Hem » Våra tjänster » Juridik » Entreprenadupphandling


Entreprenadupphandling med hjälp av erfaren jurist

Nabo hjälper din brf med entreprenadupphandling som är en viktig del vid större ombyggnationer, renoveringar och underhållsprojekt.

Så kan Nabo hjälpa dig vid entreprenadupphandling

Vid större ombyggnationer, renoveringar och underhållsprojekt är entreprenadupphandling en viktig del av arbetet. Vi på Nabo arbetar med teknisk, ekonomisk och juridisk förvaltning för bostadsrättsföreningar i hela Sverige, och entreprenadupphandling är ett moment som ofta återkommer för våra medarbetare. Våra jurister och projektledare har därför stor erfarenhet av hela den process som upphandlingen innebär. Ni är välkomna att ta kontakt med oss om ni ska genomföra en byggentreprenad som ett stambyte eller en fasadrenovering.

Vilka är de viktigaste momenten inom entreprenadupphandling?

Med Nabo som partner väljer ni själva vilka steg i processen ni vill ha hjälp med. När vi arbetar med entreprenadupphandling är det vanligt att vi åtar oss att upprätta ett förfrågningsunderlag som entreprenörer utgår från när de lämnar anbud. Vi hjälper sedan till med att jämföra anbud och välja den bästa entreprenören för uppdraget. Inte minst avseende pris och kvalitet men det är också viktigt att välja en entreprenör som arbetar på ett sätt som påverkar vardagen så lite som möjligt medan arbetet pågår. Vi tar också på oss ansvaret för att upprätta juridiskt bindande avtal med entreprenören så att bland annat tidsramar och kostnader för projektet blir tydliga. 

Entreprenadupphandling ingår ofta som del av ett större åtagande. Det kan till exempel gälla projektledning vid ett stambyte eller en fasadrenovering, eller när Nabo har totalansvar för förvaltningen av en fastighet. Vi erbjuder också hjälp vid upphandling som en separat tjänst.

Varför ska man ta hjälp inför en entreprenadupphandling?

Entreprenader kan vara stora investeringar som föregås av ekonomiska beslut som får konsekvenser under lång tid. Det säger sig självt att det är viktigt att en entreprenadupphandling säkerställer att arbetet utförs väl och till ett konkurrenskraftigt pris. Såsom marknaden ser ut idag med ett mycket stort antal entreprenörer inom bygg krävs det erfarenhet för att nå bästa möjliga resultat med en entreprenadupphandling. För en styrelse i en brf är det en stor lättnad att kunna delegera upphandlingen av entreprenörer till ett team med experter från Nabo. Vi har arbetat mycket med detta och gör det kostnadseffektivt.

Entreprenadrätt är ett avtalsrättsligt område som är svårt att greppa fullt ut för en lekman. Men kunskap om entreprenadrätt behövs vid en entreprenadupphandling. Med en väl genomförd upphandling minskar risken för tvister och avtalsbrott. På Nabo arbetar både experter på entreprenadjuridik och kunniga projektledare som kan bedöma vad som ska upphandlas och till vilket pris, samt vilka entreprenörer som har rätt kompetens för projektet. Som kund hos Nabo är ni i gott sällskap då vi har hjälpt ett stort antal bostadsrättsföreningar och bolag över hela Sverige inför viktiga entreprenader.

De centrala momenten i en entreprenad

Inför kontraktskrivning

  • Upprätta förfrågningsunderlaget (de handlingar som entreprenören ska kunna utgå ifrån och lämna sitt anbud på).
  • Val av entreprenör
  • Upprättande av entreprenadkontraktet

Under entreprenadarbetet

  • Kontinuerlig uppföljning av entreprenadens utförande
  • Uppförande av byggmötesprotokoll
  • Besiktning av entreprenaden
  • Hantering av fel eller brister som uppstått under entreprenaden

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Därför ska du ta hjälp av Nabos entreprenadjurister

Upphandling och avtal

Vi hjälper dig vid upphandling av entreprenad och säkerställer att du får avtal med rätt villkor.

Juridisk kompetens under hela entreprenaden

Vi stödjer dig genom hela entreprenadarbetet och hanterar eventuella fel eller brister som uppstått under entreprenaden.

Representation vid eventuell tvist

Entreprenadtvister kan vara långvariga och kostsamma. Våra experter inom entreprenadrätt hjälper dig vid tvister.

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Upptäck fler relevanta tjänster

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Utvalda leverantörer

Med Nabo får du kvalitetssäkrade leverantörer för alla typer av arbeten i fastigheten. Våra leverantörer är väl utvalda så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Läs mer

Fastighetsjuridik

Nabos fastighetsjurister kan hjälpa dig vid: arrende, schaktning, buller och andra störningar, fastighetsrättslig tvist, tomträtt mm. Läs mer

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.