Hem » Våra tjänster » Juridik » Ombildningskonsult

Ombildningskonsult

Drömmen om att äga sin bostad kan bli sann tillsammans med Nabo. Nabos jurister har över 20 års erfarenhet av ombildningar och har genomfört över 250 lyckade ombildningar. Med oss får du tillgång till en ombildningskonsult som leder hyresgästerna genom hela processen från bildandet av en bostadsrättsförening till dess att fastigheten tas över.

Nabos ombildningskonsulter

Ta hjälp av erfaren jurist som din ombildningskonsult

På Nabo har vi lång erfarenhet av ombildningar. En ombildningskonsult för bostadsrätt hjälper er att bilda en bostadsrättsförening. För många är det en stor och positiv förändring att få köpa sin lägenhet, som innebär att man får bättre ekonomi och större möjligheter att påverka sitt boende. Men vägen mot ombildning och förvärv kan vara lång och det är skönt att ha en ombildningskonsult som stöd under de olika faserna

Vad gör en ombildningskonsult?

En ombildningskonsult från Nabo är en specialist på fastighetsjuridik och ekonomi som kan hjälpa er genom hela den process det är att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter. Hur en ombildningsprocess går till i detalj beror bland annat på om det är ett allmännyttigt bolag eller en privat aktör som äger fastigheten, samt på hur många som bor i den. Arbetet med ombildningen brukar ändå kunna delas in i ett antal steg som innebär olika uppgifter för en ombildningskonsult. Här är några exempel på viktiga moment under ombildningen där en ombildningskonsult kan vara till hjälp:

  • Informera alla boende i fastigheten om vad en ombildning innebär och utreda intresse.
  • Bidra under bildandet av en bostadsrättsförening och se till så att den registreras hos Boverket.
  • Registrera föreningen hos Bolagsverket.
  • En besiktning ska genomföras och renoverings- och reparationsbehov ska fastställas.
  • Besiktningen ligger sedan till grund för en ekonomisk plan som ombildningskonsulten kan ta fram.
  • Med den ekonomiska planen som underlag tas ett beslut om föreningen ska gå vidare och genomföra köpet.
  • Ombildningskonsulten har koll på vilka regler som gäller för att själva köpet ska vara giltigt.
  • Våra ombildningskonsulter har lång erfarenhet av hur man finansierar ombildningar på ett sätt som gör det till en långsiktigt hållbar affär och kan även förhandla om priset.
  • När köpet har genomförts kan en ombildningskonsult hjälpa till med att formulera ett upplåtelseavtal mellan medlemmarna och föreningen.
  • Föreningen behöver söka lagfart hos Lantmäteriet. Föreningen är då officiellt ägare av fastigheten som ombildats till en bostadsrätt.

Under flera av dessa moment krävs det att möten hålls som lever upp till en viss formalia. Er ombildningskonsult från Nabo ser till så att alla möten genomförs på rätt sätt.

Ombildningskonsult med juridisk sakkunskap

Ombildning till bostadsrätt måste utföras i enlighet med gällande lagar. Genom oss på Nabo kan ni få kontakt med jurister som är experter på rättsområdet och som bidragit till flera lyckade ombildningar till bostadsrätt.

Ombildning till bostadsrätt kan innebära lägre boendekostnader samtidigt som bostaden blir en långsiktig investering. Detta då den kan stiga i värde och säljas i framtiden. Att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt har också den fördelen att de boende på ett helt annat sätt kan bestämma över sin egen boendemiljö. De har möjlighet att själva ta beslut om renovering och uthyrning som hyresvärden kanske inte hade godkänt.

Nabo ger er tillgång till ett expertteam

Beskrivningen av processen här ovan är ytterst komprimerad. En ombildning till bostadsrätt består av många steg som bygger på kunskap inom mer än ett rättsområde. Genom Nabo får ni tillgång till de experter ni behöver för att lyckas vid ombildning till bostadsrätt. 

Därför ska du ta hjälp av Nabos jurister

Få vägledning under hela processen

Vi vägleder både styrelsen och hyresgästerna pedagogiskt och professionellt igenom ombildningen.

Vi är experter inom ombildning

Nabos jurister har över 20 års erfarenhet av ombildningar och har genomfört över 250 lyckade ombildningar.

Tryggt och hållbart val

För oss är det viktigaste med ombildningsuppdraget att skapa sunda bostadsrättföreningar som är långsiktigt hållbara med nöjda bostadsrättshavare och kvarboende hyresgäster.

Detta kan våra ombildningskonsulter hjälpa dig med

Vi förhandlar med fastighetsägaren och banker

Upprättar ekonomisk plan

Tar fram köpehandlingar och allt underlag som krävs

Vi håller informationsmöten som behövs för att du ska känna dig trygg med processen och får svar på samtliga frågor

Vi vägleder både styrelsen och hyresgästerna igenom ombildningen

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.