Logga in

Bostadsrättsföreningens bästa vän

Störande grannar bostadsrätt

Störningar såsom buller, oljud, lukter och så vidare är ett vanligt inslag i flerfamiljshus. Det kan vara fråga om störande grannar eller lokalhyresgäster i bostadsrättsföreningen. Men vad räknas egentligen som störningar och hur ska föreningen hantera dem? Nabo hjälper din bostadsrättsförening från början till slut i störningsärenden.

Ta hjälp med störningsärenden
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Vad utgör en störning?

Det finns ingen uttömmande lista på vad som utgör störningar. Det kan handla om exempelvis fester, buller eller oljud från golv och tak. Även missbruk, misshandel, ofredande eller hotfullhet kan utgöra störningar. 

Skulle bostadsrättsföreningen agera på något som inte utgör en störning kan det få ekonomiska konsekvenser för brf:en. Det är därför viktigt att det blir rätt redan vid utredningen av om en störning föreligger. Ta hjälp av Nabos erfarna jurister och få det stöd din brf behöver för att göra rätt.

Störningar från grannar och verksamheter

Bostadsrättsföreningen är skyldig att omedelbart kräva att störningarna upphör. Detta kan vara väldigt svårt eller rentav omöjligt att uppnå för den som bedriver någon slags företagsverksamhet i lokal. 

Bostadsrättsföreningen är fortfarande skyldig att få störningarna att upphöra vilket givetvis blir problematiskt. När en sådan situation uppstår kan det snabbt bli juridiskt krångligt. 

Störningar från andra fastigheter

Byggarbeten som sker i närheten av bostadsrättsföreningens fastighet eller byggnad kan orsaka buller, oljud, skakningar, sättningar av grävarbeten eller andra störningar. Sådana störningar kan påverka marknadsvärdet av bostadsrätterna. 

Om bostadsrättsföreningen inte äger marken kan föreningen också få rätt till ersättningar av markägaren för brist i arrendet. Störningar från andra fastigheter är rättsligt sett mer komplicerade än störningar från andra bostadsrättsmedlemmar eller hyresgäster.

Om bostadsrättsföreningen inte åtgärdar störningarna kan de boende få rätt till nedsättning av avgifterna som betalas till föreningen. Även om det är ovanligt kan störningarna vara så allvarliga att bostadsrättshavarna har rätt att frånträda bostadsrätten – i så fall måste bostadsrättsföreningen köpa bostadsrätterna till marknadspris. Styrelsens ledamöter riskerar också personligt ansvar för eventuella skadeståndsanspråk från de boende.

Störningsärenden är något som alla bostadsrättsföreningar kommer i kontakt med. De måste hanteras och det är viktigt - både ekonomiskt och rättsligt - att störningar hanteras rätt från början. Kontakta oss på Nabo så hjälper vi er att hantera ett störningsärende på ett korrekt, effektivt och smidigt sätt.

Vad kan Nabo göra för din bostadsrättsförening?

Identifiera om en störning föreligger

Utreda lämpliga och vidta möjliga åtgärder

Representera bostadsrättsföreningen i process eller vid förhandling

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies