Hem » Våra tjänster » Juridik » Renovering bostadsrätt

Renovering bostadsrätt

Det är inte ovanligt att bostadsrättshavare vill renovera sina lägenheter. Ibland är renoveringsprojekt så ingripande att styrelsen i bostadsrättsföreningen behöver godkänna renoveringen. Men när behöver brf:en göra det? Vad händer om godkännande inte inhämtas?

Nabos erfarna juristteam hjälper din bostadsrättsförening att hantera renoveringsärenden från början till slut.

Renovering bostadsrätt

Att avgöra om en åtgärd faller under någon av de ovanstående grunderna kan vara klurigt. Inte minst eftersom det inte av lag framgår vad som utgör en väsentlig förändring eller när en konstruktion ska anses bärande. Dessutom kan brf:en genom stadgarna skapa möjlighet för renovering att ske utan att godkännande inhämtas. Det är ett gott råd att rådfråga en jurist med expertis på området innan brf:en går vidare med ärendet.

Har godkännande inte inhämtats?

Överträdelser av plikten att inhämta godkännande medför skyldighet att återställa lägenheten till ursprungligt skick endast om renoveringen har medfört skada eller olägenhet. 

Att avgöra om skada eller olägenhet har uppstått är inte alltid enkelt. Om bostadsrättsföreningen tvingar bostadsrättshavaren att återställa lägenheten – eller säger upp personen på grund av vanvård – utan att skada eller olägenhet egentligen uppstod så kan de ekonomiska konsekvenserna för bostadsrättsföreningen vara stora.

Riva bärande vägg i bostadsrätt

Om inte annat framgår av stadgarna i brf:en så får inte en bostadsrättshavare riva en bärande vägg eller liknande bärande konstruktioner i bostadsrättenutan godkännande. Om bostadsrättshavaren orsakar skada på byggnaden så kan brf:en säga upp personen och kräva återställande eller återställa lägenheten på den uppsagda personens bekostnad.

Kulturhistoriska värden

Det kan ibland upplevas stötande att renovera lägenheter som i sin nuvarande utformningen har eller bidrar till kulturhistoriska värden. Styrelsen i bostadsrättsföreningen kan vägra att ge tillstånd till en renovering med hänsyn till att det kulturhistoriska värdet skulle påverkas negativt.

Ta reda på hur vi kan hjälpa din bostadsrättsförening – kontakta Nabos jurister.

Åtgärder inom renovering av bostadsrätt som kräver enligt lag samtycke av styrelsen

Bärande konstruktioner

Ekonomisk förvaltning

Att riva bärande väggar och liknande kräver styrelsens godkännande.

Läs mer


Ledningar för gas, värme, vatten och avlopp får inte ändras utan godkännande.

Läs mer

Ledningar


Fastighetsskötsel

Väsentliga förändringar

Det får avgöras från fall till fall vad som utgör en “väsentlig förändring”. Ingrepp i bostadsrättens kulturhistoriska värde kan utgöra en sådan väsentlig förändring.

äs mer

Undvik dyra och långa tvister – ta hjälp av Nabos erfarna jurister i ert renoveringsärende

Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Upptäck fler tjänster inom juridik

Uppsägning av lokalhyresgäst

Bostadsrättsföreningen kan vara tvungen att säga upp en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Eftersom en uppsägning kan få stora konsekvenser är det viktigt att uppsägningen sker på rätt sätt. Läs mer

Otillåten andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Men vilka möjligheter har bostadsrättsföreningens styrelse att ta ställning till uthyrningen? Läs mer

Störande grannar eller lokalhyresgäster

Störningar såsom buller, oljud, lukter och så vidare är ett vanligt inslag i brf. Det kan vara fråga om störande grannar eller lokalhyresgäster. Men vad räknas som störningar och hur ska föreningen hantera dem? Läs mer

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Därför ska du ta hjälp av Nabos jurister

Expertstöd

Vi hjälper dig identifiera om renoveringen kräver godkännande

Åtgärdsförslag

Stöd med att utreda lämpliga och vidta möjliga åtgärder inför eller under renoveringen

Representation

Vi representerar bostadsrättsföreningen i rättsprocess eller vid förhandling

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.