaden minska avsevärt. Det kan finnas andra sätt att uppnå samma ekonomiska förmåner utan de rättsliga riskerna. Juristteamet på Nabo hjälper din bostadsrättsförening att upprätta upplåtelseavtal och hitta de bästa lösningarna för föreningen.

Andrahandsupplåtelse bostadsrätt

Andrahandsupplåtelser är något som bostadsrättshavare och, ibland, befintliga hyresgäster kan göra. Läs mer om brf:ens rättigheter och skyldigheter vid andrahandsupplåtelse här.

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Upplåtelse eller överlåtelse – vad är skillnaden?

Äganderätt överlåts

När en nybildad bostadsrättsförening ska bjuda ut lägenheter i huset till intresserade så behåller bostadsrättsföreningen äganderätten över utrymmet. Det är nyttjanderätten av – rätten att använda – lägenheten som säljs. Det är därför fråga om upplåtelse i dessa fall.

Nyttjanderätt upplåts

En bostadsrättshavare kan som bekant också sälja sin bostadsrätt. Det utgör däremot en överlåtelse eftersom bostadsrättshavaren rent juridiskt äger nyttjanderätten och det är den som säljs, inte utrymmet i sig. 

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Därför ska du ta hjälp av Nabos jurister

Expertstöd

Nabos jurister har lång erfarenhet av upplåtelser i bostadsrättsföreningar och är bekanta med såväl undvikande av risker som tillvaratagande av möjligheter för brf:en.

Personlig service

Vi anpassar våra tjänster efter era behov och bistår bostadsrättsföreningen genom hela upplåtelseprocessen.

Problemlösning

Våra experter hjälper dig vid alla möjliga juridiska

Upptäck fler tjänster inom juridik

Hyreskontrakt för lokal

För att minimera riskerna vid lokaluthyrning är det viktigt att din brf:s lokalhyresavtal upprättas på rätt sätt, med ett korrekt och tydligt innehåll som är anpassat efter just era förutsättningar. Läs mer.

Fastighetsjuridik

Nabos fastighetsjurister kan hjälpa dig vid: arrende, schaktning, buller och andra störningar, fastighetsrättslig tvist, tomträtt mm. Läs mer.

Entreprenadjuridik

Våra entreprenadjurister hjälper dig vid stambyten, ombyggnationer och andra byggentreprenader för brf:er och fastighetsägare. Läs mer.

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.