Logga in

Renovering bostadsrätt

Det är inte ovanligt att bostadsrättshavare vill renovera sina lägenheter. Ibland är renoveringsprojekt så ingripande att styrelsen i bostadsrättsföreningen behöver godkänna renoveringen. Men när behöver brf:en göra det? Vad händer om godkännande inte inhämtas?

Nabos erfarna juristteam hjälper din bostadsrättsförening att hantera renoveringsärenden från början till slut.

Ta hjälp av Nabos jurister
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Att avgöra om en åtgärd faller under någon av de ovanstående grunderna kan vara klurigt. Inte minst eftersom det inte av lag framgår vad som utgör en väsentlig förändring eller när en konstruktion ska anses bärande. Dessutom kan brf:en genom stadgarna skapa möjlighet för renovering att ske utan att godkännande inhämtas. Det är ett gott råd att rådfråga en jurist med expertis på området innan brf:en går vidare med ärendet.

Har godkännande inte inhämtats?

Överträdelser av plikten att inhämta godkännande medför skyldighet att återställa lägenheten till ursprungligt skick endast om renoveringen har medfört skada eller olägenhet. 

Att avgöra om skada eller olägenhet har uppstått är inte alltid enkelt. Om bostadsrättsföreningen tvingar bostadsrättshavaren att återställa lägenheten – eller säger upp personen på grund av vanvård – utan att skada eller olägenhet egentligen uppstod så kan de ekonomiska konsekvenserna för bostadsrättsföreningen vara stora.

Riva bärande vägg i bostadsrätt

Om inte annat framgår av stadgarna i brf:en så får inte en bostadsrättshavare riva en bärande vägg eller liknande bärande konstruktioner i bostadsrättenutan godkännande. Om bostadsrättshavaren orsakar skada på byggnaden så kan brf:en säga upp personen och kräva återställande eller återställa lägenheten på den uppsagda personens bekostnad.

Kulturhistoriska värden

Det kan ibland upplevas stötande att renovera lägenheter som i sin nuvarande utformningen har eller bidrar till kulturhistoriska värden. Styrelsen i bostadsrättsföreningen kan vägra att ge tillstånd till en renovering med hänsyn till att det kulturhistoriska värdet skulle påverkas negativt.

Ta reda på hur vi kan hjälpa din bostadsrättsförening - kontakta Nabos jurister.

Åtgärder inom renovering av bostadsrätt som kräver enligt lag samtycke av styrelsen
Bärande konstruktioner

Att riva bärande väggar och liknande kräver styrelsens godkännande.

Ledningar

Ledningar för gas, värme, vatten och avlopp får inte ändras utan godkännande.

Väsentliga förändringar

Det får avgöras från fall till fall vad som utgör en “väsentlig förändring”. Ingrepp i bostadsrättens kulturhistoriska värde kan utgöra en sådan väsentlig förändring.

Undvik dyra och långa tvister - ta hjälp av Nabos erfarna jurister i ert renoveringsärende

Därför ska du ta hjälp av Nabos jurister

Thumb experts
Expertstöd

Vi hjälper dig identifiera om renoveringen kräver godkännande

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Åtgärdsförslag

Stöd med att utreda lämpliga och vidta möjliga åtgärder inför eller under renoveringen

Thumb baselinegavelblack48dpcopy
Representation

Vi representerar bostadsrättsföreningen i rättsprocess eller vid förhandling

Upptäck fler tjänster inom juridik
Entreprenadjuridik

Våra entreprenadjurister hjälper dig vid stambyten, ombyggnationer och andra byggentreprenader för brf:er och fastighetsägare. Läs mer

Fastighetsjuridik

Nabos fastighetsjurister kan hjälpa dig vid: arrende, schaktning, buller och andra störningar, fastighetsrättslig tvist, tomträtt mm. Läs mer

Hyreskontrakt för lokal

För att minimera riskerna vid lokaluthyrning är det viktigt att din brf:s lokalhyresavtal upprättas på rätt sätt, med ett korrekt och tydligt innehåll som är anpassat efter just era förutsättningar. Läs mer.

Möt några av våra jurister

Anne von Perner, Chefsjurist

E-post: anne.von.perner@nabo.se

Tel.nr. 073 068 76 05

Jens Lindgren, Fastighetsjurist

E-post: jens.lindgren@nabo.se

Tel.nr: 070-271 68 45

Kristin Liatsou, Fastighetsjurist

E-post: kristin.liatsou@nabo.se

Tel.nr: 073 315 81 24

Ta hjälp av Nabos jurister
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies