Hem » Våra tjänster » Ekonomisk förvaltning » Lägenhetsförteckning

Låt Nabo sköta föreningens lägenhetsförteckning

Nabo kan hjälpa till att sköta lägenhetsförteckningen i er förening. På så sätt sparar ni tid samtidigt som ni säkerställer att allt blir korrekt.

Vad är en lägenhetsförteckning?

Lägenhetsförteckningen är det register på vilka som äger bostadsrätterna i förening, hur mycket de förvärvades för och när, pantsättningar för respektive bostadsrätt med mera. 

Enligt bostadsrättslagen ska föreningen se till att lägenhetsförteckningen är ständigt uppdaterad och korrekt. Detta innebär ett stort ansvar för föreningen och en del arbete för styrelsen. Därför låter de flesta föreningarna sin ekonomiska förvaltare sköta lägenhetsförteckningen.

Vad ska en lägenhetsförteckning innehålla?

En lägenhetsförteckning behöver föras i en bostadsrättsförening enligt lag. Till skillnad från medlemsförteckningen är den inte offentlig.

Lägenhetsförteckningen är ett register över alla lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt i föreningen och det är lag på att föreningen måste ha en förteckning med vissa uppgifter och att löpande uppdatera den.

Uppgifter som ska finnas i förteckningen

Enligt bostadsrättslagen skall det innehålla:

 • Beteckning på lägenhet
 • Placering i huset
 • Rumsantal och tillhörande utrymmen. Ändringar avseende rumsantal som bostadsinnehavaren gör skall löpande registreras.
 • Bostadsrättshavarens namn
 • Insatsen för bostadsrätten
 • Datum för registrering av ekonomisk plan
 • Datum för upplåtelse

Uppgifterna ska genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts som bostadsrätt.

Vidare ska antecknas:

 • Datum för överlåtelse (kontrakts/påskriftsdatum)
 • Notering om pantsättning

Övriga uppgifter

Utöver de uppgifter som redan nämnts är det inget som hindrar att fler uppgifter antecknas i lägenhetsförteckningen. Ofta anges ett andelstal, yta och köpeskilling för bostadsrätten och om den har tillhörande utrymmen så som förråd.

Uppdaterad lägenhetsförteckning

Uppgifterna måste stämma överens med de faktiska förhållandena. Enligt bostadsrättslagen ska styrelsen uppdatera lägenhetsförteckningen löpande.

När föreningen meddelas om att en bostadsrätt har pantsatts ska det antecknas så snart som möjligt. Även om pantsättningen ändras, exempelvis om medlemmen löser sitt lån och panten löses, ska det antecknas i förteckningen.

Är lägenhetsförteckningen offentlig?

Lägenhetsregistret är ej offentligt och det är bara bostadsrättshavaren själv som har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen om den lägenhet han eller hon innehar med bostadsrätt. Men medlemmen kan ge fullmakt till exempelvis en mäklare som då har rätt att få utdraget.

Hur fördelar vi arbetet om Nabo sköter lägenhetsförteckningen?

Styrelsen

 • godkänner medlemskap och
 • ser till att Nabo får in alla överlåtelseavtal (och ev. upplåtelseavtal), godkända medlemskapsansökningar, pantnoteringar och avnoteringar

Nabo

 • registrerar överlåtelser (och ev. upplåtelser) i lägenhetsförteckningen
 • noterar pantsättningar och skickar bekräftelse till banken
 • avregistrerar avnoterade panter
 • meddelar panthavaren när pantsättaren har obetalda avgifter till föreningen (denuntiation)
 • skickar mäklarbilder
 • skickar kontrolluppgifter på de överlåtelser som skett under året (KU55)*

Styrelsen kan se alla registrerade uppgifter på respektive bostadsrätt i kundportalen. Väljer ni dessutom till tjänsten skannad lägenhetsförteckning så får ni skannade bilder på överlåtelseavtal och panter, prydligt sorterade under respektive bostadsrätt. 

Hjälp att föra lägenhetsförteckning

Det är vanligt att förandet av lägenhetsregistret läggs ut på en förvaltare att sköta den löpande uppdateringen av lägenhetsförteckningen, det är dock fortfarande styrelsens ansvar att den är korrekt.

Föreningen slipper det jobb och det ansvar som det innebär att sköta lägenhetsförteckningen. Det kan i värsta fall bli väldigt kostsamt att göra fel.

Visste du till exempel att bostadsrättsföreningen blir av med sin förtur (legal panträtt) vid en tvångsförsäljning ifall man har missat att meddela panthavarna om att medlemmen ligger efter med avgiften? Dessutom får du ut mycket mer av Nabos kundportal ifall vi sköter lägenhetsförteckningen. Ett exempel är att ni kan lägga till aviseringstillägg på nästkommande avi, utan att behöva kontakta Nabo.

Vad kostar tjänsten?

Nabo tar ut en avgift av föreningen på 3,5% av gällande prisbasbelopp (PBB) för varje överlåtelse och 1,5% av PBB för varje pantsättning som inkommer från och med att vi tar över lägenhetsförteckningen. Samtidigt lägger vi på överlåtelse- och/eller pantsättningsavgift på medlemmens avi enligt föreningens stadgar. Om stadgarna medger en lägre avgift än 3,5% resp. 1,5%, så blir mellanskillnaden föreningens kostnad för tjänsten lägenhetsförteckning. 

När vi tar över lägenhetsförteckningen behöver vi lägga in samtliga överlåtelser och pantsättningar i vårt system. För detta tar vi vanligtvis debitering per timme, men om ni lämnar över er lägenhetsförteckning under hösten så kan vi erbjuda en fast uppläggningskostnad från endast 995 kr.**

* Vi behöver få er förteckning senast 15e november för att vi ska kunna skicka kontrolluppgifterna för överlåtelser som skett under 2021. 

** Priset 995:- gäller föreningar med upp till 15 lägenheter. För 16-30 lägenheter är priset 1495 kr. För större föreningar är priset 70 kr/lägenhet. Priset gäller under förutsättning att materialet är i ordnat skick. Om Nabo gör bedömningen att det inte är ordnat skick kommer vi att ta kontakt med föreningen för att se om ni vill att vi skickar tillbaka materialet för vidare sortering, eller om ni vill att vi lägger upp lägenhetsförteckningen mot timdebitering, f.n. 695 kr/timme.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så kan Nabo hjälpa din förening

Registrering av överlåtelse

Nabo registrerar överlåtelser (och ev. upplåtelser) i lägenhetsförteckningen


Panter

Vi noterar pantsättningar och skickar bekräftelse till banken

Avregistrerar avnoterade panter

Meddelar panthavaren när pantsättaren har obetalda avgifter till föreningen (denuntiation)


Mäklarbilder & kontrolluppgifter

Vi skickar mäklarbilder och kontrolluppgifter på de överlåtelser som skett under året (KU55)

Upptäck Nabos tjänster inom ekonomisk förvaltning

Rättvis avgift

Nabo hjälper er att sätta en rimlig och rättvis avgift i bostadsrättsföreningen som skapar en rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för både dagens medlemmar och kommande medlemmar.

Byta förvaltare

Att byta förvaltare i en brf är enkelt! Vi på Nabo hjälper er med det och ser till så att bytet sker så sömlöst som möjligt.

Räntekonto

Med Nabos räntekonto kommer du få förmånlig ränta på föreningens sparpengar (överskottslikviditet), helt utan kostnad eller extra arbete. Din förening får ett räntekonto som du enkelt kan se och följa i kundportalen.

Styrelseportal

Nabos kundportal är framtagen för att underlätta styrelsearbetet för dig och din brf. Här får du smarta funktioner som attest av fakturor, utlägg, digital dokumenthantering och mycket mer.

Lita inte bara på oss. Lita på våra tusentals kunder.

Redan idag har vi 3 400 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Prata med oss!

  Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.