Logga in

Erfaren fastighetsjurist i Göteborg

Nabos fastighetsjurister i Göteborg erbjuder heltäckande juridisk rådgivning och kan exempelvis hjälpa er vid överlåtelser av fastigheter eller vid fastighetsköp eller försäljning.

Ta hjälp av Nabos jurister i Göteborg
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Rådgivning för fastighetsägare i Göteborg

En fastighetsjurist i Göteborg kan hjälpa er med en rad ärenden som har att göra med fastighetsskötsel och ägande av fastigheter. Nabo är en av Sveriges största förvaltare av bostadsrätter och hjälper även fastighetsägare med juridisk rådgivning.

En fastighetsjurist i Göteborg arbetar med ett eller flera av följande områden:

 • Avtalsrätt
 • Skatterätt
 • Entreprenadrätt
 • Processrätt
 • Sakrätt
 • Exekutionsrätt

I vissa fall krävs djupa kunskaper inom ett av dessa fält för att kunna gå till botten med ett specifikt område. Genom Nabo kan ni få kontakt med fastighetsjurister i Göteborg som specialiserat sig på just de lagtexter som är relevanta för vad ni vill uppnå genom att ta kontakt med en fastighetsjurist. Vi arbetar tillsammans med ett helt team av experter på den juridik som är relevant vid fastighetsförvaltning.

När är det viktigt att anlita en fastighetsjurist i Göteborg?

En fastighetsjurist i Göteborg kan hjälpa er vid överlåtelser av fastigheter och när en fastighet ska köpas eller säljas. Avtal måste vara juridisk giltiga och täcka alla eventualiteter. Det är också svårt att genomföra en ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt utan en fastighetsjurist som är väl insatt i den delen av fastighetsjuridiken.

Mycket som rör bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag och deras relation med de boende i fastigheten är reglerat av lagar. En fastighetsjurist i Göteborg kan behöva anlitas vid till exempel:

 • Upprättande av hyresavtal
 • Störningsärenden
 • Omförhandling av avtalsvillkor
 • Uppsägningar
 • Tvister med boende i en brf
 • Misstanke om olovlig uthyrning

Entreprenadrätt är ett viktigt område som en fastighetsjurist i Göteborg ofta kommer i kontakt med. Det kan handla om att upprätta ett förfrågningsunderlag innan en brf eller ett fastighetsbolag begär in offerter. Det är också mycket viktigt att avtal med entreprenörer är noggrant utformade. Det gäller särskilt vid större och ekonomiskt viktiga entreprenader som stambyte och fasadrenovering. För en styrelse kan det också var en stor trygghet att låta en fastighetsjurist i Göteborg hjälp till med att fastställa vad som är potentiellt farligt i en fastighet, så att man kan avhjälpa det. En styrelse kan bli skadeståndsskyldig om det inträffar en olycka på grund av till exempel eftersatt underhåll.

Kontakta oss om ni har behov av en fastighetsjurist i Göteborg

Alla som har ett juridiskt spörsmål är välkomna att ta kontakt med oss på Nabo och våra fastighetsjurister i Göteborg. Hjälp med fastighetsjuridik kan vara en mindre del av ett erbjudande om komplett fastighetsförvaltning men våra jurister jobbar även med enskilda och tydligt avgränsade ärenden.

Några vanliga situationer där en fastighetsjurist behövs
Köp och försäljning

Vid köp och försäljning av fastigheter är det bra att ta hjälp av en fastighetsjurist eftersom processerna i regel innebär omfattande förhandlingar, besiktningar och inte minst avtalsskrivande. Fastigheter och fastighetsöverlåtelser är också rättsligt komplicerade saker och ofta står mycket på spel rent ekonomiskt för den aktuella och blivande fastighetsägaren. Fastighetsjuristen kan även bistå hjälp med det tillkommande administrativa förfarandet där lagfart och eventuella inteckningar ska registreras.

Fel i fastighet

Fastigheter kan vara belastade av fel av olika slag. Det kan röra sig om markens beskaffenhet, areal, förbud av olika slag eller kringliggande fastigheters verksamhet.

När ett fel i fastigheten upptäcks resulterar det ofta i långvariga förhandlingar eller processer. Det är i regel viktigt att ha ett ombud med goda kunskaper om hur fel i fastighet ska hanteras - en fastighetsjurist, med andra ord.

Bygglov

Står du, din bostadsrättsförening eller ditt bolag i egenskap av fastighetsägare inför att genomföra en byggnation? Bygglov är ofta en nödvändig del av alla entreprenadprojekt. Tyvärr är det ofta också en rättsligt komplicerad och tidskrävande del. 

Utan en fastighetsjurist kan det vara mycket svårt att genomföra allt från tillståndsprocessen till avtalsslut med en entreprenör. Ofta står även stora ekonomiska resurser på spel på fastighetsägaren. Ett gott råd är därför att tidigt, inför varje byggnation, kontakta en fastighetsjurist.

Ombildning från hyresrätt till bostadsrättsförening

Det blir allt vanligare att hyresrätter ombildas till bostadsrätter eller bostadsrättsföreningar på olika sätt. Det kan vara aktuellt för nystartade bostadsrättsföreningar eller befintliga fastighetsägare att överväga en sådan ombildning.

Ombildningsförfarandet är reglerat särskilt i lag och är förhållandevis komplicerat. Däremot kan det finns stora fördelar i att bilda bostadsrättsföreningar - inte minst för de aktuella hyresgästerna. Se till att ombildningen går rätt till genom att anlita en fastighetsjurist tidigt i processen.

Ansvar för fastighetsägare i Göteborg

Som fastighetsägare bär man ett särskilt strängt skadeståndsansvar. För fastighetsägare föreligger en skyldighet att undanröja farokällor på fastigheten - exempelvis hål i marken, is eller fallna elledningar. Om någon skadas på en farokälla som fastighetsägaren inte undanröjt så kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

En fastighetsjurist kan reda ut vad som utgör en farokälla, vilka åtgärder som krävs av fastighetsägaren och företräder fastighetsägaren under process i domstol.

Kontakta oss och se hur våra fastighetsjurister i Göteborg kan hjälpa dig

Därför ska du ta hjälp av Nabos fastighetsjurister i Göteborg

Thumb team
Problemlösning

Våra experter hjälper dig identifiera fastighetsjuridiska problem och lösningar

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Avtalsskrivning

Vi hjälper dig med upprättande och förhandling av avtal

Thumb baselinegavelblack48dpcopy
Representation

Våra jurister finns där för representation vid eventuell rättslig process

Upptäck fler tjänster inom juridisk rådgivning
Entreprenadjuridik

Våra entreprenadjurister hjälper dig vid stambyten, ombyggnationer och andra byggentreprenader för brf:er och fastighetsägare. Läs mer

Otillåten andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Nabos juristteam hjälper din förening att hantera olovlig andrahandsuthyrning. Läs mer.

Hyreskontrakt för lokal

För att minimera riskerna vid lokaluthyrning är det viktigt att din brf:s lokalhyresavtal upprättas på rätt sätt, med ett korrekt och tydligt innehåll som är anpassat efter just era förutsättningar. Läs mer.

Möt våra fastighetsjurister

Anne von Perner, Chefsjurist

E-post: anne.von.perner@nabo.se

Tel.nr. 073 068 76 05

Jens Lindgren, Fastighetsjurist

E-post: jens.lindgren@nabo.se

Tel.nr: 070-271 68 45

Kristin Liatsou, Fastighetsjurist

E-post: kristin.liatsou@nabo.se

Tel.nr: 070 278 11 06

Ta hjälp av Nabos jurister
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies