Logga in

Rättvis avgifts-analys

Att förstå och beräkna en rimlig och rättvis avgiftsnivå i föreningen är komplicerat. Det handlar om driftsekonomi, finansiering och underhåll över både kort och lång sikt. Det är viktigt att skapa en överskådlighet över tid kring ekonomin i föreningen så att avgiften kan utvecklas stabilt och förutsägbart för medlemmarna.

Vill du säkerställa rätt avgiftsnivå i din förening?

Fyll i intresseanmälan här
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Varför är det viktigt med en rättvis avgift i brf:en?

Att sätta en rimlig och rättvis avgift i bostadsrättsföreningen är viktigt och skapar en rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för både dagens medlemmar och kommande medlemmar. För att avgiften inte ska gynna eller missgynna varken nuvarande eller framtida medlemmar bör de beräknas på både kort och lång sikt. Det är styrelsen som är ansvarig för ekonomin i en bostadsrättsförening och som har till uppgift att sätta en rättvis avgift för en bostadsrätt. 

Styrelsen ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och behandla alla medlemmar efter jämlikhetsprincipen. Ingen medlem får ges fördelar gentemot de övriga medlemmarna eller behandlas otillbörligt eller godtyckligt. Det gäller inte minst i arbetet med att fastställa vad som är en rimlig avgift för en bostadsrätt.

Vilka faktorer påverkar avgiften i föreningen? 

Vad som kan anses vara en rimlig avgift för en bostadsrätt beror på föreningens inkomster och utgifter. Dessa kan variera över tid. I arbetet med att fastställa en rättvis avgift för bostadsrättsföreningen utgår man från finansiering & investeringar, driftskostnader, löpande intäkter, en fullständig underhållsplan samt föreningens belåningsgrad med hänsyn till eventuella dolda tillgångar. 

Vad som är en rättvis årsavgift i en bostadsrätt kan inte fastställas en gång för alla utan avgiftsnivån måste få påverkas av kostnadsutvecklingen, inflationen och upplåtelser som görs av föreningen. Står avgiften still en längre tid har avgiften varit för hög eller så har ni inte amorterat i tillräcklig omfattning.

Det är viktigt att styrelsen i bostadsrättsföreningen har ett bra underlag för de medlemsavgifter som sätts. Önskar man hjälp med dessa beräkningar har Nabo en rättvis avgiftsanalys som kan beställas.


Vad innebär en rättvis avgiftsanalys med Nabo? 

Nabo kan hjälpa er förening med en rättvis avgift analys där slutresultatet är en genomgång av föreningens ekonomi samt en rekommendation för avgiftsnivån i föreningen framåt. Materialet och kunskapen kan lämnas till kommande styrelser för en kontinuitet kring hanteringen av föreningens ekonomi på bästa sätt över tid. 

Nabos rättvis avgiftsanalys består av tre delar: 

1. Er bostadsrättsförening i siffror

Här samlar Nabo in data och går igenom föreningens grunddata & nyckeltal som ligger till grund för analysen. Föreningens underhållsplanen, resultat- och balansräkningen är används i beräkningarna. 

2. Analys 

Analysen genomförs i fyra delar, där Nabos ekonomer går igenom

1) Underhållsplan 

2) Finansiering 

3) Löpande verksamhet 

4) Effekt på avgiftsnivån 

Analysen genomförs i Excel och presenteras tillsammans med en Powerpoint presentation för föreningen under ett möte. 

3. Rådgivning

Utöver analysen och presentationen av en rättvis avgift i föreningen erbjuder Nabo rådgivning. Rådgivningen består av rekommendationer och konkreta tips för att optimera ekonomin över tid i föreningen. 

Vilka är fördelarna? 

Att sätta rätt avgiftsnivå i föreningen skapar en rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för både dagens medlemmar och kommande medlemmar. En genomgång av föreningens avgiftssättning skapar en trygghet för styrelsen som förstår hur man ligger till och kan beräkna vad en förändring i kostnader innebär för avgifterna. 

Analysen och genomgången av föreningens ekonomi hjälper föreningen att optimera ekonomin över tid vilket ger medlemmarna en större avkastning och en lägre avgift över tid. Genom att öka kunskapen hos styrelsen om föreningens ekonomi och hur de kan påverka den kan de ta bättre ekonomiska beslut för föreningen och medlemmarna. Nabos rättvis avgiftsanalys ger föreningen ett helhetsperspektiv över ekonomin och tar upp finansiering, likviditet, resultat samt investeringar över lång tid, något budget inte gör exempelvis.

Vad innebär en rättvis avgiftsanalys med Nabo?
Hur går det till?
  • Nabo samlar in data & nyckeltal
  • Analys genomförs och presenteras samt effekten på avgiften i föreningen
  • Rådgivning och konkreta tips från Nabos ekonom
Fördelar för styrelsen och boende
  • Trygghet för styrelsen att gå igenom rätt avgiftsnivån
  • Materialet och kunskapen kan lämnas till kommande styrelser
  • Genom att optimera ekonomi får medlemmar en större avkastning och en lägre avgift över tid
Fördelar för ekonomin
  • Rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för medlemmar
  • Ökad kunskap hos styrelsen om föreningens ekonomi
  • Analysen ger föreningen ett helhetsperspektiv över ekonomin, som inte en budgetgenomgång gör
Fyll i intresseanmälan här

Därför ska du ta hjälp av Nabo med en rättvis avgiftsanalys

Thumb team
Tryggt

Ökad kunskap och trygghet hos styrelsen om föreningens ekonomi ger bättre ekonomiska beslut

Thumb baselinegavelblack48dpcopy
Rättvist

Rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för både dagens medlemmar och kommande medlemmar

Thumb longterm
Långsiktigt

Säkerställ kontinuitet i avgiftssättningen med en rättvis avgiftsanalys och optimera ekonomin över tid

Vilka delar ingår i analysen?

Del 1
Er brf i siffror
Nabo samlar in grunddata & nyckeltal. Vi går igenom underhållsplan, resultat- och balansräkningen.
Del 2
Analys
Analysen genomförs och presenteras i fyra delar 1) Underhållsplan 2) Finansiering 3) Löpande verksamhet 4) Effekt på avgiftsnivån.
Del 3
Rådgivning
Rådgivning och konkreta tips från Nabo om hur föreningen kan optimera ekonomin över tid.

Ladda ner produktblad för Rättvis Avgift

Ladda ner produktblad
Upptäck fler tjänster
Juridisk rådgivning

Nabos juristteam stöttar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med juridiska frågor och utmaningar. Teamet har lång och omfattande erfarenhet av fastighetsrätt, entreprenadrätt och avtalsrätt. Läs mer här.

Teknisk förvaltning

Vi erbjuder komplett förvaltning enligt AFF. Få personlig förvaltning med dedikerad kontaktperson och enkla digitala lösningar. Läs mer här.

Ekonomisk förvaltning

Med Nabos ekonomiska förvaltning blir det lättare att hantera avgifter, bokföring, bokslut, lägenhetsförteckningar mm. Läs mer här.

Är du intresserad av Nabos Avgiftsanalys? Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig.
Bifoga föreningens årsredovisning här
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies