Förenkla bokföring i
din brf

Skapa goda förutsättningar för en trygg ekonomi i din BRF genom att låta Nabo sköta bokföringen. Med våra ekonomisk förvaltare kommer er bokföring att skötas med minst möjliga besvär samtidigt som det sparar tid för både kassören och resten av styrelsen.

Ta hjälp av Nabo med bokföring i din brf

Behöver ni hjälp med bokföring i er brf? Nabo arbetar med att förenkla förvaltning och bokföring i bostadsrättsföreningar. Det skapar bra förutsättningar för en god ekonomi och besparar styrelsen mycket arbete.

En bostadsrättsförening är bokföringsskyldig

En brf måste dokumentera affärshändelser utifrån bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Det innebär bland annat att:

 • Det ska finnas en verifikation på alla poster i bokföringen
 • Information om räkenskaper ska arkiveras på ett säkert och överskådligt sätt
 • Varje räkenskapsår ska en årsredovisning upprättas

En styrelseledamot sköter sina uppgifter vid sidan av vanligt arbete och det kan helt enkelt bli för mycket arbete ibland. Genom Nabo kan ni få tillgång till en expert på bokföring i en brf som hjälper er på era villkor, oavsett hur stor eller liten er bostadsrättsförening är.

Kassören ansvarar för bokföring i en brf

Många av de uppgifter som krävs för god bokföring brukar hamna på kassörens bord i en brf. Kassören hjälper styrelsen att sköta föreningens ekonomi. Här är några exempel på uppgifter som en kassör arbetar med:

 • Säkerställa att bokföringen i en brf speglar den ekonomiska verkligheten
 • Se till så att avier skickas i tid till bostadsrättsföreningens medlemmar, stämma av att inbetalningar gjorts och följa upp eventuella dröjsmål
 • Betala fakturor i tid så att bostadsrättsföreningen inte får extrakostnader
 • Lämna in deklarationen i tid
 • Vara insatt i myndighetskrav gällande bland annat nyckeltal rörande bostadsrättsföreningens ekonomi
 • Se till så att styrelsen sammanställer bokslut och årsredovisning
 • Se till så att föreningens revisor får ett bra underlag för sitt arbete

I denna artikel förklarar vi hur du som kassör bäst sköter ekonomin i din förening.

Ta hjälp av en ekonomisk förvaltare från Nabo

Att vara kassör och ansvara för bokföring i en brf är helt enkelt ett ganska tungt ansvar och det kan vara svårt för en brf att hitta någon, bland de boende i fastigheten, som är beredd att ta på sig uppgiften. Med en ekonomisk förvaltare från Nabo kommer bokföringen i en brf att kunna skötas med minst möjliga besvär för både kassören och resten av styrelsen. Då blir det lättare att hitta en villig kassör. Att lägga över skötseln av bostadsrättsföreningens bokföring på en ekonomisk förvaltare är också en trygghet för medlemmarna i en brf.

Nabo erbjuder full förvaltning

Nabo erbjuder tjänsten full förvaltning och det innebär att vi tar på oss allt arbete med bland annat avisering, budgetering, överlåtelsehantering, leverantörsskulder och årsredovisning. En styrelse i en brf som tar hjälp från Nabo med bokföringen behöver inte lägga lika mycket tid på de löpande uppgifterna. Samtidigt har styrelsen full insyn i ekonomin i realtid och kan få stöd i alla beslut genom en personlig rådgivare från Nabo. Med full förvaltning får ni stöd i föreningens långsiktiga finansiella planering.

Vi kan också gå in och ta på oss ansvar för enskilda delar av bokföringen i en brf. Kanske just det som er nuvarande kassör tycker är de mest betungande uppgifterna?

Nabo erbjuder ett enkelt och mobilanpassat verktyg

En styrelse i en brf som tar hjälp med bokföring från Nabo får tillgång till ett verktyg med en rad funktioner som underlättar och effektiviserar arbetet.

 • Digital brevlåda, dokument- och avtalshantering
 • Säker inloggning med BankID
 • Notis när du behöver agera
 • Realtidsrapporter
 • Attestering av leverantörsfakturor
 • Integrerat bankkonto
 • Bokföringsunderlag och bokslut
 • Lägenhetsförteckning
 • Integrerad ärendehantering
 • Åtkomst för medlemmar och revisor

Utbildning och kompetensutveckling

Nabo kan se till så att nya styrelseledamöter får det stöd de behöver för att kunna sköta bokföring i en brf. Vi kan även bidra med nyhetsuppdateringar med aktuell information om ekonomi och bokföring som rör bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

God bokföring i en brf lägger grunden till en bra ekonomi

Man kan säga att kassörens arbete handlar om att verka för god ekonomi i en brf genom att se till så att bokföringen sköts på ett bra sätt. Denna uppgift blir mycket enklare med en ekonomisk förvaltare från Nabo. God ekonomi handlar inte om att gynna enskilda medlemmar utan om att se till föreningens bästa på sikt.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Ekonomisk förvaltning med Nabo

Medlemmar får snabb hjälp vid frågor

Personlig rådgivning

Långsiktig finansiell planering

Löpande administration

Avisering, fakturor, bokföring mm

Budgetering och bokslut

Årsredovisning och rapportering

Skatter och uppgifter till myndighet

Lägenhetsregister och överlåtelsehantering


Enkelt och mobilanpassat verktyg

Digital brevlåda

Digital dokument- och avtalshantering

Säker inloggning med BankID

Notis när du behöver agera

Realtidsrapporter

Attestering av leverantörsfakturor

Integrerat bankkonto

Bokföringsunderlag och bokslut

Lägenhetsförteckning

Integrerad ärendehantering


Utbildningar och kompetensutveckling

Grundläggande utbildning

Utbildning i kundportalen

Webinar inom ekonomi, fastighet, juridik

Fördjupande webinar

Nyhetsuppdateringar

Aktuell info för brf:er och fastighetsägare

Vi gör det enkelt för medlemmar i din brf

Medlemmar får snabb hjälp vid frågor

Medlemmar kan ställa frågor och få snabba svar från ansvariga avgift- och hyresförvaltare direkt i portalen.

Medlemmar får tillgång till avier och viktig information

Säker inloggning i portalen med hjälp av BankID och hantering av avier och aviseringssätt. Medlemmar kan se info om sin bostad, innehavare, andelstal och viktiga dokument från styrelsen direkt i portalen.

Digital hantering av medlemsansökan och mäklarbild

Styrelsen hanterar inkomna överlåtelser och godkänner digitalt med hjälp av BankID. Mäklare kan begära mäklarbild utan hantering av styrelsen.

Så tycker kunderna

Redan idag har vi 3 100 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Det är enkelt att byta till Nabo

  Vi gör det enkelt att byta förvaltare! Från uppsägning av avtal till ett eget uppstartsteam.

  1

  Säg upp befintligt avtal

  Glöm inte att ha koll på uppsägningstiden när ni säger upp ert nuvarande avtal så att det inte förlängs automatiskt.

  2

  Tillsammans hanterar vi bytet

  Slipp pappersarbete och kommunikation med er nuvarande förvaltare – med en fullmakt sköter vi det åt er.

  3

  Få ett eget team!

  Vårt uppstartsteam hjälper er att komma igång och finns tillhands så länge som det behövs.

  Vi ställer oss på alla styrelseledamöter i Sveriges sida!

  Vi på Nabo har bestämt oss! Med Nabo vid din sida har du med dig över 300 experter på ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning.

  Vi arbetar hårt för att du ska lyckas i bostadsrättsföreningen. Vi arbetar nära dig. Vi använder kraften från alla våra experter och över 3100 bostadsrättsföreningar för att underlätta för dig att fatta beslut. Vi vårdar och använder vår data i våra ledande och egenutvecklade plattform för att göra styrelsearbetet smartare, tryggare och enklare. Tillsammans skapar vi kraft att tillsammans bli bättre.

  Vi förvaltar över 3100 bostadsrättsföreningar med över 120 000 lägenheter över hela Sverige – och varje år blir vi fler och fler. Vi är odiskutabelt Sveriges modernaste och mest kunniga förvaltare. Vi är på din sida och har bestämt oss för att göra skillnad!

  Upptäck Nabos tjänster inom ekonomisk förvaltning

  Rättvis avgift

  Nabo hjälper er att sätta en rimlig och rättvis avgift i bostadsrättsföreningen som skapar en rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för både dagens medlemmar och kommande medlemmar.

  Byta förvaltare

  Att byta förvaltare i en brf är enkelt! Vi på Nabo hjälper er med det och ser till så att bytet sker så sömlöst som möjligt.

  Räntekonto

  Med Nabos räntekonto kommer du få förmånlig ränta på föreningens sparpengar (överskottslikviditet), helt utan kostnad eller extra arbete. Din förening får ett räntekonto som du enkelt kan se och följa i kundportalen.

  Styrelseportal

  Nabos kundportal är framtagen för att underlätta styrelsearbetet för dig och din brf. Här får du smarta funktioner som attest av fakturor, utlägg, digital dokumenthantering och mycket mer.

  Upptäck Nabos tjänster inom ekonomisk förvaltning

  Rättvis avgift

  Nabo hjälper er att sätta en rimlig och rättvis avgift i bostadsrättsföreningen som skapar en rättvisa i finansieringen av underhållet över tid för både dagens medlemmar och kommande medlemmar.

  Byta förvaltare

  Att byta förvaltare i en brf är enkelt! Vi på Nabo hjälper er med det och ser till så att bytet sker så sömlöst som möjligt.

  Räntekonto

  Med Nabos räntekonto kommer du få förmånlig ränta på föreningens sparpengar (överskottslikviditet), helt utan kostnad eller extra arbete. Din förening får ett räntekonto som du enkelt kan se och följa i kundportalen.

  Styrelseportal

  Nabos kundportal är framtagen för att underlätta styrelsearbetet för dig och din brf. Här får du smarta funktioner som attest av fakturor, utlägg, digital dokumenthantering och mycket mer.

  Prata med oss!

  Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.