Hem » Våra tjänster » Juridik » Fastighetsjurist » Fastighetsjurist Göteborg

Erfaren fastighetsjurist i Göteborg

Nabos fastighetsjurister i Göteborg erbjuder heltäckande juridisk rådgivning och kan exempelvis hjälpa er vid överlåtelser av fastigheter eller vid fastighetsköp eller försäljning.

Rådgivning för fastighetsägare i Göteborg

En fastighetsjurist i Göteborg kan hjälpa er med en rad ärenden som har att göra med fastighetsskötsel och ägande av fastigheter. Nabo är en av Sveriges största förvaltare av bostadsrätter och hjälper även fastighetsägare med juridisk rådgivning.

Fastighetsjurist Göteborg

En fastighetsjurist i Göteborg arbetar med ett eller flera av följande områden:

 • Avtalsrätt
 • Skatterätt
 • Entreprenadrätt
 • Processrätt
 • Sakrätt
 • Exekutionsrätt

I vissa fall krävs djupa kunskaper inom ett av dessa fält för att kunna gå till botten med ett specifikt område. Genom Nabo kan ni få kontakt med fastighetsjurister i Göteborg som specialiserat sig på just de lagtexter som är relevanta för vad ni vill uppnå genom att ta kontakt med en fastighetsjurist. Vi arbetar tillsammans med ett helt team av experter på den juridik som är relevant vid fastighetsförvaltning.

När är det viktigt att anlita en fastighetsjurist i Göteborg?

En fastighetsjurist i Göteborg kan hjälpa er vid överlåtelser av fastigheter och när en fastighet ska köpas eller säljas. Avtal måste vara juridisk giltiga och täcka alla eventualiteter. Det är också svårt att genomföra en ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt utan en fastighetsjurist som är väl insatt i den delen av fastighetsjuridiken.

Mycket som rör bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag och deras relation med de boende i fastigheten är reglerat av lagar. En fastighetsjurist i Göteborg kan behöva anlitas vid till exempel:

 • Upprättande av hyresavtal
 • Störningsärenden
 • Omförhandling av avtalsvillkor
 • Uppsägningar
 • Tvister med boende i en brf
 • Misstanke om olovlig uthyrning

Entreprenadrätt är ett viktigt område som en fastighetsjurist i Göteborg ofta kommer i kontakt med. Det kan handla om att upprätta ett förfrågningsunderlag innan en brf eller ett fastighetsbolag begär in offerter. Det är också mycket viktigt att avtal med entreprenörer är noggrant utformade. Det gäller särskilt vid större och ekonomiskt viktiga entreprenader som stambyte och fasadrenovering. För en styrelse kan det också var en stor trygghet att låta en fastighetsjurist i Göteborg hjälp till med att fastställa vad som är potentiellt farligt i en fastighet, så att man kan avhjälpa det. En styrelse kan bli skadeståndsskyldig om det inträffar en olycka på grund av till exempel eftersatt underhåll.

Kontakta oss om ni har behov av en fastighetsjurist i Göteborg

Alla som har ett juridiskt spörsmål är välkomna att ta kontakt med oss på Nabo och våra fastighetsjurister i Göteborg. Hjälp med fastighetsjuridik kan vara en mindre del av ett erbjudande om komplett fastighetsförvaltning men våra jurister jobbar även med enskilda och tydligt avgränsade ärenden.

Några vanliga situationer där en fastighetsjurist behövs

Köp och försäljning

Vid köp och försäljning av fastigheter är det bra att ta hjälp av en fastighetsjurist eftersom processerna i regel innebär omfattande förhandlingar, besiktningar och inte minst avtalsskrivande. Fastigheter och fastighetsöverlåtelser är också rättsligt komplicerade saker och ofta står mycket på spel rent ekonomiskt för den aktuella och blivande fastighetsägaren. Fastighetsjuristen kan även bistå hjälp med det tillkommande administrativa förfarandet där lagfart och eventuella inteckningar ska registreras.


Fel i fastighet

Fastigheter kan vara belastade av fel av olika slag. Det kan röra sig om markens beskaffenhet, areal, förbud av olika slag eller kringliggande fastigheters verksamhet.

När ett fel i fastigheten upptäcks resulterar det ofta i långvariga förhandlingar eller processer. Det är i regel viktigt att ha ett ombud med goda kunskaper om hur fel i fastighet ska hanteras – en fastighetsjurist, med andra ord.


Bygglov

Står du, din bostadsrättsförening eller ditt bolag i egenskap av fastighetsägare inför att genomföra en byggnation? Bygglov är ofta en nödvändig del av alla entreprenadprojekt. Tyvärr är det ofta också en rättsligt komplicerad och tidskrävande del. 

Utan en fastighetsjurist kan det vara mycket svårt att genomföra allt från tillståndsprocessen till avtalsslut med en entreprenör. Ofta står även stora ekonomiska resurser på spel på fastighetsägaren. Ett gott råd är därför att tidigt, inför varje byggnation, kontakta en fastighetsjurist.


Ombildning från hyresrätt till bostadsrättsförening


Ansvar för fastighetsägare i Göteborg

Därför ska du ta hjälp av Nabos fastighetsjurister i Göteborg

Problemlösning

Våra experter hjälper dig identifiera fastighetsjuridiska problem och lösningar

Avtalsskrivning

Vi hjälper dig med upprättande och förhandling av avtal

Representation

Våra jurister finns där för representation vid eventuell rättslig process

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Upptäck fler tjänster inom juridik

Uppsägning av lokalhyresgäst

Bostadsrättsföreningen kan vara tvungen att säga upp en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Eftersom en uppsägning kan få stora konsekvenser är det viktigt att uppsägningen sker på rätt sätt. Läs mer

Otillåten andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Men vilka möjligheter har bostadsrättsföreningens styrelse att ta ställning till uthyrningen? Läs mer

Störande grannar eller lokalhyresgäster

Störningar såsom buller, oljud, lukter och så vidare är ett vanligt inslag i brf. Det kan vara fråga om störande grannar eller lokalhyresgäster. Men vad räknas som störningar och hur ska föreningen hantera dem? Läs mer

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.