Hem » Våra tjänster » Juridik » Fastighetsjurist » Fastighetsjurist Stockholm

Erfaren fastighetsjurist i Stockholm

Ta kontakt med Nabo om ni vill veta mer om hur en fastighetsjurist i Stockholm kan hjälpa er förening med juridisk rådgivning eller om ni behöver hjälp med ett specifikt ärende.

Nabos juristteam hjälper dig med behov av fastighetsjurist i Stockholm

Genom Nabo kan ni få kontakt med en professionell fastighetsjurist i Stockholm. Vi har stor erfarenhet av fastighetsförvaltning, och fastighetsjuridik är ett område som vi hela tiden kommer i kontakt med i och med det.

Vi kan hjälpa bostadsrättsföreningar, andra förvaltare och fastighetsägare att komma i kontakt med en fastighetsjurist i Stockholm med rätt kompetens oavsett vad det gäller för ärende inom områden som:

 • Avtalsrätt
 • Skatterätt
 • Entreprenadrätt
 • Processrätt
 • Exekutionsrätt
 • Sakrätt

Vad kan en fastighetsjurist i Stockholm bidra med?

En fastighetsjurist i Stockholm har den juridiska sakkunskap som krävs när till exempel ägarförhållanden förändras eller när det uppstår tvister som rör boende i, och ägande av fastigheter. Avtal i samband med till exempel ombildningar och större entreprenader kan vara invecklade och kräva översyn från en fastighetsjurist i Stockholm för att vara giltiga. Tydliga avtal som bygger på expertis inom fastighetsjuridik minimerar också risken för missförstånd och konflikter.

Här är några konkreta exempel på situationer som rör relationen mellan brf eller fastighetsägare och de som bor i en fastighet, där en fastighetsjurist kan behövas:

 • Upprättande av hyresavtal och omförhandling av avtalsvillkor 
 • Uppsägningar
 • Tvister med och mellan boende i en bostadsrätt eller hyresrätt
 • När det finns misstanke om olovlig uthyrning
 • Utreda vad som kan anses som farokällor i en fastighet och vem som ansvarar för dem

En fastighetsjurist i Stockholm kan agera så att en konflikt inte behöver uppstå men kan också stå på er sida i ett tvistemål.

Fastighetsjurister behövs vid upphandling av entreprenader

Om du behöver få tag på en fastighetsjurist i Stockholm som är duktig på entreprenadrätt ska du ta kontakt med oss på Nabo. Detta är ett område som vi hela tiden kommer i kontakt med som en av de största förvaltarna av bostadsrättsföreningar i Stockholm. 

Inför en större entreprenad är det viktigt att ha ett förfrågningsunderlag som entreprenörer kan utgå från när de ger anbud på arbetet. När man valt en entreprenör, eller flera entreprenörer om det handlar om ett arbete med flera moment, ska entreprenadavtal formuleras. Vid till exempel stambyte och fasadrenoveringar är det stora värden som står på spel och att anlita en fastighetsjurist i Stockholm som är erfaren inom entreprenadrätt är en stor trygghet. Vi kan även bidra med projektledning vid underhåll och ombyggnationer.

Vi erbjuder juridisk rådgivning på era villkor

Undrar du något om fastighetsjuridik eller har behov av att snabbt komma i kontakt med en fastighetsjurist i Stockholm är du välkommen att höra av dig till oss.

Därför ska du ta hjälp av Nabos erfarna fastighetsjurister i Stockholm

Problemlösning

Våra experter hjälper dig identifiera fastighetsjuridiska problem och lösningar

Avtalsskrivning

Vi hjälper dig med upprättande och förhandling av avtal

Representation

Våra jurister finns där för representation vid eventuell rättslig process

Några vanliga situationer där en fastighetsjurist behövs

Köp och försäljning

Vid köp och försäljning av fastigheter är det bra att ta hjälp av en fastighetsjurist eftersom processerna i regel innebär omfattande förhandlingar, besiktningar och inte minst avtalsskrivande. Fastigheter och fastighetsöverlåtelser är också rättsligt komplicerade saker och ofta står mycket på spel rent ekonomiskt för den aktuella och blivande fastighetsägaren. Fastighetsjuristen kan även bistå hjälp med det tillkommande administrativa förfarandet där lagfart och eventuella inteckningar ska registreras.


Fel i fastighet

Fastigheter kan vara belastade av fel av olika slag. Det kan röra sig om markens beskaffenhet, areal, förbud av olika slag eller kringliggande fastigheters verksamhet.

När ett fel i fastigheten upptäcks resulterar det ofta i långvariga förhandlingar eller processer. Det är i regel viktigt att ha ett ombud med goda kunskaper om hur fel i fastighet ska hanteras – en fastighetsjurist, med andra ord.


Bygglov

Står du, din bostadsrättsförening eller ditt bolag i egenskap av fastighetsägare inför att genomföra en byggnation? Bygglov är ofta en nödvändig del av alla entreprenadprojekt. Tyvärr är det ofta också en rättsligt komplicerad och tidskrävande del. 

Utan en fastighetsjurist kan det vara mycket svårt att genomföra allt från tillståndsprocessen till avtalsslut med en entreprenör. Ofta står även stora ekonomiska resurser på spel på fastighetsägaren. Ett gott råd är därför att tidigt, inför varje byggnation, kontakta en fastighetsjurist.


Ombildning från hyresrätt till bostadsrättsförening

Det blir allt vanligare att hyresrätter ombildas till bostadsrätter eller bostadsrättsföreningar på olika sätt. Det kan vara aktuellt för nystartade bostadsrättsföreningar eller befintliga fastighetsägare att överväga en sådan ombildning.

Ombildningsförfarandet är reglerat särskilt i lag och är förhållandevis komplicerat. Däremot kan det finns stora fördelar i att bilda bostadsrättsföreningar – inte minst för de aktuella hyresgästerna. Se till att ombildningen går rätt till genom att anlita en fastighetsjurist tidigt i processen.


Ansvar för fastighetsägare

Som fastighetsägare bär man ett särskilt strängt skadeståndsansvar. För fastighetsägare föreligger en skyldighet att undanröja farokällor på fastigheten – exempelvis hål i marken, is eller fallna elledningar. Om någon skadas på en farokälla som fastighetsägaren inte undanröjt så kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

En fastighetsjurist kan reda ut vad som utgör en farokälla, vilka åtgärder som krävs av fastighetsägaren och företräder fastighetsägaren under process i domstol.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Upptäck fler tjänster inom juridisk rådgivning

Entreprenadjuridik

Våra entreprenadjurister hjälper dig vid stambyten, ombyggnationer och andra byggentreprenader för brf:er och fastighetsägare. Läs mer

Otillåten andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Nabos juristteam hjälper din förening att hantera olovlig andrahandsuthyrning. Läs mer.

Hyreskontrakt för lokal

För att minimera riskerna vid lokaluthyrning är det viktigt att din brf:s lokalhyresavtal upprättas på rätt sätt, med ett korrekt och tydligt innehåll som är anpassat efter just era förutsättningar. Läs mer.

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Upptäck fler tjänster inom juridik

Uppsägning av lokalhyresgäst

Bostadsrättsföreningen kan vara tvungen att säga upp en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Eftersom en uppsägning kan få stora konsekvenser är det viktigt att uppsägningen sker på rätt sätt. Läs mer

Otillåten andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Men vilka möjligheter har bostadsrättsföreningens styrelse att ta ställning till uthyrningen? Läs mer

Störande grannar eller lokalhyresgäster

Störningar såsom buller, oljud, lukter och så vidare är ett vanligt inslag i brf. Det kan vara fråga om störande grannar eller lokalhyresgäster. Men vad räknas som störningar och hur ska föreningen hantera dem? Läs mer

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.