Logga in

Få hjälp från en professionell bostadsjurist i Malmö

Vi på Nabo hjälper er som är i behov av en bostadsjurist i Malmö. Nabo är en av Sveriges största förvaltare av bostadsrättsföreningar och som kund hos oss får du komplett juridisk rådgivning och har tillgång till erfarna jurister. 

Kontakta Nabos jurister
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Få tillgång till en erfaren bostadsjurist i Malmö med Nabo

En bostadsjurist i Malmö kan vara en värdefull tillgång för en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag. På Nabo arbetar bostadsjurister med stor erfarenhet av juridisk rådgivning. 

Men vad arbetar en bostadsjurist med, rent konkret? Svaret på frågan är inte så enkelt som man kan tro eftersom det finns jurister med andra specialiseringar som också arbetar med fastigheter och bostadsrättsföreningar. Här kommer kommer vi att gå igenom vad en bostadsjurist i Malmö är expert på.

Vad arbetar en bostadsjurist i Malmö med?

En bostadsjurist i Malmö kan vara en klippa att luta sig mot i samband med tvister där ni behöver en representant som har erfarenhet av just det som tvisten gäller. En bostadsjurist i Malmö kan ofta även förebygga meningsskiljaktigheter och missförstånd, bland annat genom att medverka till tydliga överenskommelser som är juridiskt giltiga och i enhetlighet med alla lagar och regler. Här är några exempel på vad en bostadsjurist i Malmö kan hjälpa er med:

 • Bidra med hjälp vid kontraktsskrivning
 • Bistå vid hyresförhandlingar
 • Skatterådgivning
 • Upprätta överlåtelseavtal
 • Se över bygglovsansökningar
 • Bistå vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning och vid vanvård av lägenheter
 • Bistå vid uppsägningar eller när hyra eller avgifter inte betalas in
 • Formulera stadgeförändringar
 • Se över vad som gäller rent juridiskt om fel upptäcks inne i en bostad

Juridiken kring boende och ägande av bostäder har flera förgreningar

Boende och ägande av bostäder omfattar många av livets verksamheter och aktiviteter. Det innebär att det är ett ganska stort och bitvis komplicerat rättsområde vi talar om. En bostadsjurist i Malmö arbetar hos oss på Nabo i ett team med flera andra jurister med andra specialiseringar. Genom Nabo kan ni till exempel även få kontakt med en jurist specialiserad på entreprenadrätt inför en upphandling, en bostadsrättsjurist, eller en fastighetsjurist. För att göra distinktionen lite tydligare kan man säga att en bostadsjurist utgår från de boendes skyldigheter och rättigheter gentemot fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, och vice versa.

Kontakta Nabo om ni behöver hjälp med bostadsjuridik

I de många bostadsrättsföreningar där Nabo är förvaltare uppstår då och då behov av en kunnig bostadsjurist i Malmö. Under årens lopp har vi samlat på oss stor erfarenhet av hur svåra frågor kring bostadsjuridik kan lösas snabbt och kostnadseffektivt. Om du är fastighetsägare, eller representerar ett fastighetsbolag eller en bostadsrättsförening som inte anlitar Nabo för förvaltning är du också välkommen att ta kontakt med oss för hjälp från en bostadsjurist eller en jurist med en annan specialisering inom fastighetsjuridik.

Tillgång till ett helt team av experter inom fastighetsjuridik i Malmö
Entreprenad

Det finns mycket att tänka på inför, under och vid eventuella problem med entreprenadarbeten. Vi hjälper dig med alla delar. Klicka här för att ta hjälp med frågor inom entreprenadjuridik. 

 • Entreprenadavtal för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
 • Deltagande i hela entreprenadprocessen såsom juridiskt stöd
 • Entreprenadtvister
 • Entreprenör i konkurs
 • Konvertering av råvind eller lokal till nya bostadsrätter
 • Nyttjande av byggrätt
 • Deltagande i processen råvind/lokal till bostadsrätt
 • Momsfrågor vid ombyggnationer
Boende

Många frågor och situationer kan uppstå. Vi hjälper dig med frågor om störningsärenden, otillåten andrahandsuthyrning, medlemsbyggnation, uppsägning och tvister i hyresnämnd eller tingsrätt.

Lokalhyresgäster

Få hjälp att upprätta kommersiella avtal eller få rådgiving och stöd vid hyresförhandlingar. Vi hjälper även till om problemet uppstått vid exempelvis störningar, konkurser, obetald hyra, ombyggnation eller tvister i domstol.

 • Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring
 • Kommersiell avtalshantering (avtalsvillkor, hyresnivå)
 • Störningar/buller lokalhyresgäst
 • Otillåten andrahandsuthyrning lokalhyresgäst
 • Förhandling bostadsrättsinnehavare/hyresgäst/lokalhyresgäst
 • Obetald hyra
 • Lokalhyresgäst i konkurs
 • Ombyggnation lokalhyresgäst
 • Verksamhetsanpassat lokalhyresavtal
 • Omförhandling av kommersiella avtalsvillkor
 • Tvister i domstol uppsägning/obetald hyra
Allt annat för brf:en

Ställ kortare frågor till juristerna eller få hjälp med upprättande av ekonomisk plan, beräkning av andelstal, stadgar, upprättande av avtal och omprövningar av fastighetstaxering eller skattebeslut. 

 • Upprättande av lokalhyresavtal
 • Upplåtelseavtal, tilläggsavtal, överenskommelse m.m.
 • Upprättande av ekonomisk plan
 • Beräkning av andelstal
 • Upplåtelse av hyresrätt till bostadsrätt. Beräkning av andelstal
 • Skadehantering i bostadsrättsförening
 • Ordinarie ordförande, extrastämma i Bostadsrättsförening
 • Hjälp med stadgar
 • Omprövningar och överklaganden av fastighetstaxering
 • Frivillig skattskyldighet
 • Omprövningar/överklaganden skattebeslut
 • Frågor om granskning
Behöver du en jurist? Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.
Aktuella frågor du kan få hjälp med idag
Otillåten andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Nabos juristteam hjälper din förening att hantera olovlig andrahandsuthyrning. Läs mer här.


 

Hyreskontrakt för lokal

För många bostadsrättsföreningar är intäkter från lokalhyresgäster en viktig del av ekonomin. För att minimera riskerna är det viktigt att din brf:s lokalhyresavtal upprättas på rätt sätt, med ett korrekt och tydligt innehåll som är anpassat efter just era förutsättningar. Läs mer här.

Säga upp hyresgäster

Bostadsrättsföreningen kan vara tvungen att säga upp en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Med Nabos jurister säkerställer du att din bostadsrättsförening gör vad som krävs, när det krävs och på rätt sätt. Läs mer här.

Kontakta Nabos jurister
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies