Logga in

Entreprenadjurist för brf:er och fastighetsägare

Nabos erfarna entreprenadjurister är experter på entreprenadrätt och hjälper till med rådgivning och upprättande av kontrakt som minimerar riskerna för missförstånd.

Ta hjälp av Nabos jurister
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Undvik tvister med entreprenad. Ta hjälp av entreprenadjurist på Nabo

Om du söker efter en entreprenadjurist kan Nabo ställa en till ditt förfogande. Vi på Nabo är specialister på förvaltning för bostadsrättsföreningar. 

I alla bostadsrättsföreningar uppstår förr eller senare ett behov av entreprenader, inte minst i samband med större underhåll och ombyggnationer. Entreprenader är ofta stora investeringar som påverkar ekonomin i en brf under lång tid. En erfaren entreprenadjurist är expert på entreprenadrätt och kan vara behjälplig när det gäller upprättande av kontrakt inför en upphandling av entreprenad.

Behöver man verkligen ta hjälp av en entreprenadjurist?

Entreprenadjuridik är ett område inom juridiken som kan te sig svåröverskådlig för en lekman. Samtidigt är det mycket viktigt att styrelsen i en bostadsrättsförening förebygger problem genom att genomföra entreprenadupphandlingar i enlighet med de bestämmelser som finns inom området. En entreprenadjurist kan se till så att det är tydligt vad som gäller vid tvister mellan beställare och entreprenörer och att risken för avtalsbrott och missförstånd mellan parterna minimeras.

Entreprenadavtal som gäller större arbeten i en fastighet, där kanske flera entreprenörer deltar, kan bli mycket omfattande. Ansvarsfrågan måste var noggrant utredd och det krävs juridisk expertis och erfarenhet av entreprenadupphandling för att ett avtal ska täcka alla situationer som kan uppkomma. Det finns standardavtal, men de är inte alltid tillräckliga och det är heller inte så lätt att förstå vad de innebär. Med tanke på att entreprenader kan handla om stora ekonomiska värden är det förnuftigt att ha stöd av en entreprenadjurist när kontrakten ska upprättas inför en entreprenad.

Ett bra entreprenadkontrakt ska ha utrymme för oförutsedda händelser och reglera:

  • Vilka rättigheter och skyldigheter bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren har gentemot entreprenören
  • Vilka tids- och prisramar som gäller för arbetet
  • Hur en eventuell tvist ska hanteras

Juridisk expertis på era villkor

Vi erbjuder alltid tillgång till en entreprenadjurist i samband med att vi tar på oss ett helhetsansvar för ekonomisk förvaltning. Även föreningar som sköter förvaltning på egen hand eller som har en annan fastighetsförvaltare är välkomna att ta kontakt med oss vid behov av assistans från en fastighetsjurist som kan entreprenadrätt. Vi jobbar alltid på våra kunders villkor för att underlätta för alla som ingår i projektet.

Vi kan också hjälpa er i ett tidigare skede och ta fram ett förfrågningsunderlag som entreprenörerna har att utgå från när de lämnar anbud. Om underlaget varit oklart förhöjs risken för tvister. Om ni redan befinner er i ett tvistemål och behöver en erfaren entreprenadjurist på er sida är ni välkomna att kontakta oss.

De centrala momenten i en entreprenad
Inför kontraktskrivning
  • Upprätta förfrågningsunderlaget (de handlingar som entreprenören ska kunna utgå ifrån och lämna sitt anbud på)
  • Val av entreprenör
  • Upprättande av entreprenadkontraktet
Under entreprenadarbetet
  • Kontinuerlig uppföljning av entreprenadens utförande
  • Uppförande av byggmötesprotokoll
  • Besiktning av entreprenaden
  • Hantering av fel eller brister som uppstått under entreprenaden
Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Därför ska du ta hjälp av Nabos entreprenadjurister

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Upphandling och avtal

Vi hjälper dig vid upphandling av entreprenad och säkerställer att du får avtal med rätt villkor.

Thumb baselinegavelblack48dpcopy
Juridisk kompetens under hela entreprenaden

Vi stödjer dig genom hela entreprenadarbetet och hanterar eventuella fel eller brister som uppstått under entreprenaden.

Thumb baselinehowtoreggreen48dp
Representation vid eventuell tvist

Entreprenadtvister kan vara långvariga och kostsamma. Våra experter inom entreprenadrätt hjälper dig vid tvister.

Upptäck fler relevanta tjänster
Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Utvalda leverantörer

Med Nabo får du kvalitetssäkrade leverantörer för alla typer av arbeten i fastigheten. Våra leverantörer är väl utvalda så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Läs mer

Fastighetsjuridik

Nabos fastighetsjurister kan hjälpa dig vid: arrende, schaktning, buller och andra störningar, fastighetsrättslig tvist, tomträtt mm. Läs mer

Möt några av våra jurister

Anne von Perner, Chefsjurist

E-post: anne.von.perner@nabo.se

Tel.nr. 073 068 76 05

Jens Lindgren, Fastighetsjurist

E-post: jens.lindgren@nabo.se

Tel.nr: 070-271 68 45

Kristin Liatsou, Fastighetsjurist

E-post: kristin.liatsou@nabo.se

Tel.nr: 070 278 11 06

Ta hjälp av Nabos fastighetsjurister
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies