Logga in

Få experthjälp från Nabos jurister

Nabo är en av Sveriges ledande fastighetsförvaltare och erbjuder komplett juridisk rådgivning i samband med exempelvis tvister eller upprättande av avtal och kontrakt.

Kontakta Nabos jurister
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Nabos bostadsjurister hjälper dig med juridisk rådgivning

Bostadsjuridik är ett väldigt brett rättsområde som förgrenar sig i flera olika riktningar. Här kommer vi gå igenom vad en bostadsjurist arbetar med. Nabo arbetar med fastighetsförvaltning och vi kan erbjuda hjälp från en erfaren bostadsjurist i samband med till exempel tvister eller för att förebygga tvister genom upprättande av tydliga avtal och kontrakt. 

Att ha tillgång till en duktig bostadsjurist innebär ofta att man kan lösa problem innan de blivit allvarliga och man ser möjligheter som annars hade varit svåra att identifiera.

Med vilka frågor arbetar en bostadsjurist?

En bostadsjurist arbetar med att handlägga och utreda frågor som har att göra med de regler och lagar som gäller kring att äga och bo i en bostad. Bostadsjurist är alltså en bred beteckning och rent konkret kan en bostadsjurist arbeta med många olika saker. Här är några exempel på vad bostadsjurister från Nabo kan hjälpa till med:

 • Upprätta hyreskontrakt och ge stöd vid hyresförhandlingar
 • Arbete med skattefrågor i en bostadsrättsförening eller för ett fastighetsbolag
 • Se till så att överlåtelser sker i enlighet med gällande regler
 • Hjälpa till med bygglovsansökningar
 • Utreda frågor som rör otillåten andrahandsuthyrning
 • Hjälpa en brf vid dröjsmål med hyra och vid uppsägningar
 • Utreda vad som gäller kring besittningsskydd
 • Se till så att förändringar av stadgarna i en brf görs enligt gällande lagar
 • Bistå vid frågor som rör vanvård av lägenheter
 • Utreda vad som gäller om en bostadsrättsinnehavare upptäckt fel i bostaden

Vad jobbar en bostadsjurist inte med?

Lite förenklat kan man säga att en bostadsjurist har livet i bostaden som sin utgångspunkt. Relationen mellan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen och de boende är viktig. Det finns flera andra typer av jurister som jobbar med bostäder, men från ett annat perspektiv och med andra frågor. Bostadsrättsjurister, fastighetsjurister och experter på entreprenadrätt är andra jurister som en brf eller fastighetsägare ofta kommer i kontakt med. De arbetar med närliggande frågor men kan ha särskilda expertområden som en bostadsjurist nödvändigtvis inte arbetar med.

Kontakta Nabo om ni behöver en bostadsjurist

Nabo har ett team av jurister med olika specialisering. Det innebär att du alltid kan få den hjälp du behöver av en jurist med djupa kunskaper i frågan. Vi är en av Sveriges största förvaltare av bostadsrättsföreningar och våra kunder har alltså alltid tillgång till erfarna jurister. Även fastighetsbolag och föreningar som inte anlitar Nabo för förvaltning är välkomna om det finns behov av en duktig bostadsjurist. En specialiserad bostadsjurist arbetar snabbare och det innebär lägre kostnader och oftast ett bättre resultat.

Tillgång till ett helt team av experter inom fastighetsjuridik
Entreprenad

Det finns mycket att tänka på inför, under och vid eventuella problem med entreprenadarbeten. Vi hjälper dig med alla delar. Klicka här för att ta hjälp med frågor inom entreprenadjuridik. 

 • Entreprenadavtal för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
 • Deltagande i hela entreprenadprocessen såsom juridiskt stöd
 • Entreprenadtvister
 • Entreprenör i konkurs
 • Konvertering av råvind eller lokal till nya bostadsrätter
 • Nyttjande av byggrätt
 • Deltagande i processen råvind/lokal till bostadsrätt
 • Momsfrågor vid ombyggnationer
Boende

Många frågor och situationer kan uppstå. Vi hjälper dig med frågor om störningsärenden, otillåten andrahandsuthyrning, medlemsbyggnation, uppsägning och tvister i hyresnämnd eller tingsrätt.

Lokalhyresgäster

Få hjälp att upprätta kommersiella avtal eller få rådgiving och stöd vid hyresförhandlingar. Vi hjälper även till om problemet uppstått vid exempelvis störningar, konkurser, obetald hyra, ombyggnation eller tvister i domstol.

 • Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring
 • Kommersiell avtalshantering (avtalsvillkor, hyresnivå)
 • Störningar/buller lokalhyresgäst
 • Otillåten andrahandsuthyrning lokalhyresgäst
 • Förhandling bostadsrättsinnehavare/hyresgäst/lokalhyresgäst
 • Obetald hyra
 • Lokalhyresgäst i konkurs
 • Ombyggnation lokalhyresgäst
 • Verksamhetsanpassat lokalhyresavtal
 • Omförhandling av kommersiella avtalsvillkor
 • Tvister i domstol uppsägning/obetald hyra
Allt annat för brf:en

Ställ kortare frågor till juristerna eller få hjälp med upprättande av ekonomisk plan, beräkning av andelstal, stadgar, upprättande av avtal och omprövningar av fastighetstaxering eller skattebeslut. 

 • Upprättande av lokalhyresavtal
 • Upplåtelseavtal, tilläggsavtal, överenskommelse m.m.
 • Upprättande av ekonomisk plan
 • Beräkning av andelstal
 • Upplåtelse av hyresrätt till bostadsrätt. Beräkning av andelstal
 • Skadehantering i bostadsrättsförening
 • Ordinarie ordförande, extrastämma i Bostadsrättsförening
 • Hjälp med stadgar
 • Omprövningar och överklaganden av fastighetstaxering
 • Frivillig skattskyldighet
 • Omprövningar/överklaganden skattebeslut
 • Frågor om granskning
Behöver du en jurist? Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.
Aktuella frågor du kan få hjälp med idag
Otillåten andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Nabos juristteam hjälper din förening att hantera olovlig andrahandsuthyrning. Läs mer här.


 

Hyreskontrakt för lokal

För många bostadsrättsföreningar är intäkter från lokalhyresgäster en viktig del av ekonomin. För att minimera riskerna är det viktigt att din brf:s lokalhyresavtal upprättas på rätt sätt, med ett korrekt och tydligt innehåll som är anpassat efter just era förutsättningar. Läs mer här.

Säga upp hyresgäster

Bostadsrättsföreningen kan vara tvungen att säga upp en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Med Nabos jurister säkerställer du att din bostadsrättsförening gör vad som krävs, när det krävs och på rätt sätt. Läs mer här.

Möt våra jurister

Anne von Perner, Chefsjurist

E-post: anne.von.perner@nabo.se

Tel.nr. 073 068 76 05

Dalia Masri, Bitr. jurist

E-post: dalia.masri@nabo.se

Tel.nr: 070 278 11 06

Douglas von Perner, Bitr. jurist

E-post: douglas.von.perner@nabo.se

Tel.nr: 070 271 62 90

Jens Lindgren, Fastighetsjurist

E-post: jens.lindgren@nabo.se

Tel.nr: 070-271 68 45

Jonas Håmark, Bitr. jurist

E-post: jonas.hamark@nabo.se

Tel.nr: 073-020 55 92

Kristin Liatsou, Fastighetsjurist

E-post: kristin.liatsou@nabo.se

Tel.nr: 073 315 81 24

Mowri Kawsar, Bitr. jurist

E-post: mowri.kawsar@nabo.se

Tel.nr: 073-8067446

Veronica Södermark, Fastighetsjurist

E-post: veronica.sodermark@nabo.se

Tel.nr: 08-525 225 04

Anton Lindblad, Bitr. jurist

E-post: anton.lindblad@nabo.se

Tel.nr: 010 288 00 00

Kontakta Nabos jurister
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies