Hem » Våra tjänster » Juridik » Fusion av bostadsrättsföreningar

Fusion av bostadsrättsföreningar

Under de senaste tre åren har antalet fusioner mellan bostadsrättsföreningar ökat kraftigt. Under åren 2010 till 2020 genomfördes 143 fusioner medan det bara under 2021-2023 genomfördes 56*. Bakom ökningen ligger tryggheten i att mindre föreningar att slås ihop till större föreningar och nyproducerade föreningar som av finansieringsskäl byggs i etapper.

Bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar och fusioner mellan ekonomiska föreningar regleras i Lagen om ekonomiska föreningar (Lag 1987:667). Där finns sammanslagningsprocessen beskriven steg för steg.

En fusion av bostadsrättsföreningar innebär att två eller flera föreningar slås ihop för att bilda en bostadsrättsförening. Detta kan göras genom att exempelvis en förening absorberas av en annan förening.

Fördelar med fusion av BRF:er

Sänkta kostnader

Minska kostnaderna i föreningen för externa tjänster som förvaltning och redovisning.

Förenklad förvaltning

Förenkla förvaltningen och administrationen i föreningarna genom att slå dem samman.

Stärk ledningen

Stärk ledningen i BRF:erna genom att få fler medlemmar i styrelsen med bredare kompetens.

Varför fusionera?

Det finns många fördelar med att fusionera två eller flera bostadsrättsföreningar. Syftet med en fusion är att minska kostnader i föreningen, förenkla förvaltningen av föreningarna, fastigheterna och administrationen samt stärka ledningen i föreningarna genom att få fler medlemmar och på så sätt en bredare kompetens i föreningarna. De ekonomiska fördelarna uppnås framförallt genom att kostnaderna för externa tjänster såsom förvaltning och redovisning minskar.

Hur genomförs en fusion?

De föreningar som ska delta i en fusion behöver i de flesta fall information, beslutsunderlag och projektledning. Nabos jurister kan biträda föreningarna med detta och vi börjar alltid processen med att göra en förstudie. Förstudien syftar till att analysera och jämföra bostadsrättsföreningarna i ekonomiskt och juridiskt hänseende. Då förstudien är klar har bostadsrättsföreningarnas medlemmar ett underlag för sitt beslut.

Fusionsplan

En fusionsplan beskriver själva fusionen och på vilket sätt fusionen ska genomföras. Medlemmarna ska godkänna fusionsplanen, antingen genom att medlemmarna undertecknar fusionsplanen eller genom ett beslut på en föreningsstämma. En sådan föreningsstämma får hållas tidigast en månad efter det att fusionsplanen registrerats hos Bolagsverket.

Verkställighet av fusionsplanen

Centrala delar av processen/uppdraget

Att genomföra en fusion är en process som i många avseenden kräver specialistkunskap.

Nabo hjälper föreningarna med projektledning av hela processen och i denna ingår bland annat nedanstående punkter:

  • Konsekvensanalys/förstudie med analys av förutsättningar för fusion.
  • Informationsmöte för hela föreningarna med genomgång av förstudien.
  • Framtagande av fusionsplan.
  • Framtagande av revisorns granskning av fusionsplanen
  • Registrering av fusionsplanen hos Bolagsverket
  • Föreningsstämmor med beslut om godkännande av fusionsplan.
  • Meddela kända borgenärer
  • Ansökan om tillstånd att verkställa fusion
  • Kallelse på borgenärer

Behöver du hjälp med fusion av BRF?

Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Nabo – en juridisk fullservice-byrå för brf:er och fastighetsägare

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Möt våra jurister