Hem » Våra tjänster » Juridik » Entreprenadjurist » Entreprenadjurist Stockholm

Ta hjälp av en erfaren entreprenadjurist i Stockholm

Har din förening behov av en professionell entreprenadjurist? Kontakta Nabo för så hittar vi en lösning på era villkor.

Så kan Nabos entreprenadjurist i Stockholm hjälpa din brf

Om du representerar en brf eller en fastighetsägare som har behov av en entreprenadjurist i Stockholm kan du ta kontakt med oss på Nabo. Vi är en av Sveriges största förvaltare av bostadsrättsföreningar och har lång erfarenhet av att bistå med juridisk expertis i samband med entreprenader.

Det gäller inte minst vid upprättandet av viktiga entreprenadavtal. Genom att ta hjälp av en entreprenadjurist i Stockholm får styrelsen stöd i en mycket viktig process och risken för fel, som kan bli kostsamma, minimeras.

I vilka situationer behöver man en entreprenadjurist?

Entreprenadjuridik är ett svåröverskådligt rättsområde som en entreprenadjurist är mycket väl insatt i. I en bostadsrättsförening är styrelsen ansvarig för att ta fram avtal som är juridiskt giltiga. Även för en fastighetsägare är det ett stort ansvar. Avtalen är en överenskommelse som inte ska kunna missförstås mellan föreningen eller fastighetsägaren och en eller flera entreprenörer. Ofta är det mycket stora värden som står på spel om det till exempel handlar om en fasadrenovering eller ett stambyte. En entreprenadjurist i Stockholm kan ta fram avtal för entreprenad som förebygger missförstånd och avtalsbrott.

Ett avtal som ska reglera relationen mellan entreprenörerna och beställaren kan bli väldigt omfattande. Det krävs juridisk expertis för att reda ut vem som är ansvarig för vad och för att skapa ett entreprenadavtal som är giltigt även om oförutsedda händelser inträffar. En entreprenad gäller stora belopp och kostnaden för det arbete en entreprenadjurist i Stockholm utför är låg i förhållande till priset för hela entreprenaden. Samtidigt är det en garant för att entreprenören verkligen kommer att leverera enligt avtalet.

Ett bra entreprenadavtal ska bland annat reglera:

  • Beställarens och entreprenörens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra
  • Tids- och kostnadsramar för projektet
  • Hur en eventuell tvist ska lösas

Förutom avtal och kontrakt kan en entreprenadjurist i Stockholm titta på det underlag för offerter som entreprenörer svarar på under upphandlingen av en entreprenad. Om ett sådant underlag inte är väldigt noggrant formulerat kan det bli problem längre fram i processen.

Juridisk expertis utifrån era behov

En brf som anlitar Nabo för ekonomisk förvaltning får även tillgång till en entreprenadjurist och en förvaltare som kan den tekniska sidan av entreprenader. Nabo erbjuder även projektledning och stöd vid val av finansieringslösning. En entreprenadjurist i Stockholm kan även ta på sig ett avgränsat uppdrag inom entreprenadjuridik. Nabo finns också tillgängligt vid tvister mellan en beställare och en entreprenör, men förhoppningsvis ska det inte behöva gå så långt om ni tagit kontakt med en entreprenadjurist i ett tidigt skede och sett till att få det rätt redan från början.

De centrala momenten i en entreprenad

Inför kontraktskrivning

  • Upprätta förfrågningsunderlaget (de handlingar som entreprenören ska kunna utgå ifrån och lämna sitt anbud på).
  • Val av entreprenör
  • Upprättande av entreprenadkontraktet

Under entreprenadarbetet

  • Kontinuerlig uppföljning av entreprenadens utförande
  • Uppförande av byggmötesprotokoll
  • Besiktning av entreprenaden
  • Hantering av fel eller brister som uppstått under entreprenaden

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Därför ska du ta hjälp av Nabos entreprenadjurister

Upphandling och avtal

Vi hjälper dig vid upphandling av entreprenad och säkerställer att du får avtal med rätt villkor.

Juridisk kompetens under hela entreprenaden

Vi stödjer dig genom hela entreprenadarbetet och hanterar eventuella fel eller brister som uppstått under entreprenaden.

Representation vid eventuell tvist

Entreprenadtvister kan vara långvariga och kostsamma. Våra experter inom entreprenadrätt hjälper dig vid tvister.

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Upptäck fler relevanta tjänster

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Utvalda leverantörer

Med Nabo får du kvalitetssäkrade leverantörer för alla typer av arbeten i fastigheten. Våra leverantörer är väl utvalda så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Läs mer

Fastighetsjuridik

Nabos fastighetsjurister kan hjälpa dig vid: arrende, schaktning, buller och andra störningar, fastighetsrättslig tvist, tomträtt mm. Läs mer

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.