Hem » Våra tjänster » Juridik » Entreprenadjurist » Entreprenadjurist Göteborg

Ta hjälp av en erfaren entreprenadjurist i Göteborg

Välkommen att kontakta Nabo om din bostadsrättsförening har behov av en erfaren entreprenadjurist.

Så kan Nabos entreprenadjurist i Göteborg hjälpa din brf

Genom Nabo kan ni få kontakt med en erfaren entreprenadjurist i Göteborg. Vi är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller förvaltning för bostadsrättsföreningar, och entreprenader är något vi har stor erfarenhet av. En större entreprenad har betydelse för en förenings ekonomi under lång tid. En entreprenadjurist i Göteborg kan hjälpa er i alla situationer där det är viktigt att ha koll på entreprenadrätt. Det gäller inte minst i samband med att avtal ska upprättas inför till exempel ett stambyte eller en renovering av fasaden.

När ska man ta hjälp av en entreprenadjurist?

Juridiken kring entreprenader är snårig. Ett entreprenadavtal ska täcka alla eventualiteter, ofta i projekt som involverar flera olika entreprenörer och som pågår under lång tid. För en lekman är det svårt att formulera ett avtal som förebygger missförstånd och problem. En entreprenadjurist i Göteborg kan ta fram ett avtal som skyddar er mot avtalsbrott och som utgör ett ramverk för en lyckad entreprenad där arbetet utförs med kvalitet och till ett överenskommet pris. 

Kostnaden för att låta en entreprenadjurist arbeta fram juridiskt gångbara och tydliga avtal är liten i förhållande till vad en entreprenad brukar kosta. Den känsla av trygghet det innebär för styrelsen, som ansvarar för detta i en bostadsrätt, är samtidigt mycket stor. Vi kan göra kompletteringar av standardavtal eller ta fram ett unikt avtal för en specifik entreprenad.

Ett kontrakt som upprättas mellan en brf och en eller flera entreprenörer ska bland annat innehålla följande:

  • Klausuler som visar vem som ansvarar för vad under entreprenadens olika moment och vilka rättigheter och skyldigheter parterna har gentemot varandra.
  • En överenskommelse om när arbetet ska vara klart och vilka priser som gäller.
  • En klausul om hur en tvist mellan parterna ska hanteras.

Juridisk hjälp i Göteborg – på era villkor

En entreprenadjurist från Nabo kan, förutom att hjälpa till vid kontraktsskrivning, arbeta fram den förfrågan som ligger till grund för offerter från entreprenörer. Om ett fel begås redan där kan det vara svårt att rätta till det. Vi kan även ställa en entreprenadjurist i Göteborg till ert förfogande om ni hamnar i en tvist med en entreprenör, oavsett om det är vi som tagit fram entreprenadavtalet eller inte.

Alla bostadsrättsföreningar som har behov av en erfaren entreprenadjurist i Göteborg är välkomna att ta kontakt med oss så hittar vi en lösning på era villkor. Det gäller alltså även föreningar som inte anlitar Nabo för totalentreprenad.

De centrala momenten i en entreprenad

Inför kontraktskrivning

  • Upprätta förfrågningsunderlaget (de handlingar som entreprenören ska kunna utgå ifrån och lämna sitt anbud på).
  • Val av entreprenör
  • Upprättande av entreprenadkontraktet

Under entreprenadarbetet

  • Kontinuerlig uppföljning av entreprenadens utförande
  • Uppförande av byggmötesprotokoll
  • Besiktning av entreprenaden
  • Hantering av fel eller brister som uppstått under entreprenaden

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Därför ska du ta hjälp av Nabos entreprenadjurister

Upphandling och avtal

Vi hjälper dig vid upphandling av entreprenad och säkerställer att du får avtal med rätt villkor.

Juridisk kompetens under hela entreprenaden

Vi stödjer dig genom hela entreprenadarbetet och hanterar eventuella fel eller brister som uppstått under entreprenaden.

Representation vid eventuell tvist

Entreprenadtvister kan vara långvariga och kostsamma. Våra experter inom entreprenadrätt hjälper dig vid tvister.

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Upptäck fler relevanta tjänster

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Utvalda leverantörer

Med Nabo får du kvalitetssäkrade leverantörer för alla typer av arbeten i fastigheten. Våra leverantörer är väl utvalda så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Lär mer

Fastighetsjuridik

Nabos fastighetsjurister kan hjälpa dig vid: arrende, schaktning, buller och andra störningar, fastighetsrättslig tvist, tomträtt mm. Läs mer

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.