Logga in

Erfaren fastighetsjurist i Malmö

Ta kontakt med Nabo om ni vill veta mer om hur en fastighetsjurist i Malmö kan hjälpa er förening med juridisk rådgivning eller om ni behöver hjälp med ett specifikt ärende.

Ta hjälp av en fastighetsjurist i Malmö
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Nabos juristteam hjälper dig med behov av fastighetsjurist i Malmö

Genom Nabo kan ni få kontakt med en professionell fastighetsjurist i Malmö. Vi har stor erfarenhet av fastighetsförvaltning, och fastighetsjuridik är ett område som vi hela tiden kommer i kontakt med i och med det.

Vi kan hjälpa bostadsrättsföreningar, andra förvaltare och fastighetsägare att komma i kontakt med en fastighetsjurist i Malmö med rätt kompetens oavsett vad det gäller för ärende inom områden som:

 • Avtalsrätt
 • Skatterätt
 • Entreprenadrätt
 • Processrätt
 • Exekutionsrätt
 • Sakrätt

Vad kan en fastighetsjurist i Malmö bidra med?

En fastighetsjurist i Malmö har den juridiska sakkunskap som krävs när till exempel ägarförhållanden förändras eller när det uppstår tvister som rör boende i, och ägande av fastigheter. Avtal i samband med till exempel ombildningar och större entreprenader kan vara invecklade och kräva översyn från en fastighetsjurist i Malmö för att vara giltiga. Tydliga avtal som bygger på expertis inom fastighetsjuridik minimerar också risken för missförstånd och konflikter.

Här är några konkreta exempel på situationer som rör relationen mellan brf eller fastighetsägare och de som bor i en fastighet, där en fastighetsjurist kan behövas:

 • Upprättande av hyresavtal och omförhandling av avtalsvillkor
 • Uppsägningar
 • Tvister med och mellan boende i en bostadsrätt eller hyresrätt
 • När det finns misstanke om olovlig uthyrning
 • Utreda vad som kan anses som farokällor i en fastighet och vem som ansvarar för dem

En fastighetsjurist i Malmö kan agera så att en konflikt inte behöver uppstå men kan också stå på er sida i ett tvistemål.

Fastighetsjurister behövs vid upphandling av entreprenader

Om du behöver få tag på en fastighetsjurist i Malmö som är duktig på entreprenadrätt ska du ta kontakt med oss på Nabo. Detta är ett område som vi hela tiden kommer i kontakt med som en av de största förvaltarna av bostadsrättsföreningar i Malmö. 

Inför en större entreprenad är det viktigt att ha ett förfrågningsunderlag som entreprenörer kan utgå från när de ger anbud på arbetet. När man valt en entreprenör, eller flera entreprenörer om det handlar om ett arbete med flera moment, ska entreprenadavtal formuleras. Vid till exempel stambyte och fasadrenoveringar är det stora värden som står på spel och att anlita en fastighetsjurist i Malmö som är erfaren inom entreprenadrätt är en stor trygghet. Vi kan även bidra med projektledning vid underhåll och ombyggnationer.

Vi erbjuder juridisk rådgivning på era villkor

Undrar du något om fastighetsjuridik eller har behov av att snabbt komma i kontakt med en fastighetsjurist i Malmö är du välkommen att höra av dig till oss.

Några vanliga situationer där en fastighetsjurist behövs
Köp och försäljning

Vid köp och försäljning av fastigheter är det bra att ta hjälp av en fastighetsjurist eftersom processerna i regel innebär omfattande förhandlingar, besiktningar och inte minst avtalsskrivande. Fastigheter och fastighetsöverlåtelser är också rättsligt komplicerade saker och ofta står mycket på spel rent ekonomiskt för den aktuella och blivande fastighetsägaren. Fastighetsjuristen kan även bistå hjälp med det tillkommande administrativa förfarandet där lagfart och eventuella inteckningar ska registreras.

Fel i fastighet

Fastigheter kan vara belastade av fel av olika slag. Det kan röra sig om markens beskaffenhet, areal, förbud av olika slag eller kringliggande fastigheters verksamhet.

När ett fel i fastigheten upptäcks resulterar det ofta i långvariga förhandlingar eller processer. Det är i regel viktigt att ha ett ombud med goda kunskaper om hur fel i fastighet ska hanteras - en fastighetsjurist, med andra ord.

Bygglov

Står du, din bostadsrättsförening eller ditt bolag i egenskap av fastighetsägare inför att genomföra en byggnation? Bygglov är ofta en nödvändig del av alla entreprenadprojekt. Tyvärr är det ofta också en rättsligt komplicerad och tidskrävande del. 

Utan en fastighetsjurist kan det vara mycket svårt att genomföra allt från tillståndsprocessen till avtalsslut med en entreprenör. Ofta står även stora ekonomiska resurser på spel på fastighetsägaren. Ett gott råd är därför att tidigt, inför varje byggnation, kontakta en fastighetsjurist.

Ombildning från hyresrätt till bostadsrättsförening

Det blir allt vanligare att hyresrätter ombildas till bostadsrätter eller bostadsrättsföreningar på olika sätt. Det kan vara aktuellt för nystartade bostadsrättsföreningar eller befintliga fastighetsägare att överväga en sådan ombildning.

Ombildningsförfarandet är reglerat särskilt i lag och är förhållandevis komplicerat. Däremot kan det finns stora fördelar i att bilda bostadsrättsföreningar - inte minst för de aktuella hyresgästerna. Se till att ombildningen går rätt till genom att anlita en fastighetsjurist tidigt i processen.

Ansvar för fastighetsägare

Som fastighetsägare bär man ett särskilt strängt skadeståndsansvar. För fastighetsägare föreligger en skyldighet att undanröja farokällor på fastigheten - exempelvis hål i marken, is eller fallna elledningar. Om någon skadas på en farokälla som fastighetsägaren inte undanröjt så kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

En fastighetsjurist kan reda ut vad som utgör en farokälla, vilka åtgärder som krävs av fastighetsägaren och företräder fastighetsägaren under process i domstol.

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Därför ska du ta hjälp av Nabos erfarna fastighetsjurister i Malmö

Thumb team
Problemlösning

Våra experter hjälper dig identifiera fastighetsjuridiska problem och lösningar

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Avtalsskrivning

Vi hjälper dig med upprättande och förhandling av avtal

Thumb baselinegavelblack48dpcopy
Representation

Våra jurister finns där för representation vid eventuell rättslig process

Upptäck fler tjänster inom juridik rådgivning
Entreprenadjuridik

Våra entreprenadjurister hjälper dig vid stambyten, ombyggnationer och andra byggentreprenader för brf:er och fastighetsägare. Läs mer

Otillåten andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Nabos juristteam hjälper din förening att hantera olovlig andrahandsuthyrning. Läs mer.

Hyreskontrakt för lokal

För att minimera riskerna vid lokaluthyrning är det viktigt att din brf:s lokalhyresavtal upprättas på rätt sätt, med ett korrekt och tydligt innehåll som är anpassat efter just era förutsättningar. Läs mer.

Möt våra fastighetsjurister

Anne von Perner, Chefsjurist

E-post: anne.von.perner@nabo.se

Tel.nr. 073 068 76 05

Jens Lindgren, Fastighetsjurist

E-post: jens.lindgren@nabo.se

Tel.nr: 070-271 68 45

Kristin Liatsou, Fastighetsjurist

E-post: kristin.liatsou@nabo.se

Tel.nr: 070 278 11 06

Ta hjälp av Nabos jurister
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies